Preglednik omogućava pregled podataka o informacijskim sustavima koji se spajaju na ISVU korištenjem ISVU REST API sučelja. Sustavi mogu biti lokalni ili višeinstitucijski. Lokalni informacijski sustav pristupa podacima samo jednog visokog učilišta koje je njegov vlasnik, taj vlasnik evidentira podatke o sustavu u ISVU. Višeinstitucijski sustav pristupa podacima više visokih učilišta koja su to dozvolila, a podatke o sustavu evidentira Centar potpore ISVU-a. U Pregledniku su vidljivi podaci onih sustava za koje je odobrena objava. ISVU koordinator visokog učilišta vlasnika unosi u ISVU informaciju o odobravanju objave podataka o lokalnom informacijskom sustavu. U slučaju višeinstitucijskog sustava, to čini Centar potpore ISVU-a na zahtjev vlasnika e-mailom na adresu isvu@srce.hr.


Podaci se prikazuju u tri liste:

ISVU REST API je namijenjen programskoj interakciji s ISVU-om, to je programsko sučelje za pristup podacima i procedurama (resursima i metodama) pojedinog visokog učilišta u ISVU. Pristup resursima omogućen je putem URI-ja, a za korištenje REST API-ja potrebno je obaviti HTTP zahtjev i obraditi odgovor. Kod poziva se koriste standardne HTTP metode: GET, POST, PUT i DELETE. Detaljne informacije nalaze se na stranici www.isvu.hr/api.

ISVU (Informacijski sustav visokih učilišta) složeni je informacijski sustav za podršku poslovnim procesima povezanim s praćenjem tijeka studiranja studenata na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj. Sastoji se od više zasebnih modula namijenjenih različitim grupama korisnika unutar visokog učilišta, kojima se pregledavaju i evidentiraju podaci u središnjoj bazi podataka. Detaljne informacije nalaze se na stranici srce.unizg.hr/isvu.

Popis informacijskih sustava

Popis informacijskih sustava ispisuje naziv sustava i kraticu vlasnika. Odabirom pojedinog informacijskog sustava prikazuju se njegovi detalji kao što su opis sustava, kontakt podaci itd.

# Informacijski sustav
academioKIF, KIF
aplikacija za praćenje prakse
ACADEMIO Raspored, SFZG
Alumni ISVU, RGN
Alumni Pravni fakultet u Zagrebu, PFZ
Alumni Sveučilišta u Zagrebu, SZ
Aplikacija Ekonomskog fakulteta Rijeka, EFRI
Aplikacija za digitalizaciju nastavnih i nenastavnih poslovn, EFRI
Aplikacija za praćenje COVID potvrdi, UNIPU
AspiraIKT, ASPIRA
AZVO - praćenje diplomiranih studenata, MFO
AZVO-praćenje diplomiranih studenata, KBF
Balky, BAK
CARNet Loomen, CARNet
Com Eng Data, PFZ
Dabar - Digitalni akademski arhivi i repozitoriji, Srce
Dopunske isprave, OSS
e-razmjena ocjena, AZVO
EduPlan/EX, OSS
EFZG Analytics, EFZ
Evidencija prisustva nastavi-Directa, MVČ
fo_reader, PMF
FER CMS, VUK
FFOS-Potvrde, FFO
FIPU, UNIPU
FOI-PRAKSA, FPZ
GF Stručna praksa, GFV
Hrvatska liječnička komora, HLK
Informacijski sustav ISVURI, FFRI
Informacijski Sustav Politehnike Pula
Infoscope d.o.o., EFZ
ISSP, Srce
ISVU REST API, VGUK
ISVURI, SR
ISVURI, OI
Jedinstvena sveučilišna studentska anketa, OZF
Jedistvena sveučilišna studentska anketa, FDMZO
Kontrola pristupa-Directa, MVČ
Kontrola prsitupa RITEH, TF
Libusoft računovodstvo, UAZ
Merlin, Srce
Moja karijera Sveučilišta u Rijeci, SR
Mozvag, AZVO
Mrezno sjedište www.veleri.hr, VR
nyvonPoint, KIF
Nacionalni informacijski sustav prijava diplomskih studija, AZVO
Nacionalni informacijski sustav prijava na diplomske studije, BAK
Nacionalni informacijski sustav prijava na diplomske studije, VUŠ
Nacionalni informacijski sustav prijava na diplomske studije, GFO
Nacionalni informacijski sustav prijava za diplomske studije, Biotec
Nacionalni informacijski sustav prijave na diplomske studije
Nacionalni informacijski sustav prijave na diplomske studije, EFOS
Nacionalni informacijski sustav prijave na diplomske studije
Nacionalni informacijski sustav prijave na visoka učilišta, AZVO
Nacionalni informacijski sustav prijavu na diplomske studije, HKS
Nacionalni informatički sustavi za prijavu na diplomske stud, MVČ
Nacionalni IS za praćenje zapošljivosti diplomiranih studena, AZVO
OnlyFax
Podaci o nastavnom planu i programu na webu, ŠF
PointISVU, EFZ
Portal za djelatnike Sveučilišta u Rijeci, SR
Portal za stručne prakse i Portal za završne diplomske radov, EFRI
Prijava na diplomske studije
Projekt praćenja zapošljivosti diplomiranih studenata
Projekt praćenja zapošljivosti diplomiranih studenata, VP
Projekt stručna praksa, GFZ
Providentia Studiorum Iuris, PFO
Providentia Studiorum Iuris, PFR
Provis Alumni, PFS
Quit CMS, VUŠ
Sceduly, OSS
Sceduly, ASPIRA
Sceduly - Web aplikacija za raspored sati, FBF
Sceduly - raspored, KFST
Sceduly - Raspored, FTRR
Sceduly veza na ISVU, SS
ScedulyKIF, KIF
Sinhronizacijske aplikacije FESB-ISVU, FESB
Stipendije Sveučilišta u Zagrebu, SZ
Studentski projekti, SZ
Studis, VELEGS
Sustav za ankete, EFZ
unios, PFO
unios, OZF
Upisi u više godine
Uvođenje ISVUa, EFST
VSMTI_importer, VUV
Web aplikacija za raspored sati, RGN
Web HS, FTRR
WEB-NP, GFV
Zapošljivost - središnji prijavni ured, VELEGS

Popis vlasnika informacijskih sustava

Popis vlasnika informacijskih sustava prikazuje naziv vlasnika, naziv nadređene ustanove te broj koliko taj vlasnik ima informacijskih sustava. Odabirom pojedinog vlasnika prikazuje se popis njegovih informacijskih sustava. Odabirom pojedinog informacijskog sustava iz te liste prikazuju se njegovi detalji, kao kada je taj informacijski sustav odabran u popisu koji je prikazan u prvom stupcu.

# Vlasnik informacijskog sustava Br.
Agencija za znanost i visoko obrazovanje 5
Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu 4
Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci 3
Ekonomski fakultet, Sveučilište u Splitu 1
Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 1
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Splitu 1
Fakultet informatike i digitalnih tehnologija, Sveučilište u Rijeci 1
Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu 1
Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, Sveučilište u Zagrebu 1
Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 1
Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu 1
Filozofski fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 1
Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci 1
Geotehnički fakultet, Sveučilište u Zagrebu 2
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 1
Grafički fakultet, Sveučilište u Zagrebu 1
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet 1
Hrvatska liječnička komora 1
Hrvatsko katoličko sveučilište 1
Istarsko veleučilište - Universita Istriana di scienze applicate 3
Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilište u Zagrebu 1
Kineziološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu 3
Kineziološki fakultet, Sveučilište u Splitu 1
Medicinski fakultet Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 1
Međimursko veleučilište u Čakovcu 3
Odjel za biotehnologiju, Sveučilište u Rijeci 1
Odjel za fiziku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2
OnlyFax 1
Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu 2
Pravni fakultet, Sveučilište u Splitu 1
Pravni fakultet, Sveučilište u Rijeci 1
Pravni fakultet Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2
Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu 1
Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilište u Zagrebu 2
Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu 1
Sveučilišni odjel za stručne studije, Sveučilište u Splitu 3
Sveučilišni računski centar, Sveučilište u Zagrebu 3
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 2
Sveučilište u Rijeci 3
Sveučilište u Splitu 1
Sveučilište u Zagrebu 3
Tehnički fakultet, Sveučilište u Rijeci 1
Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu 1
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru 3
Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću 2
Veleučilište s pravom javnosti BALTAZAR ZAPREŠIĆ 2
Veleučilište u Karlovcu 1
Veleučilište u Križevcima 1
Veleučilište u Požegi 1
Veleučilište u Rijeci 1
Veleučilište u Slavonskom Brodu 1
Veleučilište u Šibeniku 2
Veleučilište u Virovitici 1
Visoka škola za menadžment i dizajn "ASPIRA" 2

Popis ključnih riječi informacijskih sustava

Popis ključnih riječi sadrži broj koliko informacijskih sustava ima evidentiranu tu ključnu riječ. Odabirom pojedine ključne riječi prikazuje se popis informacijskih sustava koji imaju evidentiranu tu ključnu riječ. Odabirom pojedinog informacijskog sustava iz te liste prikazuju se njegovi detalji, kao kada je taj informacijski sustav odabran u popisu koji je prikazan u prvom stupcu.