Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Odabrane teme iz primijenjene psihologije I
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: Prof. dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški
Izvođači: dr. sc. Mirjana Tonković ( Predavanja )
Opis predmeta: Psihologija pojedinca: individualne razlike i sposobnosti; emocije i njihov učinak na ponašanje, emocionalna inteligencija; individualne razlike u osobinama ličnosti; percepcija i stanja svijesti, spolne razlike.
Psihologija i obrazovanje: činitelji koji djeluju na učenje i pristupi učenju; savladavanje teškoća u učenju; cjeloživotno obrazovanje, roditeljstvo i stilovi odgoja.

Ciljevi kolegija
Upoznati studente studijskih grupa Filozofskog fakulteta s nekoliko područja primijenjene psihologije, kako bi stekli uvid u to čime se psiholozi bave i kako s njima mogu surađivati u svom budućem profesionalnom radu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Čorkalo Biruški, D. (u tisku). Primijenjena psihologija: pitanja i odgovori. Zagreb: Školska knjiga. (poglavlja: 1 do 9).
Preporučena literatura:
2. Rathus, S.A. (2000). Temelji psihologije. Jastrebarsko: Naklada Slap.
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu