Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Hrvatska književnost za djecu i mladež (2)
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 30(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK1) + 0(L) + 0(E) + 0(K) + 0(SK) + 0(G) + 0(PRJ) + 0(LK) + 0(T) + 0(M) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Adriana Car-Mihec
Izvođači:
Opis predmeta: Uvod u proučavanje dječje književnosti. Definiranje i naziv. Umjetnička vrijednost, primijenjenost djetetu, didakticizam. Dječja književnost i dječja lektira. Vrste dječje književnosti. Proučavanje dječje književnosti.
Slikovnica. Slikovnica kao spoj likovnog i literarnog umjetničkog izraza. Kriteriji vrednovanja.
Priča. Definiranje, razvoj i podjela. Narodna i umjetnička priča.Podjele,razvoj i struktura narodne priče. Narodna priča i suvremeno dijete. Razvitak priče od oponašatelja narodne, preko umjetničke bajke, do fantastične priče (Perrault - Grimm - Andersen - Carroll). Značajni predstavnici svjetske priče. "Petar Pan" J. Barriea. "Pipi Dugačka Čarapa" A. Lindgrena. "Mali princ" A. de Saint Exuperija."Kutija od malahita" P. Bažova. J. Kruss "Tim Thaller". Loftingove priče o životinjama."Priče mačke na grani" M. Aymeea. K. Čapek. G. Rodari.
Razvoj hrvatske dječje priče - počeci, realistička pripovijetka i fantastična priča. Ivana Brlić Mažuranić i njezine "Priče iz davnine". Nazorov "Bijeli jelen" i "Halugica". Animalistička pripovijetka - V. Šarić. U potrazi za novim - D. Horkić, T. Bilopavlović, Z. Krilić. Humoristička pripovijetka - S. Kolar, S. Mihalić, H. Hitrec, Z. Balog, P. Kanižaj. Hrvatska fantastična priča ? G. Vitez, S. Škrinjarić, N. Iveljić, A. Gardaš. Priče razlomljene strukture ? V. Stahuljak, B. Dovjak ? Matković. Poetska mini priča - M. Barbarić - Fanuko, T. Stamać. Domovinski rat u hrvatskoj priči za djecu i mladež - N. Pulić, M. Gluščević, S. Tomaš, N. Iveljić.
Dječja poezija. Osobitosti dječje poezije. Motivi i problemi stiha, mogućnosti prevođenja. Razvoj hrvatske dječje poezije, najznačajniji predstavnici. Hrvatska dječja poezija do prvog svjetskog rata: I. Filipović, K. Kuten. Između dva rata: V. Nazor, I. Goran Kovačić, N. Pavić. Vitezovo viđenje dječjeg svijeta. Leksičke igre Z. Baloga i P. Kanižaja. Poetska animalistika - G. Krklec, L. Paljetak. Dječja ljubavna lirika - S. Jakševac, M. Kušec. Lirske minijature - D. Ivančan, T. Bilopavlović. Između tradicije i suvremenosti - D. Ivanišević, R. Zvrko, B. Hribar. Dijalektalna poezija - M. Dolenec, T. Petrasov Marović.
Dječji roman. Određenje dječjeg romana i osnovna obilježja. Osobitosti tzv. realističke dječje književnosti. Dječaci i djevojčice kao protagonisti romana. Pregled svjetskog romana za djecu i mladež (M. Twain, L. Alcott, J. Heusser - Spyri, F. Molnar, E. Kastner, T. Seliškar, W. Saroyan, J. R. R. Tolkien, M. Ende, J. Gaarder, J. K. Rowling). Fenomen avanturističke književnosti (D. Defoe, J. Swift, J. F. Cooper, K. May, Z. Grey, H. Sienkiewicz, R.L.Stevenson). Znanstvenofantastični i povijesnoavanturistički roman (J. Verne, A. Beljajev, W. Scott, A. Dumas, M. Twain). Animalistika (R. Kipling, F. Salten, J. London, K. Ewald, V. V. Bianki, E. T. Seton).
Roman za djecu i mladež u hrvatskoj književnosti. Roman u ruhu bajke (I. Brlić, Mažuranić, J. Horvat, S. Škrinjarić, P. Katalinić). Autobiografski roman za djecu i mladež (J. Truhelka, B. Dovjak-Matković, B. Hribar, Lj. Car-Matutinović). Socijalno-akcijski roman (M. Lovrak, J. Pavičić, D. Oblak). Akcijsko-socijalni roman (N. Pulić, N. Iveljić, S. Tomaš, J. Laća). Akcijski roman (M. Lovrak, I. Kušan, M. Šarić). Pustolovni roman (M. Matošec, J. Horvat, T. Bilopavlović, J. Bitenc). Kriminalistički roman (I. Kušan, P. Pavličić, D. Jelačić-Bužimski, Z. Krilić). Znanstveno-fantastični roman (M. Matošec, Z. Furtinger - M. Bjažić, A. Gardaš, H. Hitrec). Animalistički roman (A. Martić, V. Stahuljak, M. Gluščević, K. Klarić). Povijesni roman (A. Šenoa, E. Kumičić, V. Nazor, M. Jurić-Zagorka, A. Majetić). Tinejdžerski roman (J. Horvat, I. Ivanac, Z. Milčec, H. Hitrec). Humoristični roman (P. Kanižaj, Z. Balog, Lj. Bauer). Ljubavni roman za djecu i mladež (M. Kušec, P. Katalinić). Ludistički roman (T. Petrasov Marović, B. Prosenjak, D. Miloš, S. Pilić). Ratni roman (I. Ramljak, M. Gavran, I. Kušan, N. Pulić).
Dječji igrokazi. Značenje i osobitosti. Originalni tekstovi i prerade ostalih književnih djela. Teškoće u istraživanju (neobjavljeni tekstovi). Igrokazi za kazalište lutaka. Dramski tekstovi za dječja kazališta, te radio i televiziju. Prikaz važnijih pisaca i njihovih djela.
Basna. Postanak, razvoj i struktura. Dijete i basna. Analiza nekoliko La Fontaineovih, Ezopovih i Krilovljevih basni. Basna u hrvatskoj književnosti.
Putopisi i biografije istraživača i slavnih ljudi. Na granici literature i nauke. Karakter, odgojna funkcija i značenje. N. Čukovski, S. Zwaig, K. Lutgen, T. Heyerdahl, R. Giovagnoli. Hrvatski putopisci.
Strip. Pojmovno određenje, definicija, značenje, odnos prema literaturi. Poznatiji autori. Razvoj stripa u Hrvatskoj.
Dječji časopisi. Uloga i značenje u razvoju dječje književnosti i odgoja djece.
Obavezna literatura:
1. Crnković, M., Dječja književnost, Zagreb, 1990.
2. Crnković. M., Sto lica priče, Zagreb, 1987.
3. Hranjec, S., Hrvatski dječji roman, Zagreb, 1998.
4. Skok, J. / Crnković, M., Ivana Brlić-Mažuranić, Daniel Defoe, Zagreb, 1995.
5. Težak, D., Hrvatska poratna dječja priča, Zagreb, 1991.
6. Težak, D. / Crnković, M., Mato Lovrak, Ivan Kušan, Zagreb, 1993.
7. Težak, D. / Težak, S., Interpretacija bajke, Zagreb, 1997.
8. Zalar, I., Dječji roman u hrvatskoj književnosti, Zagreb, 1978.
9. Zalar, I., Suvremena hrvatska dječja poezija, Zagreb, 1991.
Preporučena literatura:
10. Zalar, I. / Diklić, Z. / Car-Matutinović, Lj., G. Vitez - Z. Balog - L. Paljetak, Zagreb, 1993.
11. Azar, P., Knjige, djeca i odrasli, Zagreb, 1970.
12. Bettelheim, B., The Uses of Enchamentment, New York, 1976.
13. Bettelheim. B., Ljubav nije dovoljna - Liječenje emocionalno poremećene djece, Zagreb, 1983.
14. Dječja knjiga u Hrvatskoj danas (zbornik), Zagreb, 1997.
15. Hranjec, S., Hrvatska kajkavska dječja književnost, Čakovec, 1995.
16. Hranjec, S., Smijeh dječje hrvatske književnosti, Varaždinske toplice, 2000.
17. Kako razvijati kulturu čitanja (zbornik), Zagreb, 1999.
18. Kakva je knjiga slikovnica (zbornik), Zagreb, 2000.
19. Odrastanje u zrcalu suvremene književnosti za djecu i mladež (zbornik), Zagreb, 1998.
20. Pintarić, A., Bajke, pogled i interpretacija, Osijek, 1999.
21. Propp, V., Morfologija skazki, Moskva, 1969.
22. Solar, M., Laka i teška književnost, Zagreb, 1995.
23. Težak, D., Povijesni pregled razvoja basne, u: Basne (antologija), Zagreb, 1996, str. 5-17.
24. Visinko, K., Alica u Zemlji čudesa Lewisa Carrolla, Zagreb, 2001.
Preduvjeti za polaganje predmeta:
Položen : Teorija književnosti
Položen : Hrvatska književnost I
Položen : Hrvatski standardni jezik - Morfologija
Legenda
P - Predavanja
G - Govorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
LK - Lektorske vježbe
T - Terenske vježbe
M - Metodičke vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
L - Laboratorijske vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
SK - Sekcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu