ISVU

Skladište podataka

Ove stranice omogućuju pregled, generiranje vlastitih i preuzimanje gotovih izvještaja iz Informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU). Podaci dobiveni na ovim stranicama prikazuju stanje sustava u trenutku posljednje obnove sadržaja skladišta podataka.

Pristup izvještajima moguć je samo uz autorizaciju.

Grafika -pretraga