ISVU REST API v1

ISVU REST API v1 je proglašen zastarjelim te se ukida podrška reprezentacije resursa te verzije. Održavanje i razvoj ove verzije je svedeno na eventualne sigurnosne zakrpe, a potpuno ukidanje zakazano za 1. lipnja 2020. odgođeno je na 1. prosinca 2020. Molimo da koristite ISVU REST API v2.

Sadržaj

  Uvod

  Ova verzija ISVU REST API-ja implementira web servis temeljen na HTTP metodama (HTTP Methods) i reprezentaciji resursa (Media Type). Ovakav REST API u Richardsonovom Maturity Modelu naziva se Level 2 - HTTP Verb.

  URL

  Struktura URL-ja svakog resursa je https://www.isvu.hr/api/vu/{sifraUstanoveUIsvu}/RESURS gdje RESURS može biti npr. ustanova, katalog/akademskistupanj, osoba/oznaka/{IsvuOznakaOsobe} itd.

  Reprezentacija resursa (Media Type)

  Trenutno je jedini podržani format XML. Svi resursi imaju minimalno dvije reprezentacije, jednu specifičnu za taj resurs, kao npr. application/vnd.isvu.ustanova.xml-v1.0+xml, koju preporučamo da sve aplikacije koriste kako klijentske aplikacije ne bi imale problema kod dodavanja novih verzija reprezentacija pojedinog resursa. Takva reprezentacija resursa definira i XML Schemu koja se koristi. XML Scheme se nalaze na adresi https://www.isvu.hr/api/xsd/PUT_DO_SCHEME gdje će PUT_DO_SCHEME biti definiran kod svakog resursa.

  Kako bi se olakšao razvoj, testiranje i istraživanje, uvijek postoji i druga reprezentacija application/xml koju se može koristit kroz standardne internet preglednike. Ukoliko postoji više reprezentacija istog resursa kao npr. application/vnd.isvu.ustanova.xml-v1.0+xml i application/vnd.isvu.ustanova.xml-v1.1+xml, reprezentacija application/xml će uvijek vraćati najnoviju verziju. U daljnjoj dokumentaciji se neće posebno opisivati application/xml reprezentacija.

  Klijentska aplikacija koristeći Accept Header u poslanom HTTP zahtjevu, u skladu s HTTP standardom, daje ISVU REST API-ju informaciju o tome koju reprezentaciju želi tj. koji media type traži. ISVU REST API će, ako podržava, vratiti podatke u traženom media type-u, a ukoliko ne podržava moguće je da će vratiti podatke u nekom drugom, podržanom, formatu.

  Politika ukidanja podrške pojedine verzije reprezentacije resursa

  ISVU REST API je dizajniran i implementiran na način da podržava istovremeno više verzija reprezentacije istog resursa. Na taj način je osigurano da uvođenje nove reprezentacije ne narušava kompatibilnost s postojećim informacijskim sustavima.

  Trajna podrška više verzija reprezentacije jednog resursa nije održiva stoga je uvedena politika ukidanja podrške za pojedine verzije reprezentacije resursa. Politika je da se podrška za pojedinu verziju reprezentacije resursa ukine 12 mjeseci nakon što se reprezentacija resursa označi "zastarjelom".

  Resursi

  Anketa

  Rezultati ankete za visoko učilište

  URL anketa/{sifraAnkete}/akademskagodina/{akademskaGodina}/semestar/{semestar}/rezultati
  HTTP metoda GET
  Opis Vraća rezultate ankete za visoko učilište.
  Reprezentacija application/vnd.isvu.rezultatianketezavu.xml-v1.0+xml
  XML Schema anketa/rezultatianketezavu-v1.xsd

  Rezultati obrade ankete za visoko učilište

  URL anketa/{sifraAnkete}/akademskagodina/{akademskaGodina}/semestar/{semestar}/rezultati/obrada
  HTTP metoda GET
  Opis Vraća rezultate obrade ankete za visoko učilište. Preduvjet za dohvat rezultata je da je anketa obrađena.
  Reprezentacija application/vnd.isvu.rezultatiobradeanketezavu.xml-v1.0+xml
  XML Schema anketa/rezultatiobradeanketezavu-v1.xsd

  Rezultati ankete za nastavnika

  URL anketa/{sifraAnkete}/akademskagodina/{akademskaGodina}/semestar/{semestar}/rezultati/nastavnik/{oznakaOsobe}
  HTTP metoda GET
  Opis Vraća rezultate ankete za nastavnika na nekom visokom učilištu.
  Reprezentacija application/vnd.isvu.rezultatianketezanastavnika.xml-v1.0+xml
  XML Schema anketa/rezultatianketezanastavnika-v1.xsd

  Ispit

  Popis rezultata usmenog ispita

  URL ispit/usmeni/{sifraPredmetaUISVU}/{godinaRok}/{mjesecRok}/{danRok}
  HTTP metoda GET
  Opis Vraća popis JMBAG-ova studenata s pripradnom ocjenom usmenog ispita i rednim brojem izlaska na ispit.
  Reprezentacija application/vnd.isvu.rezultatusmenilista.xml-v1.0+xml Verzija: 1.0
  Preporučamo korištenje verzije 1.1.
  Podržano do: 1. ožujka 2014.
  XML Schema ispit/rezultatusmenilista-v1.xsd
  Reprezentacija application/vnd.isvu.rezultatusmenilista.xml-v1.1+xml Verzija: 1.1
  Dostupno od: veljača 2013.
  Napomena uz verziju: Omogućen dohvat ispita s ocjenama 'P' i 'N'.
  XML Schema ispit/rezultatusmenilista-v1.1.xsd

  Detaljni podaci o rezultatu usmenog ispita za studenta

  URL ispit/usmeni/{sifraPredmetaUISVU}/{godinaRok}/{mjesecRok}/{danRok}/{jmbag}
  HTTP metoda GET
  Opis Vraća detaljne podatke o rezultatima usmenog ispita za nekog studenta. Uključuje podatke o studentu, ocjenjivaču, datum ispita i ocjenu.
  Reprezentacija application/vnd.isvu.rezultatusmeni.xml-v1.0+xml Verzija: 1.0
  Preporučamo korištenje verzije 1.1.
  Podržano do: 1. ožujka 2014.
  XML Schema ispit/rezultatusmeni-v1.xsd
  Reprezentacija application/vnd.isvu.rezultatusmeni.xml-v1.1+xml Verzija: 1.1
  Dostupno od: veljača 2013.
  Napomena uz verziju: Omogućen dohvat ispita s ocjenama 'P' i 'N'.
  XML Schema ispit/rezultatusmeni-v1.1.xsd
  URL ispit/usmeni/{sifraPredmetaUISVU}/{godinaRok}/{mjesecRok}/{danRok}/{jmbag}
  HTTP metoda PUT
  Opis

  Omogućava izmjenu podataka o rezultatu usmenog ispita. Moguće je mijenjati oznaku ocjenjivača ispita, ocjenu i datum ispita.

  Ocjene koje se mogu evidentirati su: 0, 1, 2, 3, 4, 5, P, N.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.rezultatusmeni.xml-v1.0+xml Verzija: 1.0
  Preporučamo korištenje verzije 1.1.
  Podržano do: 1. ožujka 2014.
  XML Schema ispit/rezultatusmeni-v1.xsd
  Reprezentacija application/vnd.isvu.rezultatusmeni.xml-v1.1+xml Verzija: 1.1
  Dostupno od: veljača 2013.
  Napomena uz verziju: Omogućeno je evidentiranje znakovnih ocjena 'P' i 'N'.
  XML Schema ispit/rezultatusmeni-v1.1.xsd

  Popis izmijenjenih ispita

  To uključuje i prijavu ispita jer prijavom ispita postaje dostupan i resurs Detaljni podaci o rezultatu usmenog ispita za studenta.

  URL ispit/izmijenjeni/dan/1
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća popis ispita izmijenjenih od jučerašnje ponoći.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.izmijenjeniprijavaispit.xml-v1.0+xml
  XML Schema ispit/izmijenjeniprijavaispit-v1.xsd
  URL ispit/izmijenjeni/dan/7
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća popis ispita izmijenjenih od ponoći prije 7 dana.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.izmijenjeniprijavaispit.xml-v1.0+xml
  XML Schema ispit/izmijenjeniprijavaispit-v1.xsd
  URL ispit/izmijenjeni/dan/30
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća popis ispita izmijenjenih od ponoći prije 30 dana.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.izmijenjeniprijavaispit.xml-v1.0+xml
  XML Schema ispit/izmijenjeniprijavaispit-v1.xsd

  Popis prijava na ispitni rok

  URL ispit/prijava/{sifraPredmeta}/{godinaRok}/{mjesecRok}/{danRok}
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća popis prijava studenata na ispitni rok za navedenu šifru predmeta i datum ispitnog roka.
  Popis sadrži podatke o ispitnom roku te listu studenta.
  Podaci za studente su: JMBAG, ime, prezime i redni broj izlaska na ispit.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.prijavaispitlista.xml-v1.0+xml
  XML Schema ispit/prijavaispitlista-v1.xsd

  Popis prijava ispita iz predmeta

  URL ispit/prijava/student/{jmbag}/{sifraPredmetaUISVU}
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća popis rokova za koje je student prijavio ispit iz predmeta.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.prijavaispitazastudenta.xml-v1.0+xml
  XML Schema ispit/prijavaispitazastudenta-v1.xsd

  Detaljni podaci o prijavi ispita

  URL ispit/prijava/{sifraPredmeta}/{godinaRok}/{mjesecRok}/{danRok}/{jmbag}
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća popis prijava studenata na ispitni rok za navedenu šifru predmeta, datum ispitnog roka i jmbag studenta.
  Podaci za studente su: JMBAG, ime, prezime i redni broj izlaska na ispit.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.prijavaispitstudent.xml-v1.0+xml
  XML Schema ispit/prijavaispitstudent-v1.xsd
  URL ispit/prijava/{sifraPredmeta}/{godinaRok}/{mjesecRok}/{danRok}
  HTTP metoda POST
  Opis

  Evidencija prijave ispita za studenta za navedenu šifru predmeta i datum ispitnog roka.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.studentprijavanaispit.xml-v1.0+xml
  XML Schema ispit/studentprijavanaispit-v1.xsd
  URL ispit/prijava/{sifraPredmeta}/{godinaRok}/{mjesecRok}/{danRok}/{jmabg}
  HTTP metoda DELETE
  Opis

  Briše prijavu ispita za navedeni jmbag, šifru predmeta i datum ispitnog roka.

  Studenti bez prava na potpis

  URL ispit/zabranazapotpis/predmet/{sifraPredmeta}/izvedba/{izvedbaPredmeta}/komponenta/{komponentaPredmeta}/akademskagodina/{akademskaGodina}/semestar/{semestar}
  HTTP metoda GET
  Opis

  Dohvaća popis studenata bez prava na potpis iz predmeta, za zadanu izvedbu, komponentu, akademsku godinu i semestar.

  Parametri za dohvat:

  • 'semestar' - može imati vrijednosti '1' za zimski semestar i '2' za ljetni semestar.
  Reprezentacija application/vnd.isvu.studentibezpravanapotpis.xml-v1.0+xml
  XML Schema ispit/studentibezpravanapotpis-v1.xsd
  URL ispit/zabranazapotpis/predmet/{sifraPredmeta}/izvedba/{izvedbaPredmeta}/komponenta/{komponentaPredmeta}/akademskagodina/{akademskaGodina}/semestar/{semestar}/jmbag/{jmbag}
  HTTP metoda GET
  Opis

  Dohvaća pojedinog studenata bez prava na potpis iz predmeta, za zadanu izvedbu, komponentu, akademsku godinu i semestar.

  Parametri za dohvat:

  • 'semestar' - može imati vrijednosti '1' za zimski semestar i '2' za ljetni semestar.
  Reprezentacija application/vnd.isvu.studentibezpravanapotpis.xml-v1.0+xml
  XML Schema ispit/studentibezpravanapotpis-v1.xsd
  URL ispit/zabranazapotpis/predmet/{sifraPredmeta}/izvedba/{izvedbaPredmeta}/komponenta/{komponentaPredmeta}/akademskagodina/{akademskaGodina}/semestar/{semestar}
  HTTP metoda POST
  Opis

  Omogućava dodavanje studenta u listu studenata bez prava na potpis iz zadanog predmeta, za zadanu izvedbu, komponentu, akademsku godinu i semestar.

  Primjer xml dokumenta kojeg je potrebno postaviti u tijelo zahtjeva:

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
  <student>
  	<osobniPodaciStudent>
  		<jmbag>0123456789</jmbag>
  	</osobniPodaciStudent>
  </student>
  		
  Reprezentacija application/vnd.isvu.studentbezpravanapotpis.xml-v1.0+xml
  XML Schema ispit/studentbezpravanapotpis-v1.xsd
  URL ispit/zabranazapotpis/predmet/{sifraPredmeta}/izvedba/{izvedbaPredmeta}/komponenta/{komponentaPredmeta}/akademskagodina/{akademskaGodina}/semestar/{semestar}/jmbag/{jmbag}
  HTTP metoda DELETE
  Opis

  Omogućava brisanje studenta iz liste studenata bez prava na potpis iz zadanog predmeta, za zadanu izvedbu, komponentu, akademsku godinu i semestar.

  Parametri za brisanje:

  • 'semestar' - može imati vrijednosti '1' za zimski semestar i '2' za ljetni semestar.

  Zaključavanje ispitnog roka

  URL ispit/rok/{godinaRok}/{mjesecRok}/{danRok}/predmet/{sifraPredmetaUIsvu}/vrstaroka/{vrstaRoka}/zahtjevzazakljucavanje
  HTTP metoda POST
  Opis

  Zaključavanje ispitnog roka.
  Ovisno o upisanoj vrijednosti (DA, NE) u elementu <ponistiOslobodenje>, studentima će se kod zaključavanja poništiti oslobođenja,
  odnosno neće ako je vrijednost elementa NE.

  Primjer xml dokumenta kojeg je potrebno postaviti u tijelo zahtjeva:

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
  <zakljucavanjeIspitnogRoka>	
  	<ponistiOslobodenje>DA</ponistiOslobodenje>
  </zakljucavanjeIspitnogRoka>
  		
  Reprezentacija application/vnd.isvu.zakljucavanjeispitnogroka.xml-v1.0+xml
  XML Schema ispit/zakljucavanjeispitnogroka-v1.xsd

  Otključavanje ispitnog roka

  URL ispit/rok/{godinaRok}/{mjesecRok}/{danRok}/predmet/{sifraPredmetaUIsvu}/vrstaroka/{vrstaRoka}/zahtjevzaotkljucavanje
  HTTP metoda POST
  Opis

  Otključavanje ispitnog roka.
  Potrebno je navesti razlog otkljucavanja (do 50 znakova).

  Primjer xml dokumenta kojeg je potrebno postaviti u tijelo zahtjeva:

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
  <otkljucavanjeIspitnogRoka>	
  	<razlogOtkljucavanja>Ovdje upisati razlog otkljucavanja.</razlogOtkljucavanja>
  </otkljucavanjeIspitnogRoka>
  		
  Reprezentacija application/vnd.isvu.otkljucavanjeispitnogroka.xml-v1.0+xml
  XML Schema ispit/otkljucavanjeispitnogroka-v1.xsd

  Nastavni program

  Popis studija

  URL nastavniprogram/studij/akademskagodina/{akademskaGodina}
  HTTP metoda GET
  Opis Vraća popis studija koji se izvode ili su se izvodili u definiranoj akademskoj godini.
  Reprezentacija application/vnd.isvu.studijlista.xml-v1.0+xml
  XML Schema nastavniprogram/studijlista-v1.xsd

  Popis akademskih godina za koje je izmijenjen nastavni program

  URL nastavniprogram/izmijenjeni/dan/1
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća popis akademskih godina za koje nastavni program izmijenjen od jučerašnje ponoći.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.izmijenjeninastavniprogram.xml-v1.0+xml
  XML Schema nastavniprogram/izmijenjeninastavniprogram-v1.xsd
  URL nastavniprogram/izmijenjeni/dan/7
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća popis akademskih godina za koje nastavni program izmijenjen od ponoći prije 7 dana.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.izmijenjeninastavniprogram.xml-v1.0+xml
  XML Schema nastavniprogram/izmijenjeninastavniprogram-v1.xsd
  URL nastavniprogram/izmijenjeni/dan/30
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća popis akademskih godina za koje nastavni program izmijenjen od ponoći prije 30 dana.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.izmijenjeninastavniprogram.xml-v1.0+xml
  XML Schema nastavniprogram/izmijenjeninastavniprogram-v1.xsd

  Detaljni podaci o studiju

  URL nastavniprogram/studij/{sifraStudijaUIsvu}
  HTTP metoda GET
  Opis Vraća osnovne informacije o studiju i strukturu zadanog studija sa svim smjerovima, usmjerenjima itd.
  Reprezentacija application/vnd.isvu.studij.xml-v1.0+xml Verzija 1.0
  Preporučamo korištenje zamjenskih resursa Struktura studija i Detaljni podaci o elementu strukture studija.
  Podržano do: 1. svibnja 2014.
  XML Schema nastavniprogram/studij-v1.xsd

  Struktura studija

  URL nastavniprogram/studij/{sifraStudijaUIsvu}/elementstrukturestudija
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća stablo podređenih elemenata za neki studij.

  Studij je element strukture studija koji je tipa 'Studij'.

  Za ostale vrste elemenata strukture studija proučiti katalog Tip elementa strukture studija.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.strukturastudija.xml-v1.0+xml
  XML Schema nastavniprogram/strukturastudija-v1.xsd

  Detaljni podaci o elementu strukture studija

  URL nastavniprogram/elementstrukturestudija/{sifraElementaStruktureStudija}
  HTTP metoda GET
  Opis Vraća detaljne podatke o elementu strukture studija.
  Reprezentacija application/vnd.isvu.ess.xml-v1.0+xml Verzija: 1.0
  Preporučamo korištenje verzije 1.2.
  Podržano do: 1. studenog 2015.
  XML Schema nastavniprogram/ess-v1.xsd
  Reprezentacija application/vnd.isvu.ess.xml-v1.1+xml Verzija: 1.1
  Preporučamo korištenje verzije 1.2.
  Podržano do: 1. srpnja 2016.
  Dostupno od: studeni 2014.
  Napomena uz verziju: Uvedeno korištenje kataloga Način izvedbe studija.
  XML Schema nastavniprogram/ess-v1.1.xsd
  Reprezentacija application/vnd.isvu.ess.xml-v1.2+xml Verzija: 1.2
  Dostupno od: srpanj 2015.
  Napomena uz verziju: Dodan dohvat znanstvenog područja i podataka iz Upisnika.
  XML Schema nastavniprogram/ess-v1.2.xsd

  Korijen elementa strukture studija

  URL nastavniprogram/elementstrukturestudija/{sifraElementaStruktureStudija}/korijen
  HTTP metoda GET
  Opis Vraća studij korijen za određeni element strukture studija.
  Reprezentacija application/vnd.isvu.esskorijen.xml-v1.0+xml Verzija: 1.0
  Preporučamo korištenje verzije 1.1.
  Podržano do: 1. ožujka 2015.
  XML Schema nastavniprogram/esskorijen-v1.xsd
  Reprezentacija application/vnd.isvu.essosnovno.xml-v1.0+xml Verzija: 1.1
  Dostupno od: veljača 2014.
  Napomena uz verziju: Ujednačen naziv elemenata s ostalim reprezentacijama.
  XML Schema nastavniprogram/essosnovno-v1.xsd

  Studij za element strukture studija

  URL nastavniprogram/elementstrukturestudija/{sifraElementaStruktureStudija}/studij
  HTTP metoda GET
  Opis Vraća studij za određeni element strukture studija u hijerarhiji elemenata (studiji, smjerovi, usmjerenja, moduli). Tako će za strukturu studija:
  • Zajednički dio studija
   • Studij A
    • Smjer A1
    • Smjer A2
   • Studij B
    • Smjer B1
    • Smjer B2
    • Smjer B3
    • Smjer B4
  ukoliko se traži studij za "Smjer A1" dobit će se odgovor "Studij A".
  Reprezentacija application/vnd.isvu.essosnovno.xml-v1.0+xml
  XML Schema nastavniprogram/essosnovno-v1.xsd

  Popis obaveznih predmeta

  URL nastavniprogram/studij/{sifraStudijaUIsvu}/akademskagodina/{akademskaGodina}/predmet
  HTTP metoda GET
  Opis Vraća popis obaveznih predmeta na studiju u zadanoj akademskoj godini.
  Reprezentacija application/vnd.isvu.predmetosnovnolista.xml-v1.0+xml Verzija: 1.0
  Preporučamo korištenje verzije 1.1.
  Podržano do: 1. ožujka 2014.
  XML Schema nastavniprogram/predmetosnovnolista-v1.xsd
  Reprezentacija application/vnd.isvu.obaveznipredmeti.xml-v1.0+xml Verzija: 1.1
  Dostupno od: veljača 2013.
  Napomena uz verziju: Predmeti su raspoređeni po semestrima.
  XML Schema nastavniprogram/obaveznipredmeti-v1.xsd

  Detaljni podaci o predmetu

  URL nastavniprogram/predmet/sifra/{sifraPredmetaUIsvu}
  HTTP metoda GET
  Opis Vraća detaljne podatke o predmetu.
  Reprezentacija application/vnd.isvu.predmet.xml-v1.0+xml Verzija: 1.0
  Preporučamo korištenje verzije 1.1.
  Podržano do: 1. siječnja 2016.
  XML Schema nastavniprogram/predmet-v1.xsd
  Reprezentacija application/vnd.isvu.predmet.xml-v1.1+xml Verzija: 1.1
  Dostupno od: prosinac 2014.
  Napomena uz verziju: Manje promjene u strukturi.
  XML Schema nastavniprogram/predmet-v1.1.xsd
  URL nastavniprogram/predmet
  HTTP metoda POST
  Opis Evidencija detaljnih podataka o predmetu.
  Reprezentacija application/vnd.isvu.predmet.xml-v1.1+xml
  XML Schema nastavniprogram/predmet-v1.1.xsd

  Popis predmeta za izvođača

  URL nastavniprogram/izvodjac/oznaka/{oznakaOsoba}/{akademskaGodina}
  HTTP metoda GET
  Opis Vraća popis predmeta kojima je zadana osoba izvođač u zadanoj akademskoj godini.
  Reprezentacija application/vnd.isvu.predmetosnovnolista.xml-v1.0+xml
  XML Schema nastavniprogram/predmetosnovnolista-v1.xsd

  Popis predmeta u akademskoj godini

  URL nastavniprogram/predmet/akademskagodina/{akademskaGodina}
  HTTP metoda GET
  Opis Vraća popis svih predmeta koji se nalaze u nastavnom programu u akademskoj godini.
  Reprezentacija application/vnd.isvu.predmetuakgod.xml-v1.0+xml
  XML Schema nastavniprogram/predmetuakgod-v1.xsd

  Predmet u akademskoj godini

  URL nastavniprogram/predmet/sifra/{sifraPredmeta}/{akademskaGodina}
  HTTP metoda GET
  Opis Vraća podatke o predmetu u akademskoj godini.
  Podaci o predmetu u akademskoj godini su:
  • opis predmeta
  • literatura
  • izvođač/nositelj na predmetu za vrstu nastave
  • izvedba grupe za izvođača/nositelja u postocima
  • jezik
  Reprezentacija application/vnd.isvu.predakgod.xml-v1.0+xml Verzija: 1.0
  Preporučamo korištenje verzije 1.1.
  Podržano do: 1. veljače 2014.
  XML Schema nastavniprogram/predakgod-v1.xsd
  URL nastavniprogram/predmet/akademskagodina/{akademskaGodina}/sifra/{sifraPredmeta}
  HTTP metoda GET
  Opis Vraća podatke o predmetu u akademskoj godini.
  Podaci o predmetu u akademskoj godini su:
  • opis predmeta
  • literatura
  • izvođač/nositelj na predmetu za vrstu nastave
  • izvedba grupe za izvođača/nositelja u postocima
  • jezik
  Reprezentacija application/vnd.isvu.predakgod.xml-v1.1+xml Verzija: 1.1
  Dostupno od: rujan 2012.
  Napomena uz verziju: promjene u strukturi
  XML Schema nastavniprogram/predakgod-v1.1.xsd

  Opis

  URL nastavniprogram/predmet/akademskagodina/{akademskaGodina}/sifra/{sifraPredmeta}/opis
  HTTP metoda GET
  Opis Dohvaća sve opise predmeta u akademskoj godini.
  Reprezentacija application/vnd.isvu.predakgodopisnajezikulista.xml-v1.0+xml
  XML Schema nastavniprogram/predakgodopisnajezikulista-v1.xsd
  URL nastavniprogram/predmet/akademskagodina/{akademskaGodina}/sifra/{sifraPredmeta}/opis
  HTTP metoda POST
  Opis Dodaje opis predmeta u akademskoj godini, ukoliko opis još ne postoji.
  Primjer xml dokumenta kojeg je potrebno postaviti u tijelo zahtjeva:
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
  <opisPredmetaNaJeziku oznakaJezik="en" nazivJezik="Engleski">
  	Test description - POST.
  </opisPredmetaNaJeziku>
  		
  Reprezentacija application/vnd.isvu.predakgodopisnajeziku.xml-v1.0+xml
  XML Schema nastavniprogram/predakgodopisnajeziku-v1.xsd
  URL nastavniprogram/predmet/akademskagodina/{akademskaGodina}/sifra/{sifraPredmeta}/opis/oznaka/{oznakaJezika}
  HTTP metoda PUT
  Opis Ažurira opis predmeta u akademskoj godini.
  Primjer xml dokumenta kojeg je potrebno postaviti u tijelo zahtjeva:
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
  <opisPredmetaNaJeziku oznakaJezik="en" nazivJezik="Engleski">
  	Test description - PUT.
  </opisPredmetaNaJeziku>
  		
  Reprezentacija application/vnd.isvu.predakgodopisnajeziku.xml-v1.0+xml
  XML Schema nastavniprogram/predakgodopisnajeziku-v1.xsd
  URL nastavniprogram/predmet/akademskagodina/{akademskaGodina}/sifra/{sifraPredmeta}/opis/oznaka/{oznakaJezika}
  HTTP metoda DELETE
  Opis Briše opis predmeta u akademskoj godini.

  Literatura

  URL nastavniprogram/predmet/akademskagodina/{akademskaGodina}/sifra/{sifraPredmeta}/literatura
  HTTP metoda GET
  Opis Dohvaća svu literaturu za predmet u akademskoj godini.
  Reprezentacija application/vnd.isvu.predakgodliteraturalista.xml-v1.0+xml
  XML Schema nastavniprogram/predakgodliteraturalista-v1.xsd
  URL nastavniprogram/predmet/akademskagodina/{akademskaGodina}/sifra/{sifraPredmeta}/literatura
  HTTP metoda POST
  Opis Dodaje literaturu za predmet u akademskoj godini.
  Reprezentacija application/vnd.isvu.predakgodliteratura.xml-v1.0+xml
  XML Schema nastavniprogram/predakgodliteratura-v1.xsd
  URL nastavniprogram/predmet/akademskagodina/{akademskaGodina}/sifra/{sifraPredmeta}/literatura/rednibroj/{redniBroj}
  HTTP metoda PUT
  Opis Ažurira literaturu predmeta u akademskoj godini.
  Reprezentacija application/vnd.isvu.predakgodliteratura.xml-v1.0+xml
  XML Schema nastavniprogram/predakgodliteratura-v1.xsd
  URL nastavniprogram/predmet/akademskagodina/{akademskaGodina}/sifra/{sifraPredmeta}/literatura/rednibroj/{redniBroj}
  HTTP metoda DELETE
  Opis Briše literaturu predmeta u akademskoj godini.

  Jezik

  URL nastavniprogram/predmet/akademskagodina/{akademskaGodina}/sifra/{sifraPredmeta}/jezik
  HTTP metoda GET
  Opis Dohvaća sve jezike za predmet u akademskoj godini.
  Reprezentacija application/vnd.isvu.predakgodjeziklista.xml-v1.0+xml
  XML Schema nastavniprogram/predakgodjeziklista-v1.xsd
  URL nastavniprogram/predmet/akademskagodina/{akademskaGodina}/sifra/{sifraPredmeta}/jezik
  HTTP metoda POST
  Opis Dodaje jezik za predmet u akademskoj godini.
  Reprezentacija application/vnd.isvu.predakgodjezik.xml-v1.0+xml
  XML Schema nastavniprogram/predakgodjezik-v1.xsd
  URL nastavniprogram/predmet/akademskagodina/{akademskaGodina}/sifra/{sifraPredmeta}/jezik/oznaka/{oznakaJezika}
  HTTP metoda DELETE
  Opis Briše jezik predmeta u akademskoj godini.

  Izvođač

  URL nastavniprogram/predmet/akademskagodina/{akademskaGodina}/sifra/{sifraPredmeta}/semestar/{semestar}/izvedba/{izvedbaPredmeta}/komponenta/{komponentaPredmeta}/vrstanastave/{vrstaNastave}/izvodjac/oznaka/{oznakaOsoba}
  HTTP metoda GET
  Opis

  Dohvaća izvođača za predmet u akademskoj godini

  Reprezentacija application/vnd.isvu.predakgodizvodjac.xml-v1.0+xml
  XML Schema nastavniprogram/predakgodizvodjac-v1.xsd
  URL nastavniprogram/predmet/akademskagodina/{akademskaGodina}/sifra/{sifraPredmeta}/semestar/{semestar}/izvedba/{izvedbaPredmeta}/komponenta/{komponentaPredmeta}/vrstanastave/{vrstaNastave}/izvodjac
  HTTP metoda POST
  Opis Evidencija izvođača za predmet u akademskoj godini.
  Reprezentacija application/vnd.isvu.predakgodizvodjac.xml-v1.0+xml
  XML Schema nastavniprogram/predakgodizvodjac-v1.xsd
  URL nastavniprogram/predmet/akademskagodina/{akademskaGodina}/sifra/{sifraPredmeta}/semestar/{semestar}/izvedba/{izvedbaPredmeta}/komponenta/{komponentaPredmeta}/vrstanastave/{vrstaNastave}/izvodjac/oznaka/{oznakaOsoba}
  HTTP metoda PUT
  Opis Promjena rednog broja nositelja za evidentiranog izvođača na predmetu u akademskoj godini.

  Evidencijom rednog broja nositelja izvođač postaje i nositelj predmeta. Brisanjem rednog broja nositelja izvođač prestaje biti nositelj na predmetu.
  Reprezentacija application/vnd.isvu.predakgodnositelj.xml-v1.0+xml
  XML Schema nastavniprogram/predakgodnositelj-v1.xsd
  URL nastavniprogram/predmet/akademskagodina/{akademskaGodina}/sifra/{sifraPredmeta}/semestar/{semestar}/izvedba/{izvedbaPredmeta}/komponenta/{komponentaPredmeta}/vrstanastave/{vrstaNastave}/izvodjac/oznaka/{oznakaOsoba}
  HTTP metoda DELETE
  Opis Brisanje navedenog izvođača za predmet u akademskoj godini.

  Izvođač - izvedba nastave za izvođača

  URL nastavniprogram/predmet/akademskagodina/{akademskaGodina}/sifra/{sifraPredmeta}/semestar/{semestar}/izvedba/{izvedbaPredmeta}/komponenta/{komponentaPredmeta}/vrstanastave/{vrstaNastave}/izvodjac/oznaka/{oznakaOsoba}/grupa/oznaka/{oznakaGrupa}
  HTTP metoda GET
  Opis

  Dohvaća grupu za izvođača s postotkom izvođenja nastave za izvođača

  Reprezentacija application/vnd.isvu.grupaizvodjac.xml-v1.0+xml
  XML Schema nastavniprogram/grupaizvodjac-v1.xsd
  URL nastavniprogram/predmet/akademskagodina/{akademskaGodina}/sifra/{sifraPredmeta}/semestar/{semestar}/izvedba/{izvedbaPredmeta}/komponenta/{komponentaPredmeta}/vrstanastave/{vrstaNastave}/izvodjac/oznaka/{oznakaOsoba}/grupa
  HTTP metoda POST
  Opis Evidencija grupe i postotka izvođenja nastave za navedenog izvođača za predmet u akademskoj godini.
  Reprezentacija application/vnd.isvu.grupaizvodjac.xml-v1.0+xml
  XML Schema nastavniprogram/grupaizvodjac-v1.xsd
  URL nastavniprogram/predmet/akademskagodina/{akademskaGodina}/sifra/{sifraPredmeta}/semestar/{semestar}/izvedba/{izvedbaPredmeta}/komponenta/{komponentaPredmeta}/vrstanastave/{vrstaNastave}/izvodjac/oznaka/{oznakaOsoba}/grupa
  HTTP metoda PUT
  Opis Promjena podatka za grupu (postotak izvođenja nastave izvođača) za evidentiranog izvođača na predmetu u akademskoj godini.
  Reprezentacija application/vnd.isvu.grupaizvodjac.xml-v1.0+xml
  XML Schema nastavniprogram/grupaizvodjac-v1.xsd
  URL nastavniprogram/predmet/akademskagodina/{akademskaGodina}/sifra/{sifraPredmeta}/semestar/{semestar}/izvedba/{izvedbaPredmeta}/komponenta/{komponentaPredmeta}/vrstanastave/{vrstaNastave}/izvodjac/oznaka/{oznakaOsoba}/grupa/oznaka/{oznakaGrupa}
  HTTP metoda DELETE
  Opis Brisanje grupe za navedenog izvođača za predmet u akademskoj godini.

  Detaljni podaci o grupi izbornih predmeta

  URL nastavniprogram/elementstrukturestudija/{sifraESS}/akademskagodina/{akademskaGodina}/semestar/{semestar}/grupaizbornihpredmeta/sifra/{sifraIzborneGrupe}
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća detaljne podatke o grupi izbornih predmeta na elementu strukture studija u akademskoj godini i semestru.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.grupaizbornihpredmetadetaljno.xml-v1.0+xml
  XML Schema nastavniprogram/grupaizbornihpredmetadetaljno-v1.xsd

  Popis grupa izbornih predmeta

  URL nastavniprogram/studij/{sifraStudija}/akademskagodina/{akademskaGodina}/grupaizbornihpredmeta
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća popis grupa izbornih predmeta na nekom studiju u akademskoj godini. Unutar akademske godine, grupe su raspoređene u semestre.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.grupeizbornihpredmeta.xml-v1.0+xml Verzija: 1.0
  Preporučamo korištenje verzije 1.1.
  Podržano do: 1. studenog 2014.
  XML Schema nastavniprogram/grupeizbornihpredmeta-v1.xsd
  Reprezentacija application/vnd.isvu.grupeizbornihpredmeta.xml-v1.1+xml Verzija: 1.1
  Dostupno od: studeni 2013.
  Napomena uz verziju: Dodani nazivi izborne grupe na stranim jezicima..
  XML Schema nastavniprogram/grupeizbornihpredmeta-v1.1.xsd

  Popis izbornih predmeta

  URL nastavniprogram/studij/{sifraStudija}/akademskagodina/{akademskaGodina}/grupaizbornihpredmeta/sifraizbornegrupe/{sifraIzborneGrupe}/predmet
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća popis izbornih predmeta koji se nalaze u grupi izbornih predmeta na nekom studiju u akademskoj godini.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.predmetosnovnolista.xml-v1.0+xml Verzija: 1.0
  Preporučamo korištenje verzije 1.1.
  Podržano do: 1. siječnja 2015.
  XML Schema nastavniprogram/predmetosnovnolista-v1.xsd
  URL nastavniprogram/studij/{sifraStudija}/akademskagodina/{akademskaGodina}/semestar/{semestar}/grupaizbornihpredmeta/sifraizbornegrupe/{sifraIzborneGrupe}/predmet
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća popis izbornih predmeta koji se nalaze u grupi izbornih predmeta na nekom studiju u akademskoj godini i semestru.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.izbornipredmetlista.xml-v1.0+xml Verzija: 1.1
  Dostupno od: prosinac 2013.
  Napomena uz verziju: Dodana granulacija po semestrima.
  XML Schema nastavniprogram/izbornipredmetlista-v1.xsd

  Preduvjeti za predmet

  URL nastavniprogram/predmet/sifra/{sifraPredmetaUIsvu}/preduvjeti
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća popis preduvjeta za zadani predmet.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.preduvjeti.xml-v1.0+xml
  XML Schema nastavniprogram/preduvjeti-v1.xsd

  Ekvivalentni predmeti

  URL nastavniprogram/predmet/sifra/{sifraPredmetaUIsvu}/ekvivalenti
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća popis ekvivalentnih predmeta za zadani predmet.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.ekvivalenti.xml-v1.0+xml
  XML Schema nastavniprogram/ekvivalenti-v1.xsd

  Nastavni plan

  Popis grupa za nastavu

  URL nastavniplan/grupa/popis/{akademskaGodina}/{semestar}/{sifraPredmetaUIsvu}/{izvedbaPredmeta}/{komponentaPredmeta}
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća sve grupe za nastavu za predmet u akademskoj godini u semestru. Podaci sadrže sve grupe i sve razine podgrupa sa svim raspoređenim studentima i izvođačima nastave.

  Semestar može biti '1' za zimski semestar i '2' za ljetni semestar.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.grupezanastavu.xml-v1.0+xml Verzija: 1.0
  Preporučamo korištenje verzije 1.1.
  Podržano do: 1. veljače 2014.
  XML Schema nastavniplan/grupezanastavu-v1.xsd
  Reprezentacija application/vnd.isvu.grupezanastavu.xml-v1.1+xml Verzija: 1.1
  Dostupno od: svibanj 2012.
  Napomena uz verziju: manje promjene u strukturi
  XML Schema nastavniplan/grupezanastavu-v1.1xsd
  URL nastavniplan/grupa/{akademskaGodina}/{semestar}/{sifraPredmetaUIsvu}/{izvedbaPredmeta}/{komponentaPredmeta}
  HTTP metoda PUT
  Opis

  Dodavanje grupa za nastavu za navedeni predmet, komponentu i izvedbu u akademskoj godini u semestru te raspoređivanje studenta u grupe.

  Semestar može biti '1' za zimski semestar i '2' za ljetni semestar.

  Prilikom dodavanja grupe ne mogu se evidentirati izvođači pa element <izvodjaci> mora biti prazan.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.grupezanastavu.xml-v1.1+xml Verzija: 1.0
  Preporučamo korištenje zamjenskih metoda POST i PUT resursa Detaljni podaci o grupi za nastavu.
  Podržano do: 1. svibnja 2014.
  XML Schema nastavniplan/grupezanastavu-v1.1xsd
  URL nastavniplan/grupa/{akademskaGodina}/{semestar}/{sifraPredmetaUIsvu}/{izvedbaPredmeta}/{komponentaPredmeta}
  HTTP metoda DELETE
  Opis

  Brisanje svih grupa za nastavu za navedeni predmet, komponentu i izvedbu u akademskoj godini u semestru. Prilikom brisanja grupa, brišu se i studenti raspoređeni u grupe.

  Semestar može biti '1' za zimski semestar i '2' za ljetni semestar.

  Detaljni podaci o grupi za nastavu

  URL nastavniplan/grupa/{akademskaGodina}/{semestar}/{sifraPredmeta}/{izvedbaPredmeta}/{komponentaPredmeta}/{oznakaGrupe}/{oznakaVrsteNastave}
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća grupu za nastavu za predmet u akademskoj godini u semestru i studente koji su raspoređeni u grupu.

  Semestar može biti '1' za zimski semestar i '2' za ljetni semestar.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.grupazanastavu.xml-v1.0+xml
  XML Schema nastavniplan/grupazanastavu-v1.xsd
  URL nastavniplan/grupa/{akademskaGodina}/{semestar}/{sifraPredmetaUISVU}/{izvedbaPredmeta}/{komponentaPredmeta}
  HTTP metoda POST
  Opis

  Dodavanje grupe za nastavu za navedeni predmet, komponentu i izvedbu u akademskoj godini u semestru te raspoređivanje studenta u grupu.

  Prilikom dodavanja grupe studenti se mogu rasporediti u istu, ali ne moraju. Ukoliko ne želite rasporediti studente, potrebno je ostaviti prazan element <studenti>.

  Semestar može biti '1' za zimski semestar i '2' za ljetni semestar.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.grupazanastavu.xml-v1.0+xml
  XML Schema nastavniplan/grupazanastavu-v1.xsd
  URL nastavniplan/grupa/{akademskaGodina}/{semestar}/{sifraPredmetaUISVU}/{izvedbaPredmeta}/{komponentaPredmeta}/{oznakaGrupe}/{oznakaVrsteNastave}
  HTTP metoda PUT
  Opis

  Izmjena grupe za nastavu za navedeni predmet, komponentu i izvedbu u akademskoj godini u semestru. Moguće je mijenjati parametre grupe (osim oznake grupe i oznake vrste nastave) te raditi promjene nad studentima.

  Semestar može biti '1' za zimski semestar i '2' za ljetni semestar.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.grupazanastavu.xml-v1.0+xml
  XML Schema nastavniplan/grupazanastavu-v1.xsd
  URL nastavniplan/grupa/{akademskaGodina}/{semestar}/{sifraPredmetaUIsvu}/{izvedbaPredmeta}/{komponentaPredmeta}/{oznakaGrupe}/{oznakaVrsteNastave}
  HTTP metoda DELETE
  Opis

  Brisanje grupe za nastavu za navedeni predmet, komponentu i izvedbu u akademskoj godini u semestru. Prilikom brisanja grupa, brišu se i studenti raspoređeni u grupe.

  Semestar može biti '1' za zimski semestar i '2' za ljetni semestar.

  Popis ispitnih rokova

  URL nastavniplan/rok/predmet/{sifraPredmetaUIsvu}
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća popis ispitnih rokova za predmet unazad zadnje tri akademske godine uključujući trenutnu.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.ispitniroklista.xml-v1.0+xml Verzija: 1.0
  Preporučamo korištenje verzije 1.1.
  Podržano do: 1. lipnja 2016.
  Napomena uz verziju: popis sadrži datume ispitnih rokova.
  XML Schema nastavniplan/ispitniroklista-v1.xsd
  Reprezentacija application/vnd.isvu.ispitniroklista.xml-v1.1+xml Verzija: 1.1
  Dostupno od: lipanj 2015.
  Napomena uz verziju: popis sadrži datume i vrste ispitnih rokova.
  XML Schema nastavniplan/ispitniroklista-v1.1.xsd

  Popis ispitnih rokova u akademskoj godini

  URL nastavniplan/rok/predmet/{sifraPredmetaUIsvu}/akademskagodina/{akademskaGodina}
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća popis ispitnih rokova u akademskoj godini za predmet.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.ispitniroklista.xml-v1.0+xml Verzija: 1.0
  Preporučamo korištenje verzije 1.1.
  Podržano do: 1. lipnja 2016.
  Napomena uz verziju: popis sadrži datume ispitnih rokova.
  XML Schema nastavniplan/ispitniroklista-v1.xsd
  Reprezentacija application/vnd.isvu.ispitniroklista.xml-v1.1+xml Verzija: 1.1
  Dostupno od: lipanj 2015.
  Napomena uz verziju: popis sadrži datume i vrste ispitnih rokova.
  XML Schema nastavniplan/ispitniroklista-v1.1.xsd

  Detaljni podaci o ispitnom roku

  URL nastavniplan/rok/predmet/{sifraPredmetaUIsvu}/{godina}/{mjesec}/{dan}
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća detaljne podatke o nekom ispitnom roku.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.ispitnirok.xml-v1.0+xml Verzija: 1.0
  Preporučamo korištenje zamjenskog resursa koji dohvaća detalje o ispitnom roku po datumu i vrsti roka.
  Podržano do: 1. lipnja 2016.
  Napomene uz verziju:
  • dohvat se vrši samo po datumu roka; na isti datum može postojati više rokova različite vrste;
  • dohvatom samo po datumu nije osigurana jednoznačnost dohvata.
  XML Schema nastavniplan/ispitnirok-v1.xsd
  URL nastavniplan/rok/predmet/{sifraPredmetaUIsvu}/{godina}/{mjesec}/{dan}/vrstaroka/{vrstaRoka}
  HTTP metoda GET
  Opis

  Dohvat detaljnih podataka o ispitnom roku po datumu i vrsti roka.

  Za oznaku vrste roka proučiti katalog Vrsta roka.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.ispitnirok.xml-v1.0+xml Dostupno od: lipanj 2015.
  Napomene uz verziju:
  • dohvat se vrši po datumu i vrsti roka jer na isti datum može postojati više rokova različite vrste;
  • dohvatom po datumu i vrsti je osigurana jednoznačnost dohvata.
  XML Schema nastavniplan/ispitnirok-v1.xsd
  URL nastavniplan/rok/predmet/{sifraPredmetaUIsvu}
  HTTP metoda POST
  Opis

  Dodavanje novog ispitnog roka.

  Ovim putem nije omogućen unos obavijesti za ispitni rok pa element <obavijesti> mora biti prazan.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.ispitnirok.xml-v1.0+xml
  XML Schema nastavniplan/ispitnirok-v1.xsd
  URL nastavniplan/rok/predmet/{sifraPredmetaUIsvu}/{godina}/{mjesec}/{dan}
  HTTP metoda DELETE
  Opis

  Briše ispitni rok po datumu.

  Preporučamo korištenje zamjenskog resursa koji briše ispitni rok po datumu i vrsti roka.
  Podržano do: 1. lipnja 2016.
  Napomene uz verziju:
  • brisanje se vrši samo po datumu roka; na isti datum može postojati više rokova različite vrste;
  • brisanjem samo po datumu moguće je obrisati više rokova (različitih vrsta) za isti datum.
  URL nastavniplan/rok/predmet/{sifraPredmetaUIsvu}/{godina}/{mjesec}/{dan}/vrstaroka/{vrstaRoka}
  HTTP metoda DELETE
  Opis

  Briše ispitni rok po datumu i vrsti roka.

  Za oznaku vrste roka proučiti katalog Vrsta roka.

  Dostupno od: lipanj 2015.
  Napomene uz verziju:
  • brisanje se vrši po datumu i vrsti roka jer na isti datum može postojati više rokova različitih vrsta

  Popis izmijenjenih ispitnih rokova

  URL nastavniplan/rok/izmijenjeni/dan/1
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća popis ispitnih rokova izmijenjenih od jučerašnje ponoći.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.izmijenjeniispitnirok.xml-v1.0+xml
  XML Schema nastavniplan/izmijenjeniispitnirok-v1.xsd
  URL nastavniplan/rok/izmijenjeni/dan/7
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća popis ispitnih rokova izmijenjenih od ponoći prije 7 dana.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.izmijenjeniispitnirok.xml-v1.0+xml
  XML Schema nastavniplan/izmijenjeniispitnirok-v1.xsd
  URL nastavniplan/rok/izmijenjeni/dan/30
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća popis ispitnih rokova izmijenjenih od ponoći prije 30 dana.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.izmijenjeniispitnirok.xml-v1.0+xml
  XML Schema nastavniplan/izmijenjeniispitnirok-v1.xsd

  Popis upisanih studenata na predmetu u akademskoj godini

  URL nastavniplan/student/predmet/{sifraPredmet}/akademskagodina/{akademskaGodina}
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća popis upisanih studenata na predmetu u akademskoj godini.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.upisanistudentinapredmetu.xml-v1.0+xml
  XML Schema nastavniplan/upisanistudentinapredmetu-v1.xsd

  Popis upisanih studenata na predmetu u akademskoj godini i semestru

  URL nastavniplan/student/predmet/{sifraPredmet}/akademskagodina/{akademskaGodina}/semestar/{semestar}/{izvedbaPredmeta}/{komponentaPredmeta}
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća popis upisanih studenata na predmetu (komponenti) u akademskoj godini i semestru.

  Za dohvat se koristi konkretan redni broj semestra.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.upisanistudentinapredmetu.xml-v1.0+xml
  XML Schema nastavniplan/upisanistudentinapredmetu-v1.xsd

  Tjedni plan nastave za predmet

  URL nastavniplan/tjedniplan/akademskagodina/{akademskaGodina}/semestar/{semestar}/predmet/{sifraPredmeta}/{izvedbaPredmeta}/{komponentaPredmeta}
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća plan nastave za predmet i vrstu nastave po tjednima nastave.

  Semestar može biti '1' za zimski semestar i '2' za ljetni semestar.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.tjedniplannastavezapredmet.xml-v1.0+xml
  XML Schema nastavniplan/tjedniplannastavezapredmet-v1.xsd

  Dozvole djelatnicima za predmet

  URL nastavniplan/dozvole/predmet/{sifraPredmeta}
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća listu djelatnika koji imaju dozvole za pregled ili rad s podacima o predmetu.

  Za dohvat se koristi šifra predmeta.

  Ako djelatnik ima dozvolu za rad s podacima, tada je vrijednost mozeMijenjati = DA. Inače je NE.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.dozvoledjelatnicimazapredmet.xml-v1.0+xml
  XML Schema nastavniplan/dozvoledjelatnicimazapredmet-v1.xsd

  Dozvole djelatniku nad predmetima

  URL nastavniplan/dozvole/djelatnik/{oznakaOsobe}
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća listu predmeta nad čijim podacima djelatnik ima dozvolu za pregled ili rad.

  Za dohvat se koristi oznaka osobe.

  Ako djelatnik ima dozvolu za rad s podacima, tada je vrijednost mozeMijenjati = DA. Inače je NE.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.dozvoledjelatnikunadpredmetima.xml-v1.0+xml
  XML Schema nastavniplan/dozvoledjelatnikunadpredmetima-v1.xsd

  Student

  Osnovni podaci o studentu

  URL student/jmbag/{jmbag}
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća osnovne podatke o studentu. To su podaci koji se odnose na matične podatke i osnovne podatke o upisu na visoko učilište.

  Za dohvat podataka koristi se JMBAG.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.student.xml-v1.0+xml Verzija: 1.0
  Preporučamo korištenje verzije 1.2.
  Podržano do: 1. svibnja 2016.
  XML Schema student/student-v1.xsd
  Reprezentacija application/vnd.isvu.student.xml-v1.1+xml Verzija: 1.1
  Preporučamo korištenje verzije 1.2.
  Podržano do: 1. srpnja 2018.
  Napomene uz verziju:
  • Ako postoje, dohvaćaju se i podaci vezani za poslijediplomski studij studenta.
  • To su podaci o matičnom broju znanstvanika, šifri iz upisnika završenog studijskog programa i opisu kvalifikacije, koji se nalaze unutar taga <studentPoslijediplomskihStudija>.
  XML Schema student/student-v1.1.xsd
  Reprezentacija application/vnd.isvu.student.xml-v1.2+xml Verzija: 1.2
  Dostupno od: srpanj 2017.
  Napomene uz verziju:
  • Promjene u strukturi podataka za mjesto, općinu, razinu prava na prehranu i visoko učilište.
  XML Schema student/student-v1.2.xsd
  URL student/uid/{AAI@EduHrUID}
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća osnovne podatke o studentu. To su podaci koji se odnose na matične podatke i osnovne podatke o upisu na visoko učilište.

  Za dohvat podataka koristi se AAI@EduHr UID (link).

  Reprezentacija application/vnd.isvu.student.xml-v1.0+xml Verzija: 1.0
  Preporučamo korištenje verzije 1.2.
  Podržano do: 1. svibnja 2016.
  XML Schema student/student-v1.xsd
  Reprezentacija application/vnd.isvu.student.xml-v1.1+xml Verzija: 1.1
  Preporučamo korištenje verzije 1.2.
  Podržano do: 1. srpnja 2018.
  Napomene uz verziju:
  • Ako postoje, dohvaćaju se i podaci vezani za poslijediplomski studij studenta.
  • To su podaci o matičnom broju znanstvanika, šifri iz upisnika završenog studijskog programa i opisu kvalifikacije, koji se nalaze unutar taga <studentPoslijediplomskihStudija>.
  XML Schema student/student-v1.1.xsd
  Reprezentacija application/vnd.isvu.student.xml-v1.2+xml Verzija: 1.2
  Dostupno od: srpanj 2017.
  Napomene uz verziju:
  • Promjene u strukturi podataka za mjesto, općinu, razinu prava na prehranu i visoko učilište.
  XML Schema student/student-v1.2.xsd
  URL student/oib/{oib}
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća osnovne podatke o studentu. To su podaci koji se odnose na matične podatke i osnovne podatke o upisu na visoko učilište.

  Za dohvat podataka koristi se OIB.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.student.xml-v1.0+xml Verzija: 1.0
  Preporučamo korištenje verzije 1.2.
  Podržano do: 1. svibnja 2016.
  XML Schema student/student-v1.xsd
  Reprezentacija application/vnd.isvu.student.xml-v1.1+xml Verzija: 1.1
  Preporučamo korištenje verzije 1.2.
  Podržano do: 1. srpnja 2018.
  Napomene uz verziju:
  • Ako postoje, dohvaćaju se i podaci vezani za poslijediplomski studij studenta.
  • To su podaci o matičnom broju znanstvanika, šifri iz upisnika završenog studijskog programa i opisu kvalifikacije, koji se nalaze unutar taga <studentPoslijediplomskihStudija>.
  XML Schema student/student-v1.1.xsd
  Reprezentacija application/vnd.isvu.student.xml-v1.2+xml Verzija: 1.2
  Dostupno od: srpanj 2017.
  Napomene uz verziju:
  • Promjene u strukturi podataka za mjesto, općinu, razinu prava na prehranu i visoko učilište.
  XML Schema student/student-v1.2.xsd

  Popis studenata s izmijenjenim osnovnim podacima

  URL student/izmijenjeni/dan/1
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća popis JMBAG-ova za studente čiji su osnovni podaci izmijenjeni od jučerašnje ponoći.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.izmijenjenistudent.xml-v1.0+xml
  XML Schema student/izmijenjenistudent-v1.xsd
  URL student/izmijenjeni/dan/7
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća popis JMBAG-ova za studente čiji su osnovni podaci izmijenjeni od ponoći prije 7 dana.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.izmijenjenistudent.xml-v1.0+xml
  XML Schema student/izmijenjenistudent-v1.xsd
  URL student/izmijenjeni/dan/30
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća popis JMBAG-ova za studente čiji su osnovni podaci izmijenjeni od ponoći prije 30 dana.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.izmijenjenistudent.xml-v1.0+xml
  XML Schema student/izmijenjenistudent-v1.xsd

  Slika studenta

  URL student/slika/jmbag/{jmbag}
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća fotografiju studenta u JPG formatu.

  Reprezentacija image/jpg

  Studentovi studiji na visokom učilištu

  URL student/jmbag/{jmbag}/studij
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća studentove studije na visokom učilištu. Kod dvopredmetnih studija vraća se korijenski studij.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.studentovistudijinavu.xml-v1.0+xml
  XML Schema student/studentovistudijinavu-v1.xsd

  Studentov prelazak s drugog visokog učilišta

  URL student/jmbag/{jmbag}/prelazak
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća podatke o studentovom prelasku s drugog visokog učilišta. Podaci sadrže informacije o rješenju o prelasku, upisu godine, broju semestara iskorišteno na teret ministarstva.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.studentovprelazaknavu.xml-v1.0+xml
  XML Schema student/studentovprelazaknavu-v1.xsd

  Sumarni podaci o studentu

  URL student/sumarno/{jmbag}
  HTTP metoda GET
  Opis Vraća sumarne podatke o studentu. Podaci sadrže informaciju o pravu na prehranu, položenim i nepoloženim predmetima ovisno o paralelnom studiju.
  Reprezentacija application/vnd.isvu.sumarnipodacistudent.xml-v1.0+xml Verzija: 1.0
  Preporučamo korištenje verzije 1.3.
  Podržano do: 1. veljače 2014.
  XML Schema student/sumarnipodacistudent-v1.xsd
  Reprezentacija application/vnd.isvu.sumarnipodacistudent.xml-v1.1+xml Verzija: 1.1
  Napomena uz verziju: manje promjene u strukturi
  Preporučamo korištenje verzije 1.3.
  Podržano do: 1. veljače 2014.
  XML Schema student/sumarnipodacistudent-v1.1.xsd
  Reprezentacija application/vnd.isvu.sumarnipodacistudent.xml-v1.2+xml Verzija: 1.2
  Napomene uz verziju:
  • Dodana je šira smjera za upisani element strukture studija.
  • Paralelnost elementa strukture studija je atribut, a ne više element.
  • Informacije o Temelju financiranja, Razlogu prestanka prava i Pravu na prehranu usklađeni su s istoimenim katalozima.
  • Položeni i nepoloženi predmeti prošireni su informacijom o statusu upisa predmeta i ukupnom opterećenju u satima.
  • Unutar položenih predmeta proširen je resurs ispit koji sada sadrži inofrmacije o datumu ispita, datumu roka, ocjeni i ocjenjivaču.
  Preporučamo korištenje verzije 1.3.
  Podržano do: 1. prosinca 2015.
  XML Schema student/sumarnipodacistudent-v1.2.xsd
  Reprezentacija application/vnd.isvu.sumarnipodacistudent.xml-v1.3+xml Verzija: 1.3
  Dostupno od: studeni 2014.
  Napomene uz verziju: Uvedeno korištenje kataloga Temelj financiranja .
  XML Schema student/sumarnipodacistudent-v1.3.xsd

  Popis studenata sa zabranom upisa godine

  URL student/zabranaupisagodine
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća popis svih studenata na visokom učilištu koji imaju evidentiranu zabranu upisa godine.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.zabranaupisagodine.xml-v1.0+xml
  XML Schema student/zabranaupisagodine-v1.xsd
  URL student/zabranaupisagodine
  HTTP metoda POST
  Opis

  Omogućava unos zabrane upisa godine za studenta koji još nema evidentiranu zabranu.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.zabranaupisagodine.xml-v1.0+xml Verzija: 1.0
  Preporučamo korištenje verzije 1.1.
  Podržano do: 1. travnja 2015.
  XML Schema student/zabranaupisagodine-v1.xsd
  Reprezentacija application/vnd.isvu.zabranaupisagodine.xml-v1.1+xml Verzija: 1.1
  Dostupno od: ožujak 2014.
  Napomena uz verziju: manje promjene u strukturi
  XML Schema student/zabranaupisagodine-v1.1.xsd

  Detaljni podaci o zabrani upisa godine za studenta

  URL student/zabranaupisagodine/jmbag/{jmbag}
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća detaljne podatke o svim evidentiranim zabranama upisa godine za pojedinog studenta.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.zabranaupisagodine.xml-v1.0+xml
  XML Schema student/zabranaupisagodine-v1.xsd
  URL student/zabranaupisagodine/jmbag/{jmbag}
  HTTP metoda PUT
  Opis

  Dodavanje nove vrste zabrane upisa godine za studenta koji već ima evidentiranu zabranu upisa godine.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.zabranaupisagodine.xml-v1.0+xml Verzija: 1.0
  Preporučamo korištenje verzije 1.1.
  Podržano do: 1. travnja 2015.
  XML Schema student/zabranaupisagodine-v1.xsd
  Reprezentacija application/vnd.isvu.zabranaupisagodine.xml-v1.1+xml Verzija: 1.1
  Dostupno od: ožujak 2014.
  Napomena uz verziju: manje promjene u strukturi
  XML Schema student/zabranaupisagodine-v1.1.xsd
  URL student/zabranaupisagodine/jmbag/{jmbag}
  HTTP metoda DELETE
  Opis

  Brisanje svih zabrana upisa godine za studenta.

  Upis godine

  Popis upisnih listova studenta

  URL upisgodine/student/jmbag/{jmbag}
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća popis upisnih listova za jednog studenta.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.upisnilistovistudenta.xml-v1.0+xml
  XML Schema upisgodine/upisnilistovistudenta-v1.xsd

  Detaljni upisni list

  URL upisgodine/sifraupisnoglista/{sifraUpisnogLista}
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća detaljni upisni list određen jedinstvenom šifrom za jednog studenta u jednoj akademskoj godini.

  Šifra upisnog lista može se dobiti upitom o svim upisnim listovima za studenta.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.upisnilist.xml-v1.0+xml Verzija: 1.0
  Preporučamo korištenje verzije 1.1.
  Podržano do: 1. listopad 2014.
  XML Schema upisgodine/upisnilist-v1.xsd
  Reprezentacija application/vnd.isvu.upisnilist.xml-v1.1+xml Verzija: 1.1
  Dostupno od: rujan 2013.
  Napomena uz verziju: Dodan parametar za predmet 'ulazi u stjecanje kvalifikacije'. Preporučamo korištenje verzije 1.2.
  Podržano do: 1. prosinac 2015.
  XML Schema upisgodine/upisnilist-v1.1.xsd
  Reprezentacija application/vnd.isvu.upisnilist.xml-v1.2+xml Verzija: 1.2
  Dostupno od: studeni 2014.
  Napomena uz verziju: Korištenje novih kataloga Temelj financirana i Način izvedbe studija.
  XML Schema upisgodine/upisnilist-v1.2.xsd

  Popis izmijenjenih upisnih listova

  URL upisgodine/izmijenjeniupisgodine/dan/1
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća popis šifri upisnih listova izmijenjenih od jučerašnje ponoći.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.izmijenjeniupisgodine.xml-v1.0+xml
  XML Schema upisgodine/izmijenjeniupisgodine-v1.xsd
  URL upisgodine/izmijenjeniupisgodine/dan/7
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća popis šifri upisnih listova izmijenjenih od ponoći prije 7 dana.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.izmijenjeniupisgodine.xml-v1.0+xml
  XML Schema upisgodine/izmijenjeniupisgodine-v1.xsd
  URL upisgodine/izmijenjeniupisgodine/dan/30
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća popis šifri upisnih listova izmijenjenih od ponoći prije 30 dana.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.izmijenjeniupisgodine.xml-v1.0+xml
  XML Schema upisgodine/izmijenjeniupisgodine-v1.xsd

  Upis obavljen u cijelosti

  URL upisgodine/sifraupisnoglista/{sifraUpisnogLista}/upisobavljenucijelosti
  HTTP metoda PUT
  Opis Omogućava postavljanje opcije 'Upis obavljen u cijelosti' iz 'Ne' u 'Da'.
  Reprezentacija application/vnd.isvu.upisobavljenucijelosti.xml-v1.0+xml
  XML Schema upisgodine/upisobavljenucijelosti-v1.xsd

  Upis predmeta

  URL upisgodine/sifraupisnoglista/{sifraUpisnogLista}/{sifraElementaStruktureStudija}
  HTTP metoda POST
  Opis Omogućava upis predmeta, tj. dodavanje jednog predmeta na upisni list.
  Reprezentacija application/vnd.isvu.upisanipredmet.xml-v1.0+xml Verzija: 1.0
  Preporučamo korištenje verzije 1.2.
  Podržano do: 1. listopad 2014.
  Napomena uz verziju: Element <nacinUnosa> treba imati oznaku 'A' i opis 'Api'.
  XML Schema upisgodine/upisanipredmet-v1.xsd
  Reprezentacija application/vnd.isvu.upisanipredmet.xml-v1.1+xml Verzija: 1.1
  Preporučamo korištenje verzije 1.2.
  Podržano do: 1. kolovoz 2018.
  Napomena uz verziju:
  • Dodan element <ulaziUStjecanjeKvalifikacije>.
  • Moguće je unjeti vrijednosti za elemente <nacinUpisaPredmeta> i <statusUpisanogPredmeta>
   no u bazu će se upisati ispravne vrijednosti koje će sustav dohvatiti iz baze.
  XML Schema upisgodine/upisanipredmet-v1.1.xsd
  Reprezentacija application/vnd.isvu.upisanipredmet.xml-v1.2+xml Verzija: 1.2
  Dostupno od: srpanj 2017.
  Napomena uz verziju: Nije potrebno unositi elemente <nacinUpisaPredmeta>, <statusUpisanogPredmeta> i <nacinUnosa>,
  u bazu će se upisati vrijednosti koje će sustav dohvatiti iz baze.
  XML Schema upisgodine/upisanipredmet-v1.2.xsd

  Izborna grupa za predmet na upisnom listu

  URL upisgodine/sifraupisnoglista/{sifraUpisnogLista}/predmet/sifra/{sifraPredmeta}/izbornagrupa
  HTTP metoda GET
  Opis Dohvaća izbornu grupu evidentiranu za predmet na upisnom listu studenta.
  Reprezentacija application/vnd.isvu.upisanipredmetizbornagrupa.xml-v1.0+xml;charset=UTF-8
  XML Schema upisgodine/upisanipredmetizbornagrupa-v1.xsd
  URL upisgodine/sifraupisnoglista/{sifraUpisnogLista}/predmet/sifra/{sifraPredmeta}/izbornagrupa
  HTTP metoda POST
  Opis Evidentira izbornu grupu za predmet na upisnom listu studenta bez izborne grupe.
  Reprezentacija application/vnd.isvu.upisanipredmetizbornagrupa.xml-v1.0+xml;charset=UTF-8
  XML Schema upisgodine/upisanipredmetizbornagrupa-v1.xsd
  URL upisgodine/sifraupisnoglista/{sifraUpisnogLista}/predmet/sifra/{sifraPredmeta}/izbornagrupa/sifra/{sifraIzborneGrupe}
  HTTP metoda PUT
  Opis Promjena izborne grupe za predmet na upisnom listu studenta.
  Reprezentacija application/vnd.isvu.upisanipredmetizbornagrupa.xml-v1.0+xml;charset=UTF-8
  XML Schema upisgodine/upisanipredmetizbornagrupa-v1.xsd
  URL upisgodine/sifraupisnoglista/{sifraUpisnogLista}/predmet/sifra/{sifraPredmeta}/izbornagrupa/sifra/{sifraIzborneGrupe}
  HTTP metoda DELETE
  Opis Brisanje izborne grupe za predmet na upisnom listu studenta.

  Popis prekida studija

  URL upisgodine/prekidstudija/student/{jmbag}
  HTTP metoda GET
  Opis

  Dohvaća popis prekida studija za studenta po paralelnim studijima i akademskim godinama.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.prekidstudijalista.xml-v1.0+xml;charset=UTF-8
  XML Schema upisgodine/prekidstudijalista-v1.xsd

  Detaljni podaci o prekidu studija

  URL upisgodine/prekidstudija/student/{jmbag}/paralelnistudij/{paralelniStudij}/akademskagodina/{akademskaGodina}
  HTTP metoda GET
  Opis

  Dohvaća prekid studija za studenta na paralelnom studiju u akademskoj godini.

  Parametar za dohvat 'paralelniStudij' može imati vrijednosti N, 1, 2, 3, 4, 5, ...

  Reprezentacija application/vnd.isvu.prekidstudija.xml-v1.0+xml;charset=UTF-8
  XML Schema upisgodine/prekidstudija-v1.xsd

  Popis upisanih studenata u akademskoj godini

  URL upisgodine/student/akademskagodina/{akademskaGodina}
  HTTP metoda GET
  Opis Dohvaća sve upisane studente u akademskoj godini.
  Reprezentacija application/vnd.isvu.upisanistudentiuakademskojgodini.xml-v1.0+xml;charset=UTF-8
  XML Schema upisgodine/upisanistudentiuakademskojgodini-v1.xsd

  Detaljni podaci o studentu u akademskoj godini

  URL upisgodine/akademskagodina/{akademskaGodina}/student/jmbag/{jmbag}
  HTTP metoda GET
  Opis Dohvaća detaljne podatke o studentu u akademskoj godini (pr. bračno stanje, zdravsteveno osiguranje, prebivalište, stanovanje, roditelji, uzdržavatelj, ...).
  Reprezentacija application/vnd.isvu.studentuakademskojgodini.xml-v1.0+xml;charset=UTF-8
  XML Schema upisgodine/studentuakademskojgodini-v1.xsd

  Popis studenata i akademskih godina za koje su izmijenjeni podaci o studentu u akademskoj godini

  URL upisgodine/izmijenjenistudentuakademskojgodini/dan/1
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća popis JMBAG-ova i akademskih godina za studente za koje su izmijenjeni podaci o studentu u akademskoj godini izmijenjeni od jučerašnje ponoći.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.izmijenjenistudentuakademskojgodini.xml-v1.0+xml
  XML Schema upisgodine/izmijenjenistudentuakgod-v1.xsd
  URL upisgodine/izmijenjenistudentuakademskojgodini/dan/1
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća popis JMBAG-ova i akademskih godina za studente za koje su izmijenjeni podaci o studentu u akademskoj godini izmijenjeni od ponoći prije 7 dana.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.izmijenjenistudentuakademskojgodini.xml-v1.0+xml
  XML Schema upisgodine/izmijenjenistudentuakgod-v1.xsd
  URL upisgodine/izmijenjenistudentuakademskojgodini/dan/30
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća popis JMBAG-ova i akademskih godina za studente za koje su izmijenjeni podaci o studentu u akademskoj godini izmijenjeni od ponoći prije 30 dana.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.izmijenjenistudentuakademskojgodini.xml-v1.0+xml
  XML Schema upisgodine/izmijenjenistudentuakgod-v1.xsd

  Kategorije studenta na studiju

  URL upisgodine/kategorijestudenta/jmbag/{jmbag}/akademskagodina/{akademskaGodina}/sifrastudija/{sifraStudija}
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća sve evidentirane kategorije studenta na studiju.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.kategorijestudentanastudiju.xml-v1.0+xml
  XML Schema upisgodine/kategorijestudentanastudiju-v1.xsd

  Ulazi u stjecanje kvalifikacije

  URL upisgodine/sifraupisnoglista/{sifraUpisnogLista}/predmet/sifra/{sifraPredmeta}/ulaziustjecanjekvalifikacije
  HTTP metoda PUT
  Opis

  Omogućuje postavljanje parametra 'Ulazi u stjecanje kvalifikacije' za predmet evidentiran na upisnom listu.

  Promjena na jednoj komponenti predmeta odnosi se za sve komponente predmeta na tom upisnom listu.

  Vrijednost parametra može biti 'Da' ili 'Ne'.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.ulaziustjecanjekvalifikacije.xml-v1.0+xml
  XML Schema upisgodine/ulaziustjecanjekvalifikacije-v1.xsd

  Rezultat razredbenog postupka

  URL /vu/{vuId}/upisgodine/razredbenipostupak/akademskagodina/{akademskaGodina}/rok/{rbrRok}/kandidatzaupis
  HTTP metoda POST
  Opis

  Dodaje podatke kandidata za upis na diplomske i specijalističke diplomske studije.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.kandidatzaupis.xml-v1.0+xml
  XML Schema razredbenipostupak/kandidatzaupis-v1.xsd

  Školarine

  Popis evidentiranih školarina za studenta

  URL skolarina/student/jmbag/{jmbag}/akademskagodina/{akademskaGodina}/paralelnistudij/{paralelniStudij}/nastavnagodina/{nastavnaGodina}
  HTTP metoda GET
  Opis

  Dohvat podataka o evidentiranim školarinama za studenta.

  Parametar za dohvat 'paralelniStudij' može imati vrijednosti N, 1, 2, 3, 4, 5, ...

  Reprezentacija application/vnd.isvu.skolarinastudent.xml-v1.0+xml Verzija 1.0
  Preporučamo korištenje resursa Evidentirana školarina za studenta po šifri upisnog lista jer se dohvatom po akademskoj godini, nastavnoj godini i paralelnom studiju ne garantira jednoznačnost dohvata školarine.
  Podržano do: 1. siječnja 2018.
  XML Schema skolarina/skolarinastudent-v1.xsd

  Evidentirana školarina za studenta po šifri upisnog lista

  URL skolarina/student/jmbag/{jmbag}/sifraUpisaGodine/{sifraUpisaGodine}
  HTTP metoda GET
  Opis

  Dohvat podataka o evidentiranim školarinama za studenta po šifri upisnog lista uz koji je vezana školarina.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.skolarinastudent.xml-v1.0+xml
  XML Schema skolarina/skolarinaupisnilist-v1.xsd

  Detaljni podaci o evidentiranim školarinama studenta

  URL skolarina/student/jmbag/{jmbag}/akademskagodina/{akademskaGodina}/paralelnistudij/{paralelniStudij}/nastavnagodina/{nastavnaGodina}/transakcija
  HTTP metoda POST
  Opis

  Evidencija transakcije školarine za studenta. Zasad je moguće evidentirati samo transakciju sa oznakom vrste transakcije 'Uplata'.

  Parametar za dohvat 'paralelniStudij' može imati vrijednosti N, 1, 2, 3, 4, 5, ...

  Reprezentacija application/vnd.isvu.skolarinastudentuplata.xml-v1.0+xml Verzija 1.0
  Preporučamo korištenje resursa Detaljni podaci o evidentiranim školarinama studenta po šifri upisnog lista jer se dohvatom po akademskoj godini, nastavnoj godini i paralelnom studiju ne garantira jednoznačnost dohvata školarine.
  Podržano do: 1. siječnja 2018.
  XML Schema skolarina/skolarinastudentuplata-v1.xsd
  URL skolarina/student/jmbag/{jmbag}/akademskagodina/{akademskaGodina}/paralelnistudij/{paralelniStudij}/nastavnagodina/{nastavnaGodina}/transakcija/sifra/{sifraTransakcije}
  HTTP metoda GET
  Opis

  Dohvat evidentirane transakcije školarine za studenta.

  Parametar za dohvat 'paralelniStudij' može imati vrijednosti N, 1, 2, 3, 4, 5, ...

  Reprezentacija application/vnd.isvu.transakcijaskolarinastudent.xml-v1.0+xml Verzija 1.0
  Preporučamo korištenje resursa Detaljni podaci o evidentiranim školarinama studenta po šifri upisnog lista jer se dohvatom po akademskoj godini, nastavnoj godini i paralelnom studiju ne garantira jednoznačnost dohvata školarine.
  Podržano do: 1. siječnja 2018.
  XML Schema skolarina/transakcijaskolarinastudent-v1.xsd

  Detaljni podaci o evidentiranim školarinama studenta po šifri upisnog lista

  URL skolarina/student/jmbag/{jmbag}/sifraUpisaGodine/{sifraUpisaGodine}/transakcija
  HTTP metoda POST
  Opis

  Evidencija transakcije školarine za studenta. Zasad je moguće evidentirati samo transakciju sa oznakom vrste transakcije 'Uplata'.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.skolarinastudentuplata.xml-v1.0+xml
  XML Schema skolarina/skolarinastudentuplata-v1.xsd
  URL skolarina/student/jmbag/{jmbag}/sifraUpisaGodine/{sifraUpisaGodine}/transakcija/sifra/{sifraTransakcije}
  HTTP metoda GET
  Opis

  Dohvat evidentirane transakcije školarine za studenta.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.transakcijaskolarinastudent.xml-v1.0+xml
  XML Schema skolarina/transakcijaskolarinastudent-v1.xsd

  Popis rješenja o promjeni školarine

  URL skolarina/student/jmbag/{jmbag}/rjesenjeopromjeniskolarine
  HTTP metoda GET
  Opis

  Dohvaća popis rješenja o promjeni školarine za studenta.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.rjesenjeopromjeniskolarine.xml-v1.0+xml
  XML Schema skolarina/rjesenjeopromjeniskolarine-v1.xsd

  Detaljni podaci o rješenju o promjeni školarine

  URL skolarina/student/jmbag/{jmbag}/rjesenjeopromjeniskolarine/akademskagodina/{akademskaGodina}/paralelnistudij/{paralelniStudij}/nastavnagodina/{nastavnaGodina}/datumrjesenje/{godina}/{mjesec}/{dan}
  HTTP metoda GET
  Opis

  Dohvaća detaljne podatke o rješenju o promjeni školarine.

  Parametar za dohvat 'paralelniStudij' može imati vrijednosti N, 1, 2, 3, 4, 5, ...

  Reprezentacija application/vnd.isvu.rjesenjeopromjeniskolarine.xml-v1.0+xml
  XML Schema skolarina/rjesenjeopromjeniskolarine-v1.xsd
  URL skolarina/student/jmbag/{jmbag}/rjesenjeopromjeniskolarine
  HTTP metoda POST
  Opis

  Unos novog rješenja o promjeni školarine.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.rjesenjeopromjeniskolarinepost.xml-v1.0+xml
  XML Schema skolarina/rjesenjeopromjeniskolarinepost-v1.xsd

  Osoba

  Popis osoba (djelatnika)

  URL osoba
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća popis osoba (djelatnika) na visokom učilištu.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.djelatnici.xml-v1.0+xml Verzija: 1.0
  Preporučamo korištenje verzije 1.1.
  Podržano do: 1. veljače 2014.
  XML Schema osoba/djelatnici-v1.xsd
  Reprezentacija application/vnd.isvu.djelatnici.xml-v1.1+xml Verzija: 1.1
  Dostupno od: siječanj 2013.
  Napomena uz verziju: Uklonjeni elementi <oib> i <jmbg>. Ti podaci mogu se dobiti dohvatom detaljnih podataka za djelatnika.
  XML Schema osoba/djelatnici-v1.1.xsd

  Detaljni podaci o osobi (djelatniku)

  URL osoba/oznaka/{oznakaOsobeUIsvu}
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća detaljne podatke o osobi (djelatniku).

  Reprezentacija application/vnd.isvu.osoba.xml-v1.0+xml Verzija: 1.0
  Preporučamo korištenje verzije 1.2.
  Podržano do: 1. prosinca 2015.
  XML Schema osoba/osoba-v1.xsd
  Reprezentacija application/vnd.isvu.osoba.xml-v1.1+xml Verzija: 1.1
  Preporučamo korištenje verzije 1.2.
  Podržano do: 1. veljače 2017.
  Napomena uz verziju: Dodana lista uloga osoba.
  XML Schema osoba/osoba-v1_1.xsd
  Reprezentacija application/vnd.isvu.osoba.xml-v1.2+xml Verzija: 1.2
  Dostupno od: veljača 2016.
  Napomena uz verziju: Dodane dozvole osobe.
  XML Schema osoba/osoba-v1_2.xsd
  URL osoba/uid/{AAI@EduHrUID}
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća detaljne podatke o osobi (djelatniku).

  Za dohvat podataka koristi se AAI@EduHr UID (link).

  Reprezentacija application/vnd.isvu.osoba.xml-v1.0+xml Verzija: 1.0
  Preporučamo korištenje verzije 1.2.
  Podržano do: 1. prosinca 2015.
  XML Schema osoba/osoba-v1.xsd
  Reprezentacija application/vnd.isvu.osoba.xml-v1.1+xml Verzija: 1.1
  Preporučamo korištenje verzije 1.2.
  Podržano do: 1. veljače 2017.
  Napomena uz verziju: Dodana lista uloga osoba.
  XML Schema osoba/osoba-v1_1.xsd
  Reprezentacija application/vnd.isvu.osoba.xml-v1.2+xml Verzija: 1.2
  Dostupno od: veljača 2016.
  Napomena uz verziju: Dodane dozvole osobe.
  XML Schema osoba/osoba-v1_2.xsd

  Ustanova

  Osnovni podaci o ustanovi

  URL ustanova
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća osnovne podatke o ustanovi.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.ustanova.xml-v1.0+xml Verzija: 1.0
  Preporučamo korištenje verzije 1.1.
  Podržano do: 1. studenog 2014.
  XML Schema ustanova/ustanova-v1.xsd
  Reprezentacija application/vnd.isvu.ustanova.xml-v1.1+xml Verzija: 1.1
  Dostupno od: studeni 2013.
  Napomena uz verziju: Dodana AAI domena za ustanovu.
  XML Schema ustanova/ustanova-v1.1.xsd

  Vrsta zabrane na visokom učilištu

  URL ustanova/vrstazabranenavu
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća popis vrsta zabrana definiranih za ustanovu.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.vrstazabranenavu.xml-v1.0+xml
  XML Schema ustanova/vrstazabranenavu-v1.xsd

  Popis ustrojstvenih jedinica na visokom učilištu

  URL ustanova/ustrojstvenajedinica
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća popis svih ustrojstvenih jedinica kojima je visoko učilište matično, iz i izvan Republike Hrvatske (potrebne za boravak studenta).

  Reprezentacija application/vnd.isvu.ustrojstvenajedinicalista.xml-v1.0+xml
  XML Schema ustanova/ustrojstvenajedinicalista-v1.xsd

  Detaljni podaci o ustrojstvenoj jedinici

  URL ustanova/ustrojstvenajedinica/{sifraUstrojstveneJedinice}
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća detaljne podake o ustrojstvenoj jedinici na visokom učilištu.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.ustrojstvenajedinica.xml-v1.0+xml Verzija: 1.0
  Preporučamo korištenje verzije 1.1.
  Podržano do: 1. prosinca 2015.
  XML Schema ustanova/ustrojstvenajedinica-v1.xsd
  Reprezentacija application/vnd.isvu.ustrojstvenajedinica.xml-v1.1+xml Verzija: 1.1
  Dostupno od: studeni 2014.
  Napomena uz verziju: Dodana AAI domena za ustrojstvenu jedinicu.
  XML Schema ustanova/ustrojstvenajedinica-v1.xsd

  Završetak studija

  Popis tema

  URL zavrsetakstudija/akademskagodina/{akademskaGodina}/mentor/{oznakaOsobe}/tema
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća popis tema završnog/diplomskog rada za mentora u nekoj akademskoj godini.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.temalista.xml-v1.0+xml
  XML Schema zavrsetakstudija/temalista-v1.xsd

  Detaljni podaci o temi

  URL zavrsetakstudija/akademskagodina/{akademskaGodina}/mentor/{oznakaOsobe}/tema/{redniBrojTeme}
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća detaljne podatke o temi.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.tema.xml-v1.0+xml Verzija 1.0
  Preporučamo korištenje verzije 1.1.
  Podržano do: 1. studenog 2015.
  XML Schema zavrsetakstudija/tema-v1.xsd
  URL zavrsetakstudija/mentor/{oznakaOsobe}/tema/{redniBrojTeme}
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća detaljne podatke o temi s danim rednim brojem za danog mentora.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.tema.xml-v1.0+xml Verzija: 1.1
  Dostupno od: studeni 2014.
  Napomena uz verziju: promjene u parametrima dohvata
  XML Schema zavrsetakstudija/tema-v1.xsd

  Popis radova

  URL zavrsetakstudija/rad/student/jmbag/{jmbag}
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća popis završnih/diplomskih radova za studenta.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.radosnovnolista.xml-v1.0+xml
  XML Schema zavrsetakstudija/radosnovnolista-v1.xsd

  Detaljni podaci o radovima

  URL zavrsetakstudija/rad/student/jmbag/{jmbag}/studij/{sifraStudija}
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća detaljne podatke o završnim/diplomskim radovima studenta na studiju.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.radlista.xml-v1.0+xml Verzija 1.0
  Preporučamo korištenje verzije 1.1.
  Podržano do: 1. studenog 2015.
  XML Schema zavrsetakstudija/radlista-v1.xsd
  Reprezentacija application/vnd.isvu.radlista.xml-v1.1+xml Verzija: 1.1
  Dostupno od: studeni 2014.
  Napomena uz verziju: Dodan dohvat predmeta koji je vezan uz rad
  XML Schema zavrsetakstudija/radlista-v1.1.xsd

  Popis rokova za rad

  URL zavrsetakstudija/studij/{sifraStudija}/rok
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća popis rokova za rad na nekom studiju.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.rokzaradlista.xml-v1.0+xml
  XML Schema zavrsetakstudija/rokzaradlista-v1.xsd

  Detaljni podaci o roku za rad

  URL zavrsetakstudija/studij/{sifraStudija}/rok/{godinaRoka}/{mjesecRoka}/{danRoka}
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća detaljne podatke o roku za rad koji sadrže dane za rad.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.rokzarad.xml-v1.0+xml
  XML Schema zavrsetakstudija/rokzarad-v1.xsd
  URL zavrsetakstudija/studij/{sifraStudija}/rok
  HTTP metoda POST
  Opis

  Omogućava evidenciju roka za rad.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.rokzarad.xml-v1.0+xml
  XML Schema zavrsetakstudija/rokzarad-v1.xsd
  URL zavrsetakstudija/studij/{sifraStudija}/rok/{godinaRoka}/{mjesecRoka}/{danRoka}/dan
  HTTP metoda POST
  Opis

  Omogućava evidenciju dana na roku za rad.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.daninaroku.xml-v1.0+xml
  XML Schema zavrsetakstudija/daninaroku-v1.xsd
  URL zavrsetakstudija/studij/{sifraStudija}/rok/{godinaRoka}/{mjesecRoka}/{danRoka}
  HTTP metoda DELETE
  Opis

  Omogućava brisanje roka za rad.

  URL zavrsetakstudija/studij/{sifraStudija}/rok/{godinaRoka}/{mjesecRoka}/{danRoka}/dan/{sifraVrsteDanaZaRad}
  HTTP metoda DELETE
  Opis

  Omogućava brisanje dana na roku za rad.

  Rješenje o oslobođenju od izrade rada

  URL zavrsetakstudija/rjesenjeooslobodjenju/student/jmbag/{jmbag}/studij/{sifraStudija}/paralelnistudij/{paralelniStudij}
  HTTP metoda GET
  Opis

  Dohvaća Rješenje o oslobođenju od izrade završnog/diplomskog rada za studenta na studiju.

  Parametar za dohvat 'paralelniStudij' može imati vrijednosti N, 1, 2, 3, 4, 5, ...

  Reprezentacija application/vnd.isvu.rjesenjeooslobodjenju.xml-v1.0+xml
  XML Schema zavrsetakstudija/rjesenjeooslobodjenju-v1.xsd
  URL zavrsetakstudija/rjesenjeooslobodjenju/student/jmbag/{jmbag}/studij/{sifraStudija}/paralelnistudij/{paralelniStudij}
  HTTP metoda POST
  Opis

  Omogućava evidenciju Rješenja o oslobođenju od izrade završnog/diplomskog rada za studenta na studiju.

  Parametar za dohvat 'paralelniStudij' može imati vrijednosti N, 1, 2, 3, 4, 5, ...

  Reprezentacija application/vnd.isvu.rjesenjeooslobodjenju.xml-v1.0+xml
  XML Schema zavrsetakstudija/rjesenjeooslobodjenju-v1.xsd

  Završetak studija studenta

  URL zavrsetakstudija/student/jmbag/{jmbag}/paralelnistudij/{paralelniStudij}
  HTTP metoda GET
  Opis

  Dohvaća evidentirani Završetak studija studenta.

  Parametar za dohvat 'paralelniStudij' može imati vrijednosti N, 1, 2, 3, 4, 5, ...

  Reprezentacija application/vnd.isvu.zavrsetakstudijastudenta.xml-v1.0+xml
  XML Schema zavrsetakstudija/zavrsetakstudijastudenta-v1.xsd

  Popis izmijenjenih završetaka studija

  URL zavrsetakstudija/izmijenjeni/dan/1
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća popis izmijenjenih završetaka studija od jučerašnje ponoći.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.izmijenjenizavrsetakstudija.xml-v1.0+xml
  XML Schema zavrsetakstudija/izmijenjenizavrsetakstudija-v1.xsd
  URL zavrsetakstudija/izmijenjeni/dan/7
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća popis izmijenjenih završetaka studija od ponoći prije 7 dana.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.izmijenjenizavrsetakstudija.xml-v1.0+xml
  XML Schema zavrsetakstudija/izmijenjenizavrsetakstudija-v1.xsd
  URL zavrsetakstudija/izmijenjeni/dan/30
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća popis izmijenjenih završetaka studija od ponoći prije 30 dana.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.izmijenjenizavrsetakstudija.xml-v1.0+xml
  XML Schema zavrsetakstudija/izmijenjenizavrsetakstudija-v1.xsd

  Izbor mentora/predmeta/teme

  Izbor mentora

  URL zavrsetakstudija/izbor/mentor/student/jmbag/{jmbag}/studij
  HTTP metoda GET
  Opis

  Dohvaća studije na kojima je student odabrao mentora(e).

  Reprezentacija application/vnd.isvu.studijiodabranimentorpredmettema.xml-v1.0+xml
  XML Schema zavrsetakstudija/studijiodabranimentorpredmettema-v1.xsd
  URL zavrsetakstudija/izbor/mentor/student/jmbag/{jmbag}/studij/{sifraStudija}/paralelnistudij/{paralelniStudij}
  HTTP metoda GET
  Opis

  Dohvaća studentov izbor mentora.

  Parametar za dohvat 'paralelniStudij' može imati vrijednosti N, 1, 2, 3, 4, 5, ...

  Reprezentacija application/vnd.isvu.izbormentora.xml-v1.0+xml
  XML Schema zavrsetakstudija/izbormentora-v1.xsd
  URL zavrsetakstudija/izbor/mentor/student/jmbag/{jmbag}/studij/{sifraStudija}/paralelnistudij/{paralelniStudij}
  HTTP metoda POST
  Opis

  Evidentira studentov izbor mentora.

  Parametar za dohvat 'paralelniStudij' može imati vrijednosti N, 1, 2, 3, 4, 5, ...

  Reprezentacija application/vnd.isvu.izbormentora.xml-v1.0+xml
  XML Schema zavrsetakstudija/izbormentora-v1.xsd
  URL zavrsetakstudija/izbor/mentor/student/jmbag/{jmbag}/studij/{sifraStudija}/paralelnistudij/{paralelniStudij}
  HTTP metoda PUT
  Opis

  Ažurira studentov izbor mentora.

  Parametar za dohvat 'paralelniStudij' može imati vrijednosti N, 1, 2, 3, 4, 5, ...

  Reprezentacija application/vnd.isvu.izbormentora.xml-v1.0+xml
  XML Schema zavrsetakstudija/izbormentora-v1.xsd

  Izbor predmeta

  URL zavrsetakstudija/izbor/predmet/student/jmbag/{jmbag}/studij
  HTTP metoda GET
  Opis

  Dohvaća studije na kojima je student odabrao predmet(e).

  Reprezentacija application/vnd.isvu.studijiodabranimentorpredmettema.xml-v1.0+xml
  XML Schema zavrsetakstudija/studijiodabranimentorpredmettema-v1.xsd
  URL zavrsetakstudija/izbor/predmet/student/jmbag/{jmbag}/studij/{sifraStudija}/paralelnistudij/{paralelniStudij}
  HTTP metoda GET
  Opis

  Dohvaća studentov izbor predmeta.

  Parametar za dohvat 'paralelniStudij' može imati vrijednosti N, 1, 2, 3, 4, 5, ...

  Reprezentacija application/vnd.isvu.izborpredmeta.xml-v1.0+xml
  XML Schema zavrsetakstudija/izborpredmeta-v1.xsd
  URL zavrsetakstudija/izbor/predmet/student/jmbag/{jmbag}/studij/{sifraStudija}/paralelnistudij/{paralelniStudij}
  HTTP metoda POST
  Opis

  Evidentira studentov izbor predmeta.

  Parametar za dohvat 'paralelniStudij' može imati vrijednosti N, 1, 2, 3, 4, 5, ...

  Reprezentacija application/vnd.isvu.izborpredmeta.xml-v1.0+xml
  XML Schema zavrsetakstudija/izborpredmeta-v1.xsd
  URL zavrsetakstudija/izbor/predmet/student/jmbag/{jmbag}/studij/{sifraStudija}/paralelnistudij/{paralelniStudij}
  HTTP metoda PUT
  Opis

  Ažurira studentov izbor predmeta.

  Parametar za dohvat 'paralelniStudij' može imati vrijednosti N, 1, 2, 3, 4, 5, ...

  Reprezentacija application/vnd.isvu.izborpredmeta.xml-v1.0+xml
  XML Schema zavrsetakstudija/izborpredmeta-v1.xsd

  Izbor teme

  URL zavrsetakstudija/izbor/tema/student/jmbag/{jmbag}/studij
  HTTP metoda GET
  Opis

  Dohvaća studije na kojima je student odabrao temu(e).

  Reprezentacija application/vnd.isvu.studijiodabranimentorpredmettema.xml-v1.0+xml
  XML Schema zavrsetakstudija/studijiodabranimentorpredmettema-v1.xsd
  URL zavrsetakstudija/izbor/tema/student/jmbag/{jmbag}/studij/{sifraStudija}/paralelnistudij/{paralelniStudij}
  HTTP metoda GET
  Opis

  Dohvaća studentov izbor teme.

  Parametar za dohvat 'paralelniStudij' može imati vrijednosti N, 1, 2, 3, 4, 5, ...

  Reprezentacija application/vnd.isvu.izborteme.xml-v1.0+xml
  XML Schema zavrsetakstudija/izborteme-v1.xsd
  URL zavrsetakstudija/izbor/tema/student/jmbag/{jmbag}/studij/{sifraStudija}/paralelnistudij/{paralelniStudij}
  HTTP metoda POST
  Opis

  Evidentira studentov izbor teme.

  Parametar za dohvat 'paralelniStudij' može imati vrijednosti N, 1, 2, 3, 4, 5, ...

  Reprezentacija application/vnd.isvu.izborteme.xml-v1.0+xml
  XML Schema zavrsetakstudija/izborteme-v1.xsd
  URL zavrsetakstudija/izbor/tema/student/jmbag/{jmbag}/studij/{sifraStudija}/paralelnistudij/{paralelniStudij}
  HTTP metoda PUT
  Opis

  Ažurira studentov izbor teme.

  Parametar za dohvat 'paralelniStudij' može imati vrijednosti N, 1, 2, 3, 4, 5, ...

  Reprezentacija application/vnd.isvu.izborteme.xml-v1.0+xml
  XML Schema zavrsetakstudija/izborteme-v1.xsd

  Dokumenti za završetak studija

  Svjedodžba/Diploma

  URL zavrsetakstudija/dokument/svjedodzbadiploma/student/jmbag/{jmbag}/paralelnistudij/{paralelniStudij}/jezik/{oznakaJezika}/{godinaIzdavanja}/{mjesecIzdavanja}/{danIzdavanja}
  HTTP metoda GET
  Opis

  Dohvat podataka potrebnih za izradu Svjedodžbe/Diplome.

  • parametar za dohvat 'paralelniStudij' može imati vrijednosti N, 1, 2, 3, 4, 5, ...
  Reprezentacija application/vnd.isvu.svjedodzbadiploma.xml-v1.0+xml
  XML Schema zavrsetakstudija/dokumenti/svjedodzbadiploma-v1.xsd
  URL zavrsetakstudija/dokument/svjedodzbadiploma/student/jmbag/{jmbag}/paralelnistudij/{paralelniStudij}/jezik/{oznakaJezika}
  HTTP metoda GET
  Opis

  Dohvat podataka potrebnih za izradu Svjedodžbe/Diplome.

  • parametar za dohvat 'paralelniStudij' može imati vrijednosti N, 1, 2, 3, 4, 5, ...
  • datum izdavanja je datum završetka studija
  Reprezentacija application/vnd.isvu.svjedodzbadiploma.xml-v1.0+xml
  XML Schema zavrsetakstudija/dokumenti/svjedodzbadiploma-v1.xsd

  Dopunska isprava o studiju

  URL zavrsetakstudija/dokument/dopunskaisprava/student/jmbag/{jmbag}/paralelnistudij/{paralelniStudij}/jezik/{oznakaJezika}/{godinaIzdavanja}/{mjesecIzdavanja}/{danIzdavanja}/konfiguracija/{velicinaSlovaPredmeta}/{velicinaSlovaPoglavlja42}
  HTTP metoda GET
  Opis

  Dohvat podataka potrebnih za izradu Dopunske isprave o studiju. Konfiguracijski parametri se koriste u aplikaciji za generiranje završnih dokumenata - DISIS.

  • parametar za dohvat 'paralelniStudij' može imati vrijednosti N, 1, 2, 3, 4, 5, ...
  • parametar 'velicinaSlovaPredmeta' može imati vrijednosti default i small
  • parametar 'velicinaSlovaPoglavlja42' može imati vrijednosti default, small i large
  Reprezentacija application/vnd.isvu.dopunskaisprava.xml-v1.0+xml Verzija: 1.0
  Preporučamo korištenje verzije 1.4.
  Podržano do: 1. listopada 2014.
  XML Schema zavrsetakstudija/dokumenti/dopunskaisprava-v1.xsd
  Reprezentacija application/vnd.isvu.dopunskaisprava.xml-v1.1+xml Verzija: 1.1
  Preporučamo korištenje verzije 1.4.
  Podržano do: 1. travnja 2018.
  Napomena uz verziju: Dodana podrška za predmete koji ne ulaze u stjecanje kvalifikacije.
  XML Schema zavrsetakstudija/dokumenti/dopunskaisprava-v1.1.xsd
  Reprezentacija application/vnd.isvu.dopunskaisprava.xml-v1.2+xml Verzija: 1.2
  Preporučamo korištenje verzije 1.4.
  Podržano do: 1. svibnja 2018.
  Napomena uz verziju: Dodan ispis znanstvenog područja studijskog programa.
  XML Schema zavrsetakstudija/dokumenti/dopunskaisprava-v1.2.xsd
  Reprezentacija application/vnd.isvu.dopunskaisprava.xml-v1.3+xml Verzija: 1.3
  Preporučamo korištenje verzije 1.4.
  Podržano do: 1. lipnja 2019.
  Napomena uz verziju: Dodan ispis šifre i kratice smjera, mjesta rođenja studenta u nominativu i u lokativu, kratice predmeta, semestra slušanja predmeta te ispis opterećenja predmeta.
  XML Schema zavrsetakstudija/dokumenti/dopunskaisprava-v1.3.xsd
  Reprezentacija application/vnd.isvu.dopunskaisprava.xml-v1.4+xml Verzija: 1.4
  Dostupno od: lipanj 2018.
  Napomena uz verziju: Dodan spojen naziv kvalifikacije kod dvopredmetnih studija
  XML Schema zavrsetakstudija/dokumenti/dopunskaisprava-v1.4.xsd
  URL zavrsetakstudija/dokument/dopunskaisprava/student/jmbag/{jmbag}/paralelnistudij/{paralelniStudij}/jezik/{oznakaJezika}/konfiguracija/{velicinaSlovaPredmeta}/{velicinaSlovaPoglavlja42}
  HTTP metoda GET
  Opis

  Dohvat podataka potrebnih za izradu Dopunske isprave o studiju. Konfiguracijski parametri se koriste u aplikaciji za generiranje završnih dokumenata - DISIS.

  • parametar za dohvat 'paralelniStudij' može imati vrijednosti N, 1, 2, 3, 4, 5, ...
  • datum izdavanja je datum završetka studija
  • parametar 'velicinaSlovaPredmeta' može imati vrijednosti default i small
  • parametar 'velicinaSlovaPoglavlja42' može imati vrijednosti default, small i large
  Reprezentacija application/vnd.isvu.dopunskaisprava.xml-v1.0+xml Verzija: 1.0
  Preporučamo korištenje verzije 1.4.
  Podržano do: 1. listopada 2014.
  XML Schema zavrsetakstudija/dokumenti/dopunskaisprava-v1.xsd
  Reprezentacija application/vnd.isvu.dopunskaisprava.xml-v1.1+xml Verzija: 1.1
  Preporučamo korištenje verzije 1.4.
  Podržano do: 1. travnja 2018.
  Napomena uz verziju: Dodana podrška za predmete koji ne ulaze u stjecanje kvalifikacije.
  XML Schema zavrsetakstudija/dokumenti/dopunskaisprava-v1.1.xsd
  Reprezentacija application/vnd.isvu.dopunskaisprava.xml-v1.2+xml Verzija: 1.2
  Preporučamo korištenje verzije 1.4.
  Podržano do: 1. svibnja 2018.
  Napomena uz verziju: Dodan ispis znanstvenog područja studijskog programa.
  XML Schema zavrsetakstudija/dokumenti/dopunskaisprava-v1.2.xsd
  Reprezentacija application/vnd.isvu.dopunskaisprava.xml-v1.3+xml Verzija: 1.3
  Preporučamo korištenje verzije 1.4.
  Podržano do: 1. lipnja 2019.
  Napomena uz verziju: Dodan ispis šifre i kratice smjera, mjesta rođenja studenta u nominativu i u lokativu, kratice predmeta, semestra slušanja predmeta te ispis opterećenja predmeta.
  XML Schema zavrsetakstudija/dokumenti/dopunskaisprava-v1.3.xsd
  Reprezentacija application/vnd.isvu.dopunskaisprava.xml-v1.4+xml Verzija: 1.4
  Dostupno od: lipanj 2018.
  Napomena uz verziju: Dodan spojen naziv kvalifikacije kod dvopredmetnih studija
  XML Schema zavrsetakstudija/dokumenti/dopunskaisprava-v1.4.xsd
  URL zavrsetakstudija/dokument/dopunskaisprava/student/jmbag/{jmbag}/paralelnistudij/{paralelniStudij}/jezik/{oznakaJezika}
  HTTP metoda GET
  Opis

  Dohvat podataka potrebnih za izradu Dopunske isprave o studiju. Konfiguracijski parametri se koriste u aplikaciji za generiranje završnih dokumenata - DISIS.

  • parametar za dohvat 'paralelniStudij' može imati vrijednosti N, 1, 2, 3, 4, 5, ...
  • konfiguracijski parametri se postavljaju na vrijednost 'default'
  • datum izdavanja je datum završetka studija
  Reprezentacija application/vnd.isvu.dopunskaisprava.xml-v1.0+xml Verzija: 1.0
  Preporučamo korištenje verzije 1.4.
  Podržano do: 1. listopada 2014.
  XML Schema zavrsetakstudija/dokumenti/dopunskaisprava-v1.xsd
  Reprezentacija application/vnd.isvu.dopunskaisprava.xml-v1.1+xml Verzija: 1.1
  Preporučamo korištenje verzije 1.4.
  Podržano do: 1. travnja 2018.
  Napomena uz verziju: Dodana podrška za predmete koji ne ulaze u stjecanje kvalifikacije.
  XML Schema zavrsetakstudija/dokumenti/dopunskaisprava-v1.1.xsd
  Reprezentacija application/vnd.isvu.dopunskaisprava.xml-v1.2+xml Verzija: 1.2
  Preporučamo korištenje verzije 1.4.
  Podržano do: 1. svibnja 2018.
  Napomena uz verziju: Dodan ispis znanstvenog područja studijskog programa.
  XML Schema zavrsetakstudija/dokumenti/dopunskaisprava-v1.2.xsd
  Reprezentacija application/vnd.isvu.dopunskaisprava.xml-v1.3+xml Verzija: 1.3
  Preporučamo korištenje verzije 1.4.
  Podržano do: 1. lipnja 2019.
  Napomena uz verziju: Dodan ispis šifre i kratice smjera, mjesta rođenja studenta u nominativu i u lokativu, kratice predmeta, semestra slušanja predmeta te ispis opterećenja predmeta.
  XML Schema zavrsetakstudija/dokumenti/dopunskaisprava-v1.3.xsd
  Reprezentacija application/vnd.isvu.dopunskaisprava.xml-v1.4+xml Verzija: 1.4
  Dostupno od: lipanj 2018.
  Napomena uz verziju: Dodan spojen naziv kvalifikacije kod dvopredmetnih studija
  XML Schema zavrsetakstudija/dokumenti/dopunskaisprava-v1.4.xsd
  URL zavrsetakstudija/dokument/dopunskaisprava/student/jmbag/{jmbag}/paralelnistudij/{paralelniStudij}/jezik/{oznakaJezika}/{godinaIzdavanja}/{mjesecIzdavanja}/{danIzdavanja}
  HTTP metoda GET
  Opis

  Dohvat podataka potrebnih za izradu Dopunske isprave o studiju. Konfiguracijski parametri se koriste u aplikaciji za generiranje završnih dokumenata - DISIS.

  • parametar za dohvat 'paralelniStudij' može imati vrijednosti N, 1, 2, 3, 4, 5, ...
  • konfiguracijski parametri se postavljaju na vrijednost 'default'
  Reprezentacija application/vnd.isvu.dopunskaisprava.xml-v1.0+xml Verzija: 1.0
  Preporučamo korištenje verzije 1.4.
  Podržano do: 1. listopada 2014.
  XML Schema zavrsetakstudija/dokumenti/dopunskaisprava-v1.xsd
  Reprezentacija application/vnd.isvu.dopunskaisprava.xml-v1.1+xml Verzija: 1.1
  Preporučamo korištenje verzije 1.4.
  Podržano do: 1. travnja 2018.
  Napomena uz verziju: Dodana podrška za predmete koji ne ulaze u stjecanje kvalifikacije.
  XML Schema zavrsetakstudija/dokumenti/dopunskaisprava-v1.1.xsd
  Reprezentacija application/vnd.isvu.dopunskaisprava.xml-v1.2+xml Verzija: 1.2
  Preporučamo korištenje verzije 1.4.
  Podržano do: 1. svibnja 2018.
  Napomena uz verziju: Dodan ispis znanstvenog područja studijskog programa.
  XML Schema zavrsetakstudija/dokumenti/dopunskaisprava-v1.2.xsd
  Reprezentacija application/vnd.isvu.dopunskaisprava.xml-v1.3+xml Verzija: 1.3
  Preporučamo korištenje verzije 1.4.
  Podržano do: 1. lipnja 2019.
  Napomena uz verziju: Dodan ispis šifre i kratice smjera, mjesta rođenja studenta u nominativu i u lokativu, kratice predmeta, semestra slušanja predmeta te ispis opterećenja predmeta.
  XML Schema zavrsetakstudija/dokumenti/dopunskaisprava-v1.3.xsd
  Reprezentacija application/vnd.isvu.dopunskaisprava.xml-v1.4+xml Verzija: 1.4
  Dostupno od: lipanj 2018.
  Napomena uz verziju: Dodan spojen naziv kvalifikacije kod dvopredmetnih studija
  XML Schema zavrsetakstudija/dokumenti/dopunskaisprava-v1.4.xsd

  Novosti

  Lista novosti u godini

  URL novosti/godina/{godina}
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća listu novosti za danu kalendarsku godinu.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.novost.xml-v1.0+xml
  XML Schema novost/novost-v1.xsd

  Poslijediplomski studiji

  Osnovni podaci o studentu PDS

  Molimo pogledajte resurs Osnovni podaci o studentu, od verzije 1.1 nadalje.

  Aktivnost studenta

  URL pds/student/aktivnost/jmbag/{jmbag}
  HTTP metoda GET
  Opis

  Dohvaća detaljne podatke o svim evidentiranim aktivnostima za pojedinog studenta poslijediplomskih studija.

  Schema je promijenjena u srpnju 2017. nakon izmjena u funkcionalnosti za aktivnosti studenata poslijediplomskih studija.
  U schemu su dodani podaci o šifri aktivnosti, datumu i akademskoj godini aktivnosti.
  Reprezentacija application/vnd.isvu.aktivnostistudentapds.xml-v1.0+xml
  XML Schema pds/student/aktivnostistudentapds-v1.xsd
  URL pds/student/aktivnost/jmbag/{jmbag}/paralelnistudij/{paralelnistudij}/kategorijaobveze/{kategorijaobveze}
  HTTP metoda GET
  Opis

  Dohvaća detaljne podatke o evidentiranoj aktivnosti za studenta poslijediplomskih studija.

  Parametri za dohvat:

  • 'paralelniStudij' - može imati vrijednosti N, 1, 2, 3, 4, 5, ...
  • 'kategorijaObveze' - može imati vrijednosti iz kataloga Kategorija obveze
  Ovaj resurs se ukida u srpnju 2017. jer, nakon izmjena u funkcionalnosti za aktivnosti studenata poslijediplomskih studija,
  dohvatom po paralelnom studiju i kategoriji obveze nije garantirana jedinstvenost.

  Koristiti sljedeći resurs.
  URL pds/student/aktivnost/jmbag/{jmbag}/sifra/{sifraAktivnost}
  HTTP metoda GET
  Opis

  Dohvaća detaljne podatke o evidentiranoj aktivnosti s danom šifrom za studenta poslijediplomskih studija.

  Schema je promijenjena u srpnju 2017. nakon izmjena u funkcionalnosti za aktivnosti studenata poslijediplomskih studija.
  U schemu su dodani podaci o šifri aktivnosti, datumu i akademskoj godini aktivnosti.
  Reprezentacija application/vnd.isvu.aktivnoststudentapds.xml-v1.0+xml
  XML Schema pds/student/aktivnoststudentapds-v1.xsd
  URL pds/student/aktivnost/jmbag/{jmbag}
  HTTP metoda POST
  Opis

  Omogućava upis aktivnosti za studenta poslijediplomskih studija.

  Primjer xml dokumenta kojeg je potrebno postaviti u tijelo zahtjeva:

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
  <aktivnostStudenta>
  	<paralelniStudij>N</paralelniStudij>
  	<kategorijaObveze sifra="3"/>
  	<opisAktivnosti>Opis aktivnosti studenta</opisAktivnosti>
  	<priznatoECTS>5.0</priznatoECTS>
  	<datumAktivnost>01.06.2017.</datumAktivnost>
  	<akademskaGodina>2016</akademskaGodina>
  </aktivnostStudenta>
  		
  Schema je promijenjena u srpnju 2017. nakon izmjena u funkcionalnosti za aktivnosti studenata poslijediplomskih studija.
  U schemu su dodani podaci o šifri aktivnosti, datumu i akademskoj godini aktivnosti.
  Reprezentacija application/vnd.isvu.aktivnoststudentapds.xml-v1.0+xml
  XML Schema pds/student/aktivnoststudentapds-v1.xsd
  URL pds/student/aktivnost/jmbag/{jmbag}/paralelnistudij/{paralelnistudij}/kategorijaobveze/{kategorijaobveze}
  HTTP metoda PUT
  Opis

  Omogućava izmjenu aktivnosti za studenta poslijediplomskih studija. Moguće je mijenjati opis aktivnosti i broj priznatih ECTS bodova.

  Parametri za izmjenu:

  • 'paralelniStudij' - može imati vrijednosti N, 1, 2, 3, 4, 5, ...
  • 'kategorijaObveze' - može imati vrijednosti iz kataloga Kategorija obveze
  Ovaj resurs se ukida u srpnju 2017. jer, nakon izmjena u funkcionalnosti za aktivnosti studenata poslijediplomskih studija,
  izmjenom po paralelnom studiju i kategoriji obveze nije garantirana jedinstvenost.

  Koristiti sljedeći resurs.
  URL pds/student/aktivnost/jmbag/{jmbag}/sifra/{sifraAktivnost}
  HTTP metoda PUT
  Opis

  Omogućava izmjenu aktivnosti s danom šifrom za studenta poslijediplomskih studija. Moguće je mijenjati opis aktivnosti, broj priznatih ECTS bodova, datum i akademsku godinu aktivnosti.

  Primjer xml dokumenta kojeg je potrebno postaviti u tijelo zahtjeva:

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
  <aktivnostStudenta>
  	<paralelniStudij>N</paralelniStudij>
  	<kategorijaObveze sifra="3"/>
  	<opisAktivnosti>Opis aktivnosti studenta</opisAktivnosti>
  	<priznatoECTS>5.0</priznatoECTS>
  	<datumAktivnost>01.06.2017.</datumAktivnost>
  	<akademskaGodina>2016</akademskaGodina>
  </aktivnostStudenta>
  		
  Schema je promijenjena u srpnju 2017. nakon izmjena u funkcionalnosti za aktivnosti studenata poslijediplomskih studija.
  U schemu su dodani podaci o šifri aktivnosti, datumu i akademskoj godini aktivnosti.
  Reprezentacija application/vnd.isvu.aktivnoststudentapds.xml-v1.0+xml
  XML Schema pds/student/aktivnoststudentapds-v1.xsd
  URL pds/student/aktivnost/jmbag/{jmbag}/paralelnistudij/{paralelnistudij}/kategorijaobveze/{kategorijaobveze}
  HTTP metoda DELETE
  Opis

  Omogućava brisanje aktivnosti za studenta poslijediplomskih studija.

  Parametri za brisanje:

  • 'paralelniStudij' - može imati vrijednosti N, 1, 2, 3, 4, 5, ...
  • 'kategorijaObveze' - može imati vrijednosti iz kataloga Kategorija obveze
  Ovaj resurs se ukida u srpnju 2017. jer, nakon izmjena u funkcionalnosti za aktivnosti studenata poslijediplomskih studija,
  brisanjem po paralelnom studiju i kategoriji obveze nije garantirana jedinstvenost.

  Koristiti sljedeći resurs.
  URL pds/student/aktivnost/jmbag/{jmbag}/sifra/{sifraAktivnost}
  HTTP metoda DELETE
  Opis

  Omogućava brisanje aktivnosti s danom šifrom za studenta poslijediplomskih studija.

  Popis radova PDS (studeni 2015.)

  URL pds/zavrsetakstudija/rad/student/jmbag/{jmbag}
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća popis završnih radova za studenta poslijediplomskog studija.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.radpdsosnovnolista.xml-v1.0+xml
  XML Schema pds/zavrsetakstudija/radpdsosnovnolista-v1.xsd

  Detaljni podaci o radovima PDS (studeni 2015.)

  URL pds/zavrsetakstudija/rad/student/jmbag/{jmbag}/paralelniStudij/{paralelniStudij}
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća detaljne podatke o završnim radovima studenta poslijediplomskog studija.

  Element 'vrstaZavrsetkaStudijaPds' može imati vrijednosti iz kataloga Vrsta završetka studija PDS.
  Element 'vrstaZavrsnogRadaPds' može imati vrijednosti iz kataloga Vrsta završnog rada PDS.
  Element 'kategorijaObveze' može imati vrijednosti iz kataloga Kategorija obveze.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.radpdslista.xml-v1.0+xml
  XML Schema pds/zavrsetakstudija/radpdslista-v1.xsd

  Popis tema PDS (studeni 2015.)

  URL pds/zavrsetakstudija/tema/student/jmbag/{jmbag}
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća popis tema za studenta poslijediplomskog studija.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.temapdsosnovnolista.xml-v1.0+xml
  XML Schema pds/zavrsetakstudija/temapdsosnovnolista-v1.xsd

  Detaljni podaci o temi PDS (studeni 2015.)

  URL pds/zavrsetakstudija/tema/student/jmbag/{jmbag}/tema/{sifraTeme}
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća detaljne podatke o temi studenta poslijediplomskog studija.

  Element 'duznost' može imati vrijednosti iz kataloga Dužnost.
  Element 'kategorijaObveze' može imati vrijednosti iz kataloga Kategorija obveze.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.temapds.xml-v1.0+xml
  XML Schema pds/zavrsetakstudija/temapds-v1.xsd

  Katalog

  Nacin izvedbe studija

  URL katalog/nacinizvedbestudija
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća kompletan katalog Način izvedbe studija.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.nacinizvedbestudija.xml-v1.0+xml
  XML Schema katalog/nacinizvedbestudija-v1.xsd

  Razina studija

  URL katalog/razinastudija
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća kompletan katalog Razina studija.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.razinastudija.xml-v1.0+xml
  XML Schema katalog/razinastudija-v1.xsd

  Tip elementa strukture studija

  URL katalog/tipelementastrukturestudija
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća katalog Tip elementa strukture studija.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.tipelementastrukturestudija.xml-v1.0+xml Verzija: 1.0
  Preporučamo korištenje verzije 1.1.
  Podržano do: 1. studenog 2014.
  XML Schema katalog/tipelementastrukturestudija-v1.xsd
  Reprezentacija application/vnd.isvu.tipelementastrukturestudija.xml-v1.1+xml Verzija: 1.1
  Dostupno od: studeni 2013.
  Napomena uz verziju: Dodani nazivi na stranim jezicima.
  XML Schema katalog/tipelementastrukturestudija-v1.1.xsd

  Vrsta nastave

  URL katalog/vrstanastave
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća kompletan katalog Vrsta nastave.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.vrstanastave.xml-v1.0+xml Verzija 1.0
  Preporučamo korištenje verzije 1.1.
  Podržano do: 1. prosinca 2015.
  XML Schema katalog/vrstanastave-v1.xsd
  URL katalog/vrstanastave
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća kompletan katalog Vrsta nastave.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.vrstanastave.xml-v1.1+xml Verzija 1.0
  Dostupno od: studeni 2014.
  Napomena uz verziju: kompletno promijenjena struktura resursa
  Stari resurs Vrsta nastave je zapravo Vrsta nastave na visokom učilištu pa je napravljen novi resurs Vrsta nastave.
  XML Schema katalog/vrstanastave-v1.1.xsd

  Vrsta nastave na visokom učilištu

  URL katalog/vrstanastavenavu
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća kompletan katalog Vrsta nastave na visokom učilištu.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.vrstanastavenavu.xml-v1.0+xml
  XML Schema katalog/vrstanastavenavu-v1.xsd

  Vrsta pravila izborne grupe

  URL katalog/vrstapravilaizbornegrupe
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća kompletan katalog Vrsta pravila izborne grupe.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.vrstapravilaizbornegrupe.xml-v1.0+xml
  XML Schema katalog/vrstapravilaizbornegrupe-v1.xsd

  Kategorija obveze

  URL katalog/kategorijaobveze
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća kompletan katalog Kategorija obveze.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.kategorijaobveze.xml-v1.0+xml
  XML Schema katalog/kategorijaobveze-v1.xsd

  Vrsta roka

  URL katalog/vrstaroka
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća katalog Vrsta roka.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.vrstaroka.xml-v1.0+xml
  XML Schema katalog/vrstaroka-v1.xsd

  Razina prava na prehranu

  URL katalog/razinapravanaprehranu
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća katalog Razina prava na prehranu.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.razinapravanaprehranu.xml-v1.0+xml
  XML Schema katalog/razinapravanaprehranu-v1.xsd

  Razlog prestanka prava

  URL katalog/razlogprestankaprava
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća katalog Razlog prestanka prava.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.razlogprestankaprava.xml-v1.0+xml
  XML Schema katalog/razlogprestankaprava-v1.xsd

  Centri visokog učilišta

  URL katalog/centrivisokogucilista
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća katalog Centri visokog učilišta.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.centarvisokogucilista.xml-v1.0+xml
  XML Schema katalog/centarvisokogucilista-v1.xsd

  Indikator upisa

  URL katalog/indikatorupisa
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća katalog Indikator upisa.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.indikatorupisa.xml-v1.0+xml
  XML Schema katalog/indikatorupisa-v1.xsd

  Način evidencije upisnog lista

  URL katalog/nacinevidencijeupisnoglista
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća katalog Način evidencije upisnog lista.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.nacinevidencijeupisnoglista.xml-v1.0+xml
  XML Schema katalog/nacinevidencijeupisnoglista-v1.xsd

  Način evidencije predmeta

  URL katalog/nacinevidencijepredmeta
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća katalog Način evidencije predemta na upisni list.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.nacinevidencijepredmeta.xml-v1.0+xml
  XML Schema katalog/nacinevidencijepredmeta-v1.xsd

  Način upisa predmeta

  URL katalog/nacinupisapredmeta
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća katalog Način upisa predmeta.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.nacinupisapredmeta.xml-v1.0+xml
  XML Schema katalog/nacinupisapredmeta-v1.xsd

  Način uzdržavanja

  URL katalog/nacinuzdrzavanja
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća katalog Način uzdržavanja.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.nacinuzdrzavanja.xml-v1.0+xml
  XML Schema katalog/nacinuzdrzavanja-v1.xsd

  Položaj u zanimanju

  URL katalog/polozajuzanimanju
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća katalog Položaj u zanimanju.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.polozajuzanimanju.xml-v1.0+xml
  XML Schema katalog/polozajuzanimanju-v1.xsd

  Postignuto obrazovanje

  URL katalog/postignutoobrazovanje
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća katalog Postignuto obrazovanje.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.postignutoobrazovanje.xml-v1.0+xml
  XML Schema katalog/postignutoobrazovanje-v1.xsd

  Razlog neračunanja ponavljanja

  URL katalog/razlogneracunanjaponavljanja
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća katalog Razlog neračunanja ponavljanja.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.razlogneracunanjaponavljanja.xml-v1.0+xml
  XML Schema katalog/razlogneracunanjaponavljanja-v1.xsd

  Razlog prekida studija

  URL katalog/razlogprekidastudija
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća katalog Razlog prekida studija.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.razlogprekidastudija.xml-v1.0+xml
  XML Schema katalog/razlogprekidastudija-v1.xsd

  Status stanovanja

  URL katalog/statusstanovanja
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća katalog Status stanovanja.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.statusstanovanja.xml-v1.0+xml
  XML Schema katalog/statusstanovanja-v1.xsd

  Status upisanog predmeta

  URL katalog/statusupisanogpredmeta
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća katalog Status upisanog predmeta.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.statusupisanogpredmeta.xml-v1.0+xml
  XML Schema katalog/statusupisanogpredmeta-v1.xsd

  Temelj financiranja

  URL katalog/temeljfinanciranja
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća katalog Temelj financiranja.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.temeljfinanciranja.xml-v1.0+xml Verzija: 1.0
  Preporučamo korištenje verzije 1.1.
  Podržano do: 1. studenog 2015.
  XML Schema katalog/temeljfinanciranja-v1.xsd
  Reprezentacija application/vnd.isvu.temeljfinanciranja.xml-v1.1+xml Verzija: 1.1
  Dostupno od: studeni 2014.
  Napomena uz verziju: Uvedeno korištenje kataloga Način izvedbe studija.
  XML Schema katalog/temeljfinanciranja-v1.1.xsd

  Vrsta posebnog statusa

  URL katalog/vrstaposebnogstatusa
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća katalog Vrsta posebnog statusa.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.vrstaposebnogstatusa.xml-v1.0+xml
  XML Schema katalog/vrstaposebnogstatusa-v1.xsd

  Zanimanje

  URL katalog/zanimanje
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća katalog Zanimanje.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.zanimanje.xml-v1.0+xml
  XML Schema katalog/zanimanje-v1.xsd

  Zdravstveno osiguranje

  URL katalog/zdravstvenoosiguranje
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća katalog Zdravstveno osiguranje.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.zdravstvenoosiguranje.xml-v1.0+xml
  XML Schema katalog/zdravstvenoosiguranje-v1.xsd

  Način plaćanja

  URL katalog/nacinplacanja
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća katalog Način plaćanja.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.nacinplacanja.xml-v1.0+xml
  XML Schema katalog/nacinplacanja-v1.xsd

  Razlog promjene školarine

  URL katalog/razlogpromjeneskolarine
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća katalog Razlog promjene školarine.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.razlogpromjeneskolarine.xml-v1.0+xml
  XML Schema katalog/razlogpromjeneskolarine-v1.xsd

  Vrsta teme

  URL katalog/vrstateme
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća katalog Vrsta teme.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.vrstateme.xml-v1.0+xml
  XML Schema katalog/vrstateme-v1.xsd

  Vrsta dana za rad

  URL katalog/vrstadanazarad
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća katalog Vrsta dana za rad.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.vrstadanazarad.xml-v1.0+xml
  XML Schema katalog/vrstadanazarad-v1.xsd

  Pohvala (Cum Laude)

  URL katalog/pohvala
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća katalog Pohvala (Cum Laude).

  Reprezentacija application/vnd.isvu.pohvala.xml-v1.0+xml
  XML Schema katalog/pohvala-v1.xsd

  Vrsta dokumenta

  URL katalog/vrstadokumenta
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća katalog Vrsta dokumenta.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.vrstadokumenta.xml-v1.0+xml
  XML Schema katalog/vrstadokumenta-v1.xsd

  Akademski stupanj

  URL katalog/akademskistupanj
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća kompletan katalog Akademski stupanj.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.akademskistupanj.xml-v1.0+xml
  XML Schema katalog/akademskistupanj-v1.xsd

  Stručna sprema

  URL katalog/strucnasprema
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća kompletan katalog Stručna sprema.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.strucnasprema.xml-v1.0+xml
  XML Schema katalog/strucnasprema-v1.xsd

  Stručni naziv

  URL katalog/strucninaziv
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća kompletan katalog Stručni naziv.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.strucninaziv.xml-v1.0+xml
  XML Schema katalog/strucninaziv-v1.xsd

  Uloga osobe

  URL katalog/ulogaosobe
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća kompletan katalog Vrsta uloge osobe.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.ulogaosobe.xml-v1.0+xml
  XML Schema katalog/ulogaosobe-v1.xsd

  Zvanje

  URL katalog/zvanje
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća kompletan katalog Zvanje.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.zvanje.xml-v1.0+xml
  XML Schema katalog/zvanje-v1.xsd

  Vrsta organizacijske jedinice

  URL katalog/vrstaorganizacijskejedinice
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća katalog Vrsta organizacijske jedinice.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.vrstaorgjed.xml-v1.0+xml
  XML Schema katalog/vrstaorgjed-v1.xsd

  Vrsta zabrane iz vanjskog sustava

  URL katalog/vrstazabranevs
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća kompletan katalog Vrsta zabrane iz vanjskog sustava.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.vrstazabranevs.xml-v1.0+xml Verzija: 1.0
  Preporučamo korištenje verzije 1.1.
  Podržano do: 1. ožujka 2014.
  XML Schema katalog/vrstazabranevs-v1.xsd
  Reprezentacija application/vnd.isvu.vrstazabranevs.xml-v1.1+xml Verzija: 1.1
  Dostupno od: veljača 2013.
  Napomena uz verziju: Mala promjena u strukturi.
  XML Schema katalog/vrstazabranevs-v1.1.xsd

  Jezik

  URL katalog/jezik
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća katalog Jezik.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.jezik.xml-v1.0+xml
  XML Schema katalog/jezik-v1.xsd

  Mjesto

  URL katalog/mjesto/postanskaoznaka/{postanskaOznaka}
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća jedinstveni ID naselja (preuzet iz Državne geodetske uprave) i naziv mjesta s poštanskim brojem 'postanskaOznaka'.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.mjesto.xml-v1.0+xml Verzija: 1.0
  Preporučamo korištenje verzije 1.1.
  Podržano do: 1. srpnja 2018.
  XML Schema katalog/mjesto-v1.xsd
  Reprezentacija application/vnd.isvu.mjesto.xml-v1.1+xml Verzija: 1.1
  Dostupno od: srpanj 2017.
  Napomena uz verziju: Dodani nazivi mjesta u padežima po jezicima.
  XML Schema katalog/mjesto-v1_1.xsd

  Dužnost (studeni 2015.)

  URL katalog/duznost
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća kompletan katalog Dužnost.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.duznost.xml-v1.0+xml
  XML Schema katalog/duznost-v1.xsd

  Vrsta završetka studija PDS (studeni 2015.)

  URL katalog/vrstazavrsetkastudijapds
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća katalog Vrsta završetka studija za poslijediplomske studije.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.vrstazavrsetkastudijapds.xml-v1.0+xml
  XML Schema katalog/vrstazavrsetkastudijapds-v1.xsd

  Vrsta završnog rada PDS (studeni 2015.)

  URL katalog/vrstazavrsnogradapds
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća katalog Vrsta završnog rada za poslijediplomske studije.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.vrstazavrsnogradapds.xml-v1.0+xml
  XML Schema katalog/vrstazavrsnogradapds-v1.xsd

  Informacijski sustav

  Struktura URL-a vezanih za informacijske sustave je https://www.isvu.hr/api/is/RESURS

  Podaci o informacijskom sustavu

  URL sifra/{sifraInformacijskogSustavaUISVU}
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća sve podatke o informacijskom sustavu.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.informacijskisustav.xml-v1.0+xml Verzija: 1.0
  Preporučamo korištenje verzije 1.1.
  Podržano do: 1. veljače 2014.
  XML Schema informacijskisustav/informacijskisustav-v1.xsd
  Reprezentacija application/vnd.isvu.informacijskisustav.xml-v1.1+xml Verzija: 1.1
  Preporučamo korištenje verzije 1.2.
  Podržano do: 1. prosinca 2015.
  Napomena uz verziju: dodan detaljni opis ovlasti na razini pojedinog visokog učilišta
  XML Schema informacijskisustav/informacijskisustav-v1.1.xsd
  Reprezentacija application/vnd.isvu.informacijskisustav.xml-v1.2+xml Verzija: 1.2
  Dostupno od: prosinac 2014.
  Napomena uz verziju: dodani podaci o kontakt emailu, telefonu i ip rasponu
  XML Schema informacijskisustav/informacijskisustav-v1.2.xsd

  Višeinstitucijski sustav

  Struktura URL-a vezanih za višeinstitucijske informacijske sustave je https://www.isvu.hr/api/RESURS

  Popis visokih učilišta za studenta

  URL student/upisanavu/jmbag/{jmbag}
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća popis visokih učilišta na koja je student upisan ili je bio upisan.

  Za dohvat podataka koristi se JMBAG.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.studentupisanavu.xml-v1.0+xml
  XML Schema viseinstitucijski/student/studentupisanavu-v1.xsd
  URL student/upisanavu/uid/{AAI@EduHrUID}
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća popis visokih učilišta na koja je student upisan ili je bio upisan.

  Za dohvat podataka koristi se AAI@EduHr UID (link).

  Reprezentacija application/vnd.isvu.studentupisanavu.xml-v1.0+xml
  XML Schema viseinstitucijski/student/studentupisanavu-v1.xsd
  URL student/upisanavu/oib/{oib}
  HTTP metoda GET
  Opis

  Vraća popis visokih učilišta na koja je student upisan ili je bio upisan.

  Za dohvat podataka koristi se OIB.

  Reprezentacija application/vnd.isvu.studentupisanavu.xml-v1.0+xml
  XML Schema viseinstitucijski/student/studentupisanavu-v1.xsd