ISVU REST API v2.0 - HAL - anketa_anketa_nastavnici

Sadr┼żaj

Opis

Popis nastavnika koji sudjeluju u anketi s linkovima na rezultate za pojedinog nastavnika te na detalje pojedinog nastavnika.

Linkovi

Primjer


{
	"_links":{
		"self":{
			"href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/anketa/akademskagodina/2010/semestar/1/sifra/2/nastavnici"
		},
		"profile":{
			"href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/anketa/anketa/nastavnici/index.html"
		}
	},
	"_embedded":{
		"nastavnici":[
			{
				"oznaka": "IH123",
				"ime": "Ivan",
				"prezime": "Horvat",
				"_links":{
					"osoba_osobnipodaci":{
						"href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/osoba/oznaka/IH123"
					},
					"anketa_anketa_nastavnik_rezultati":{
						"href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/anketa/2/akademskagodina/2010/semestar/1/rezultati/nastavnik/IH123"
					}
				}
			}
		]
	}
}