ISVU REST API v2.0 - HAL - anketa_anketa_nastavnik_rezultati

Sadržaj

Opis

Rezultati za anketu za određenog nastavnika u XML formatu. XML dokument ima strukturu definiranu shemom rezultatianketezanastavnika-v1.xsd.

Linkovi

Nema linkova.

Primjer


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ankete>
  <anketa>
    <opciPodaci>
      <sifAnketa>2</sifAnketa>
      <nazAnketa>Anketni list za procjenu nastavnika (V2)</nazAnketa>
      <sifVU>123</sifVU>
      <nazVU>Fakultet</nazVU>
      <sifNadOrgJed>9996</sifNadOrgJed>
      <nazNadOrgJed>Sveučilište u Zagrebu</nazNadOrgJed>
      <akGodina>2010</akGodina>
      <rbrElUstNast>1</rbrElUstNast>
      <oznElUstNast>S</oznElUstNast>
      <datumOd>20.12.2010</datumOd>
      <datumDo>20.02.2011</datumDo>
      <vrIspitanik>1</vrIspitanik>
      <grupaIspitanik>1</grupaIspitanik>
      <anonimna>D</anonimna>
      <sifOrgJedVlasnikAnketa>9996</sifOrgJedVlasnikAnketa>
      <nazOrgJedVlasnikAnketa>Sveučilište u Zagrebu</nazOrgJedVlasnikAnketa>
    </opciPodaci>
    <rezultatiAnkete>
      <rezultatAnketeNastavnik>
        <nastavnik ime="Ivan" oznNastavnik="II123" prez="Ivić"/>
        <predmetiVrsteNastave>
          <predmetVrstaNastave nazPred="Predmet123" nazVrNast="Predavanja" oznVrNast="P" rbrIzvedba="1" rbrKompIzvPred="1" sifPred="12345" upisaloStud="46">
            <grupePitanjaPredmet>
              <grupaPitanja nazGrupaPitanja="Opći podaci o studentici/studentu:" sifGrupaPitanja="3">
                <pitanjaPredmet>
                  <pitanje sifPitanje="4" tekstSrednji="Spol:"/>
                  <pitanje sifPitanje="5" tekstSrednji="Vaša prisutnost na nastavi ovoga kolegija? <span style='font-size:10px; '>1=rijetka (do 30%); 2=povremena (30-70%); 3=redovita (više od 70%) </span>"/>
                  <pitanje sifPitanje="6" tekstSrednji="Kakav je, na početku nastave, bio Vaš interes za sadržaje koje kolegij obrađuje? <span style='font-size:10px;'>1=mali; 2=srednji; 3=veliki</span>"/>
                  <pitanje sifPitanje="7" tekstSrednji="Koja Vam je do sada najčešća ocjena u indeksu?"/>
                  <pitanje sifPitanje="8" tekstSrednji="Koju ocjenu očekujete iz ovog kolegija?"/>
                </pitanjaPredmet>
              </grupaPitanja>
            </grupePitanjaPredmet>
            <nastGrupe>
              <nastGrupa oznGrupa="P91">
                <grupePitanjaNastGrupa>
                  <grupaPitanja nazGrupaPitanja="Procjena nastavnika/nastavnice na zadanom kolegiju:" sifGrupaPitanja="9">
                    <pitanjaNastGrupa>
                      <pitanje sifPitanje="10" tekstSrednji="Kroz nastavu pokazuje dobro poznavanje sadržaja kolegija."/>
                      <pitanje sifPitanje="11" tekstSrednji="Na postavljena pitanja odgovara stručno i spremno."/>
                      <pitanje sifPitanje="12" tekstSrednji="Kvalitetnim primjerima i zadacima olakšava razumijevanje sadržaja."/>
                      <pitanje sifPitanje="13" tekstSrednji="Jasno i razumljivo izlaže/demonstrira nastavne sadržaje."/>
                      <pitanje sifPitanje="14" tekstSrednji="Nastava je dobro strukturirana i raspoloživo vrijeme je racionalno iskorišteno."/>
                      <pitanje sifPitanje="15" tekstSrednji="Jasno definira ciljeve nastave i ono što očekuje od studenata."/>
                      <pitanje sifPitanje="16" tekstSrednji="Nastava je zanimljiva i dinamična."/>
                      <pitanje sifPitanje="17" tekstSrednji="Uporabom nastavnih pomagala i suvremene tehnologije podiže kvalitetu nastave."/>
                      <pitanje sifPitanje="18" tekstSrednji="Ima dobre komunikacijske vještine i stvara ugodnu radnu atmosferu."/>
                      <pitanje sifPitanje="19" tekstSrednji="Prema studentima se odnosi korektno i s poštovanjem."/>
                      <pitanje sifPitanje="20" tekstSrednji="Dostupan je i susretljiv za konzultacije sa studentima."/>
                      <pitanje sifPitanje="21" tekstSrednji="Motiviran je za rad i savjesno izvršava svoje obaveze."/>
                      <pitanje sifPitanje="22" tekstSrednji="Nastavu održava redovito i na vrijeme."/>
                      <pitanje sifPitanje="23" tekstSrednji="Koju biste opću ocjenu dali ovom nastavniku/nastavnici u cjelini?"/>
                    </pitanjaNastGrupa>
                  </grupaPitanja>
                  <grupaPitanja nazGrupaPitanja="Komentari na rad nastavnika/nastavnice:" sifGrupaPitanja="24">
                    <pitanjaNastGrupa>
                      <pitanje sifPitanje="25" tekstSrednji="Što vam se u radu nastavnika/nastavnice na ovom kolegiju posebno svidjelo?"/>
                      <pitanje sifPitanje="26" tekstSrednji="Što vam se nije svidjelo u radu nastavnika/nastavnice na ovom kolegiju, odnosno što biste predložili s ciljem unapređenja kvalitete nastave?"/>
                    </pitanjaNastGrupa>
                  </grupaPitanja>
                </grupePitanjaNastGrupa>
              </nastGrupa>
            </nastGrupe>
          </predmetVrstaNastave>
        </predmetiVrsteNastave>
      </rezultatAnketeNastavnik>
    </rezultatiAnkete>
  </anketa>
</ankete>