ISVU REST API v2.0 - HAL - anketa_anketauakademskimgodinama

Sadržaj

Opis

Popis akademskih godina u kojima postoje ankete za visoko učilište s linkovima na popis anketa u pojedinoj akademskoj godini.

Linkovi

Primjer


{
	"_links":{
		"self":{
			"href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/anketa/anketazaakademskegodine"
		},
		"profile":{
			"href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/anketa/anketauakademskimgodinama/index.html"
		}
	},
	"_embedded":{
		"akademskeGodine":[
			{
				"akademskaGodina": 2009,
				"_links":{
					"anketa_anketauakademskojgodini":{
						"href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/anketa/akademskagodina/2009"
					}
				}
			},
			{
				"akademskaGodina": 2010,
				"_links":{
					"anketa_anketauakademskojgodini":{
						"href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/anketa/akademskagodina/2010"
					}
				}
			}
		]
	}
}