ISVU REST API v2.0 - HAL - anketa_anketazasveuciliste

Sadržaj

Opis

Detalji ankete za sveučilište s linkom na rezultate obrade te na popis ustanova koje izvode anketu.

Linkovi

Primjer


{
	"sifra": 2,
	"naziv": "Anketni list za procjenu nastavnika (V2)",
	"semestar": 1,
	"vrstaIspitanika": "studenti",
	"grupaIspitanika": "svi",
	"anonimna": "Da",
	"_links":{
		"anketa_anketazasveuciliste_rezultatiobrade":{
			"href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/anketa/2/akademskagodina/2010/semestar/1/rezultati/obrada"
		},
		"anketa_anketazasveuciliste_ustanovekojeizvodeanketu":{
			"href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/anketa/anketazasveuciliste/akademskagodina/2010/semestar/1/sifra/2/ustanove"
		},
		"self":{
			"href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/anketa/anketazasveuciliste/akademskagodina/2010/semestar/1/sifra/2"
		},
		"profile":{
			"href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/anketa/anketazasveuciliste/index.html"
		}
	}
}