ISVU REST API v2.0 - HAL - anketa_anketazasveuciliste_ustanovakojaizvodianketu_rezultatiobrade

Sadržaj

Opis

Rezultati obrade ankete za određenu ustanovu u XML formatu. XML dokument ima strukturu definiranu shemom rezultatiobradeanketezavu-v1.xsd.

Linkovi

Nema linkova.

Primjer

Primjer je jednak kao za resurs anketa_anketa_rezultatiobrade.