ISVU REST API v2.0 - HAL - anketa_anketazasveucilisteuakademskojgodini

Sadržaj

Opis

Popis anketa za sveučilište u određenoj akademskoj godini s linkovima na detalje anketa.

Linkovi

Primjer


{
	"_links":{
		"self":{
			"href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/anketa/anketazasveuciliste/akademskagodina/2010"
		},
		"profile":{
			"href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/anketa/anketazasveucilisteuakademskojgodini/index.html"
		}
	},
	"_embedded":{
		"ankete":[
			{
				"sifra": 2,
				"naziv": "Anketni list za procjenu nastavnika (V2)",
				"semestar": 1,
				"_links":{
					"anketa_anketazasveuciliste":{
						"href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/anketa/anketazasveuciliste/akademskagodina/2010/semestar/1/sifra/2"
					}
				}
			},
			{
				"sifra": 307,
				"naziv": "Anketni list za procjenu nastavnika (V4)",
				"semestar": 1,
				"_links":{
					"anketa_anketazasveuciliste":{
						"href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/anketa/anketazasveuciliste/akademskagodina/2010/semestar/1/sifra/307"
					}
				}
			},
			{
				"sifra": 2,
				"naziv": "Anketni list za procjenu nastavnika (V2)",
				"semestar": 2,
				"_links":{
					"anketa_anketazasveuciliste":{
						"href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/anketa/anketazasveuciliste/akademskagodina/2010/semestar/2/sifra/2"
					}
				}
			}
		]
	}
}