ISVU REST API v2.0 - HAL - anketa

Sadržaj

Opis

Linkovi na resurse vezane za ankete.

Linkovi

Primjer


{
	"_links":{
		"anketa_anketauakademskimgodinama":{
			"href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/anketa/anketazaakademskegodine"
		},
		"anketa_anketazasveucilisteuakademskimgodinama":{
			"href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/anketa/anketazasveucilistezaakademskegodine"
		},
		"self":{
			"href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/anketa"
		},
		"profile":{
			"href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/anketa/index.html"
		}
	}
}