ISVU REST API v2.0 - HAL - student_student_aktivnost

Sadržaj

Opis

Popis aktivnosti za studenta.
Link će biti ukinut 1. prosinca 2017.godine. Molimo koristiti novi link pds_student_aktivnosti.

Linkovi

Primjer


{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/pds/student/jmbag/0257050568/aktivnosti"
  },
  "profile": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/pds/student/aktivnosti/index.html"
  }
 },
 "_embedded": {
  "aktivnostiStudenta": [
   {
    "paralelniStudij": "NE",
    "opisAktivnosti": "Položeni kolegiji na poslijediplomskom znanstvenom studiju",
    "priznatoECTS": 12,
    "_embedded": {
     "kategorijaObveze": {
      "sifra": 23,
      "naziv": "Jednokratno priznavanje ispita",
      "_links": {
       "katalog_pds_kategorijaobveze": {
        "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/kategorijaobveze"
       }
      }
     }
    }
   },
   {
    "paralelniStudij": "NE",
    "opisAktivnosti": "magistarski rad",
    "priznatoECTS": 10,
    "_embedded": {
     "kategorijaObveze": {
      "sifra": 24,
      "naziv": "Kvalif. magistarski ispit",
      "_links": {
       "katalog_pds_kategorijaobveze": {
        "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/kategorijaobveze"
       }
      }
     }
    }
   }
  ]
 }
}