ISVU REST API v2.0 - HAL - student_student

Sadržaj

Opis

Detaljni podaci o studentu.
Zbog promjena u strukturi podataka link će biti ukinut 1. kolovoza 2018. godine. Molimo koristiti novi link student_student-v2.
Razlike su u strukturi podataka o mjestu, općini i visokom učilištu.

Linkovi

Primjer


  {
 "_links": {
  "self": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/student/jmbag/2356782363"
  },
  "student_student_slika": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/student/jmbag/2356782363/slika"
  },
  "student_student_studentovstudij": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/student/jmbag/2356782363/studentovstudij"
  },
  "student_student_aktivnost": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/pds/student/jmbag/2356782363/aktivnosti"
  },
  "pds_student_aktivnosti": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/pds/student/jmbag/0035167604/aktivnosti"
  },
  "pds_student_teme": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/pds/student/jmbag/0035167604/teme"
  },
  "pds_student_zavrsniradovi": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/pds/student/jmbag/0035167604/radovi"
  },
  "student_student_sumarnipodaci": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/student/jmbag/2356782363/sumarno"
  },
  "student_student_studentovprelazak": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/student/jmbag/2356782363/prelazak"
  },
  "profile": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/student/student/index.html"
  }
 },
 "_embedded": {
  "studentNaVisokomUcilistu": {
   "datumUpis": "19.07.2010.",
   "datumIspis": "14.07.2011.",
   "razlogIspisa": "ispisan na vlastiti zahtjev",
   "sviPodaciUISVU": "DA",
   "emailAktivan": "NE",
   "_embedded": {
    "studiraVisokoUciliste": {
     "sifra": 123,
     "_links": {
      "self": {
       "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/ustanova/organizacijskajedinica/120"
      },
      "katalog_ustanova_vrstaorganizacijskejedinice": {
       "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/vrstaorganizacijskejedinice"
      }
     },
     "_embedded": {
      "nazivi": [
       {
        "oznakaJezika": "hr",
        "naziv": "Fakultet strojarstva i brodogradnje"
       }
      ],
      "adresa": null,
      "vrstaOrganizacijskeJedinice": null,
      "nadredjenaOrganizacijskaJedinica": null
     }
    }
   }
  },
  "elektronickiIdentitet": {
   "status": "Nije kreiran",
   "_embedded": {
    "mjesto": null
   }
  },
  "osobniPodaci": {
   "jmbag": "2356782363",
   "jmbg": "0506991444567",
   "oib": "34538104551",
   "ime": "Ivan",
   "prezime": "Ivić",
   "spol": "Muški",
   "datumRodjenja": "05.06.1991.",
   "godinaZavrsetkaSkola": "2010",
   "imeMajka": "Sara",
   "imeOtac": "Miljenko",
   "datumPravaOd": "01.10.2011.",
   "datumPravaDo": "15.10.2012.",
   "_embedded": {
    "programIzobrazbe": {
     "sifraIzobrazba": "108",
     "naziv": "Zrakoplovni tehničar (IRE)"
    },
    "opcinaRodjenja": null,
    "nacionalnost": null,
    "maticnoVisokoUciliste": {
     "sifra": 1223,
     "naziv": [
      {
       "oznakaJezika": "hr",
       "naziv": "Hrvatski studiji"
      }
     ]
    },
    "strukovnoPodrucje": {
     "sifraStruka": "4",
     "naziv": "ELEKTROTEHNIKA"
    },
    "razinaPravaPrehrana": {
     "naziv": "Student-domicilni",
     "sifraNivoPrava": 1,
     "_links": {
      "katalog_student_razinapravanaprehranu": {
       "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/razinapravanaprehranu"
      }
     }
    },
    "mjestoRodjenja": {
     "postanskaOznaka": "10000",
     "naziv": "Zagreb"
    },
    "zavrsenaSkola": {
     "sifraSkola": "11",
     "naziv": "Zrakoplovna tehnička škola"
    }
   }
  }
 }
}