ISVU REST API v2.0 - HAL - student_student_prelazakstudentanavu

Sadržaj

Opis

Podaci o studentovim prelascima s drugog visokog učilišta.

Linkovi

Primjer


{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/student/jmbag/0340046960/prelascistudenta"
  },
  "profile": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/student/student/prelazakstudentanavu/index.html"
  }
 },
 "_embedded": {
  "prelasciStudenta": [
   {
    "rbrPrelaz": 1,
    "datumUpisa": "19.07.2005.",
    "trajanjeUSemestrima": 6,
    "iskoristenoSemestaraNaTeretMinistarstva": 2,
    "_embedded": {
     "rjesenjeOPrelasku": {
      "generiraniBroj": 224,
      "datumRjesenje": "02.12.2008.",
      "brojRjesenje": "ISVU-0205"
     },
     "razinaStudija": {
      "sifra": 3,
      "naziv": "preddiplomski",
      "_links": {
       "katalog_nastavniprogram_razinastudija": {
        "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/razinastudija"
       }
      },
      "_embedded": {
       "vrstaStudija": {
        "oznaka": "S",
        "naziv": "sveučilišni"
       }
      }
     },
     "studijiNaKojeJeStudentPresao": [
      {
       "paralelniStudij": "3",
       "studentskaPravaDo": "28.02.14.",
       "akademskaGodinaPrvogUpisa": 2011,
       "nastavnaGodinaPrvogUpisa": 1,
       "akademskaGodinaZadnjegUpisa": 2013,
       "nastavnaGodinaZadnjegUpisa": 2,
       "_embedded": {
        "elementiStruktureStudijaZadnjegUpisa": {
         "_embedded": {
          "studiji": [
           {
            "sifra": 44,
            "naziv": "Diplomski sveučilišni studij engleskog jezika i književnosti; smjer: nastavnički (dvopredmetni)",
            "_links": {
             "nastavniprogram_ess": {
              "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/studij/elementstrukturestudija/sifra/44"
             },
             "nastavniprogram_strukturastudija": {
              "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/studij/44/elementstrukturestudija"
             }
            }
           }
          ]
         }
        },
        "elementiStruktureStudijaPrvogUpisa": {
         "_embedded": {
          "studiji": [
           {
            "sifra": 44,
            "naziv": "Diplomski sveučilišni studij engleskog jezika i književnosti; smjer: nastavnički (dvopredmetni)",
            "_links": {
             "nastavniprogram_ess": {
              "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/studij/elementstrukturestudija/sifra/44"
             },
             "nastavniprogram_strukturastudija": {
              "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/studij/44/elementstrukturestudija"
             }
            }
           }
          ]
         }
        },
        "razlogPrestankaPrava": {
         "sifra": 1,
         "naziv": "Završio studij",
         "_links": {
          "katalog_student_razlogprestankaprava": {
           "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/razlogprestankaprava"
          }
         }
        }
       }
      },
      {
       "paralelniStudij": "N",
       "studentskaPravaDo": "30.09.06.",
       "akademskaGodinaPrvogUpisa": 2005,
       "nastavnaGodinaPrvogUpisa": 1,
       "akademskaGodinaZadnjegUpisa": 2005,
       "nastavnaGodinaZadnjegUpisa": 1,
       "_embedded": {
        "elementiStruktureStudijaZadnjegUpisa": {
         "_embedded": {
          "studiji": [
           {
            "sifra": 4,
            "naziv": "Preddiplomski sveučilišni studij engleskog jezika i književnosti (dvopredmetni)",
            "_links": {
             "nastavniprogram_ess": {
              "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/studij/elementstrukturestudija/sifra/4"
             },
             "nastavniprogram_strukturastudija": {
              "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/studij/4/elementstrukturestudija"
             }
            }
           },
           {
            "sifra": 26,
            "naziv": "Preddiplomski sveučilišni studij francuskog jezika i književnosti (dvopredmetni)",
            "_links": {
             "nastavniprogram_ess": {
              "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/studij/elementstrukturestudija/sifra/26"
             },
             "nastavniprogram_strukturastudija": {
              "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/studij/26/elementstrukturestudija"
             }
            }
           }
          ]
         }
        },
        "elementiStruktureStudijaPrvogUpisa": {
         "_embedded": {
          "studiji": [
           {
            "sifra": 4,
            "naziv": "Preddiplomski sveučilišni studij engleskog jezika i književnosti (dvopredmetni)",
            "_links": {
             "nastavniprogram_ess": {
              "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/studij/elementstrukturestudija/sifra/4"
             },
             "nastavniprogram_strukturastudija": {
              "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/studij/4/elementstrukturestudija"
             }
            }
           },
           {
            "sifra": 26,
            "naziv": "Preddiplomski sveučilišni studij francuskog jezika i književnosti (dvopredmetni)",
            "_links": {
             "nastavniprogram_ess": {
              "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/studij/elementstrukturestudija/sifra/26"
             },
             "nastavniprogram_strukturastudija": {
              "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/studij/26/elementstrukturestudija"
             }
            }
           }
          ]
         }
        }
       }
      }
     ],
     "ustrojstvenaJedinicaSKojePrelazi": {
      "sifra": 123,
      "naziv": "Sveučilište",
      "_links": {
       "katalog_ustrojstvenajedinica": {
        "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/ustrojstvenajedinica/123"
       }
      }
     },
     "vrstaDodatnihPodatakaUzPrelazNaVU": {
      "sifra": 5,
      "tekst": "Promjena programa"
     }
    }
   }
  ]
 }
}