ISVU REST API v2.0 - HAL - student_student_studentovprelazak

Sadržaj

Opis

Podaci o studentovom prelasku s drugog visokog učilišta.

Linkovi

Primjer


  {
 "_links": {
  "self": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/student/jmbag/0175117694/prelazak"
  },
  "profile": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/student/student/studentovprelazak/index.html"
  }
 },
 "_embedded": {
  "rjesenjeOPrelasku": {
   "generiraniBroj": 67,
   "datumRjesenje": "26.09.2010.",
   "brojRjesenje": "245-67-1309-12-341"
  },
  "dodatniPodaciUzPrelazNaVU": {
   "sifra": 2,
   "tekst": "bio upisan na Fakultet prije 2000.god."
  },
  "studentovPrelazak": {
   "organizacijskaJedinica": {
    "sifra": 123,
    "naziv": "Fakultet"
   },
   "akademskaGodina": 2010,
   "nastavnaGodina": 2,
   "trajanjeUSemestrima": 9,
   "datumUpisa": "24.07.1998.",
   "iskoristenoSemestaraNaTeretMinistarstva": 6,
   "_embedded": {
  	"centarVisokogUcilista": {
   		"oznaka": "ZG",
   		"naziv": "Zagreb",
   		"_links": {
    		 "ustanova_centrivisokogucilista": {
     		"href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/ustanova/centrivisokogucilista"
    		}
   		}
  	},
    "indikatorUpisa": {
     "sifra": 1,
     "opis": "prvi upis",
     "_links": {
      "katalog_upisgodine_indikatorupisa": {
       "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/indikatorupisa"
      }
     }
    },
    "temeljFinanciranja": {
     "sifra": 2,
     "opis": "osobne potrebe",
     "_links": {
      "katalog_upisgodine_temeljfinanciranja": {
       "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/temeljfinanciranja"
      }
     }
    }
   }
  }
 }
}