ISVU REST API v2.0 - HAL - student_student_sumarnipodaci

Sadržaj

Opis

Sumarni podaci studenta. Podaci sadrže informaciju o pravu na prehranu, položenim i nepoloženim predmetima ovisno o paralelnom studiju.

Linkovi

Promjene

Primjer


{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/student/jmbag/0213463662/sumarno"
  },
  "profile": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/student/student/sumarnipodaci/index.html"
  }
 },
 "_embedded": {
  "upisaniElementiStruktureStudija": [
   {
    "sifra": 4,
    "paralelni": "NE",
    "naziv": "Strojarstvo",
    "akademskaGodinaZadnjegUpisnogLista": 2011,
    "nastavnaGodina": 1,
    "_embedded": {
     "nepolozeniPredmeti": [
      {
       "datumPrijaveIspita": "04.03.2011.",
       "_embedded": {
        "predmet": {
         "sifra": 13453,
         "naziv": "Matematika I",
         "ectsBodovi": 9,
         "satiUkupno": 135,
         "ulaziUProsjek": "DA",
         "zaPraviloPrijenosa": "DA",
         "_embedded": {
          "nacinUpisa": {
           "sifra": 5,
           "opis": "Ponovo zbog nepolaganja predmeta",
           "_links": {
            "katalog_upisgodine_nacinupisapredmeta": {
             "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/nacinupisapredmeta"
            }
           }
          },
          "semestar": {
           "redniBroj": 1
          },
          "status": {
           "sifra": 1,
           "opis": "upisana komponenta",
           "_links": {
            "katalog_upisgodine_statusupisanogpredmeta": {
             "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/statusupisanogpredmeta"
            }
           }
          }
         }
        }
       }
      },
      {
       "_embedded": {
        "predmet": {
         "sifra": 13454,
         "naziv": "Mehanika I",
         "ectsBodovi": 7,
         "satiUkupno": 90,
         "ulaziUProsjek": "DA",
         "zaPraviloPrijenosa": "DA",
         "_embedded": {
          "nacinUpisa": {
           "sifra": 5,
           "opis": "Ponovo zbog nepolaganja predmeta",
           "_links": {
            "katalog_upisgodine_nacinupisapredmeta": {
             "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/nacinupisapredmeta"
            }
           }
          },
          "semestar": {
           "redniBroj": 1
          },
          "status": {
           "sifra": 1,
           "opis": "upisana komponenta",
           "_links": {
            "katalog_upisgodine_statusupisanogpredmeta": {
             "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/statusupisanogpredmeta"
            }
           }
          }
         }
        }
       }
      },
      {
       "datumPrijaveIspita": "13.06.2011.",
       "_embedded": {
        "predmet": {
         "sifra": 34575,
         "naziv": "Materijali I",
         "ectsBodovi": 4,
         "satiUkupno": 45,
         "ulaziUProsjek": "DA",
         "zaPraviloPrijenosa": "DA",
         "_embedded": {
          "nacinUpisa": {
           "sifra": 5,
           "opis": "Ponovo zbog nepolaganja predmeta",
           "_links": {
            "katalog_upisgodine_nacinupisapredmeta": {
             "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/nacinupisapredmeta"
            }
           }
          },
          "semestar": {
           "redniBroj": 1
          },
          "status": {
           "sifra": 1,
           "opis": "upisana komponenta",
           "_links": {
            "katalog_upisgodine_statusupisanogpredmeta": {
             "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/statusupisanogpredmeta"
            }
           }
          }
         }
        }
       }
      }
     ],
     "pravoNaPrehranu": {
      "datumUpisaZadnjegUpisnogLista": "12.10.2011.",
      "datumPravaOd": "01.10.2010.",
      "datumPravaDo": "15.10.2012.",
      "_embedded": {
       "visokoUcilisteNaKojemOstvarujePravo": {
        "sifra": 123,
        "naziv": "Fakultet"
       },
       "razinaPravaNaPrehranu": {
        "naziv": "Student-domicilni",
        "sifraNivoPrava": 1,
        "_links": {
         "katalog_student_razinapravanaprehranu": {
          "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/razinapravanaprehranu"
         }
        }
       }
      }
     },
     "razlogPrestankaPrava": null,
     "temeljFinanciranja": {
      "sifra": 1,
      "opis": "uspjeh (EU)",
      "placanje": "NE",
      "_links": {
       "katalog_upisgodine_temeljfinanciranja": {
        "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/temeljfinanciranja"
       }
      },
      "_embedded": {
       "nacinIzvedbeStudijaUzKojiSeTemeljFinanaciranjaMozePojaviti": {
        "oznaka": "R",
        "naziv": "Redovni",
        "_links": {
         "katalog_nastavniprogram_nacinizvedbestudija": {
          "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/nacinizvedbestudija"
         }
        }
       }
      }
     },
     "polozeniPredmeti": [
      {
       "_embedded": {
        "predmet": {
         "sifra": 12345,
         "naziv": "Računalna i inženjerska grafika",
         "ectsBodovi": 6,
         "satiUkupno": 75,
         "ulaziUProsjek": "DA",
         "zaPraviloPrijenosa": "DA",
         "_embedded": {
          "nacinUpisa": {
           "sifra": 1,
           "opis": "Prvi put",
           "_links": {
            "katalog_upisgodine_nacinupisapredmeta": {
             "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/nacinupisapredmeta"
            }
           }
          },
          "semestar": {
           "redniBroj": 1
          },
          "status": {
           "sifra": 5,
           "opis": "obavljen (položen)",
           "_links": {
            "katalog_upisgodine_statusupisanogpredmeta": {
             "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/statusupisanogpredmeta"
            }
           }
          }
         }
        },
        "ispit": {
         "datumIspita": "21.01.2011.",
         "datumRoka": "21.01.2011.",
         "ocjena": "3",
         "_embedded": {
          "ocjenjivac": {
           "oznaka": "NP007",
           "ime": "Nenad",
           "prezime": "Pavvić"
          }
         }
        }
       }
      },
      {
       "_embedded": {
        "predmet": {
         "sifra": 11277,
         "naziv": "Sociologija",
         "ectsBodovi": 3,
         "satiUkupno": 30,
         "ulaziUProsjek": "DA",
         "zaPraviloPrijenosa": "DA",
         "_embedded": {
          "nacinUpisa": {
           "sifra": 1,
           "opis": "Prvi put",
           "_links": {
            "katalog_upisgodine_nacinupisapredmeta": {
             "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/nacinupisapredmeta"
            }
           }
          },
          "semestar": {
           "redniBroj": 1
          },
          "status": {
           "sifra": 5,
           "opis": "obavljen (položen)",
           "_links": {
            "katalog_upisgodine_statusupisanogpredmeta": {
             "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/statusupisanogpredmeta"
            }
           }
          }
         }
        },
        "ispit": {
         "datumIspita": "28.01.2011.",
         "datumRoka": "28.01.2011.",
         "ocjena": "4",
         "_embedded": {
          "ocjenjivac": {
           "oznaka": "ND042",
           "ime": "Nikola",
           "prezime": "Dubić"
          }
         }
        }
       }
      },
      {
       "_embedded": {
        "predmet": {
         "sifra": 31123,
         "naziv": "Tjelesna i zdravstvena kultura I",
         "ectsBodovi": 1,
         "satiUkupno": 30,
         "ulaziUProsjek": "NE",
         "zaPraviloPrijenosa": "DA",
         "_embedded": {
          "nacinUpisa": {
           "sifra": 1,
           "opis": "Prvi put",
           "_links": {
            "katalog_upisgodine_nacinupisapredmeta": {
             "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/nacinupisapredmeta"
            }
           }
          },
          "semestar": {
           "redniBroj": 1
          },
          "status": {
           "sifra": 5,
           "opis": "obavljen (položen)",
           "_links": {
            "katalog_upisgodine_statusupisanogpredmeta": {
             "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/statusupisanogpredmeta"
            }
           }
          }
         }
        }
       }
      },
      {
       "_embedded": {
        "predmet": {
         "sifra": 35671,
         "naziv": "Tjelesna i zdravstvena kultura II",
         "ectsBodovi": 1,
         "satiUkupno": 30,
         "ulaziUProsjek": "NE",
         "zaPraviloPrijenosa": "DA",
         "_embedded": {
          "nacinUpisa": {
           "sifra": 1,
           "opis": "Prvi put",
           "_links": {
            "katalog_upisgodine_nacinupisapredmeta": {
             "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/nacinupisapredmeta"
            }
           }
          },
          "semestar": {
           "redniBroj": 2
          },
          "status": {
           "sifra": 5,
           "opis": "obavljen (položen)",
           "_links": {
            "katalog_upisgodine_statusupisanogpredmeta": {
             "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/statusupisanogpredmeta"
            }
           }
          }
         }
        }
       }
      }
     ]
    }
   }
  ],
  "student": {
   "jmbag": "0213463662",
   "ime": "Tomislav",
   "prezime": "Noa"
  }
 }
}