ISVU REST API v2.0 - HAL - zavrsetakstudija_zavrsetakstudija_diploma

Sadržaj

Opis

Podaci u XML formatu potrebni za izradu svjedodžbe/diplome. Datum izdavanja svjedodžbe/diplome je datum završetka studija.

HTTP Request


GET /zavrsetakstudija/dokument/svjedodzbadiploma/student/jmbag/0123456789/paralelnistudij/N/jezik/{oznakaJezika}

Template varijable

Linkovi

Nema linkova.

Primjer


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<svjedodzbe>
  <svjedodzba lang="hr" sifUni="9996" sifVU="123" nazivIsprave="svjedodžba">
    <institucijaZaNaslov>
      <nazSveuciliste>Sveučilište u Zagrebu</nazSveuciliste>
      <nazVU>Fakultet</nazVU>
    </institucijaZaNaslov>
    <student>
      <JMBAG>0123456789</JMBAG>
      <imeStud>Ivan</imeStud>
      <prezStud>Horvat</prezStud>
      <spol>M</spol>
      <datRodStud>26. ožujka 1986.</datRodStud>
      <mjestoRodStud>Zagrebu</mjestoRodStud>
      <drzavaRodStud>Republika Hrvatska</drzavaRodStud>
    </student>
    <zavrsetakStudija>
      <brojIspraveZavrsetkaStudija>123</brojIspraveZavrsetkaStudija>
      <datumDovrsetkaStudija>10. veljače 2011.</datumDovrsetkaStudija>
      <datumIzdavanjaDokumenta>10. veljače 2011.</datumIzdavanjaDokumenta>
      <nazMjestoVU>Zagrebu</nazMjestoVU>
      <dekan>prof.dr.sc. Ivan Juraga</dekan>
      <potpisnici/>
      <ukupnoEcts>211</ukupnoEcts>
    </zavrsetakStudija>
    <studijskiProgram>
      <nazVrsteStudij>sveučilišni</nazVrsteStudij>
      <nazRazineStudij>preddiplomski</nazRazineStudij>
      <ispisRazStudij>D</ispisRazStudij>
      <ispisECTS>D</ispisECTS>
      <puniNazivZavProg>studij Strojarstva, smjer Mehatronika i robotika</puniNazivZavProg>
      <smjerovi>
        <smjer>
          <rbrIspis>1</rbrIspis>
          <nazSmjer>Strojarstva</nazSmjer>
          <nazTipSmjer>studij</nazTipSmjer>
        </smjer>
        <smjer>
          <rbrIspis>2</rbrIspis>
          <nazSmjer>Mehatronika i robotika</nazSmjer>
          <nazTipSmjer>smjer</nazTipSmjer>
        </smjer>
      </smjerovi>
      <kvalifikacijePoStudijima>
        <kvalifikacijaStudij>
          <nazivKvalifikacije>sveučilišni prvostupnik (Baccalaureus) inženjer strojarstva</nazivKvalifikacije>
          <nazivTitule>univ. bacc. ing. mech.</nazivTitule>
        </kvalifikacijaStudij>
      </kvalifikacijePoStudijima>
      <nazivStecenogNaziva>akademski naziv</nazivStecenogNaziva>
    </studijskiProgram>
  </svjedodzba>
</svjedodzbe>