ISVU REST API v2.0 - HAL - zavrsetakstudija_zavrsetakstudija_dopunskaispravadefault

Sadržaj

Opis

Podaci u XML formatu potrebni za izradu dopunske isprave o studiju s defaultnom konfiguracijom (velicinaSlovaPredmeta i velicinaSlovaPoglavlja42 imaju vrijednost default). Datum izdavanja je datum završetka studija.

HTTP Request


GET /zavrsetakstudija/dokument/dopunskaisprava/student/jmbag/0123456789/paralelnistudij/N/jezik/{oznakaJezika}

Template varijable

Linkovi

Nema linkova.

Primjer

Primjer je jednak kao za resurs zavrsetakstudija_zavrsetakstudija_dopunskaisprava.