Prijava

Prijava s AAI@EduHr elektroničkim identitetom
Obavijest

Od 1. listopada 2015. godine za prijavu za rad s ISVU moguće je koristiti isključivo AAI@EduHr elektronički identitet. Ukoliko se ne možete prijaviti u sustav, javite se ISVU koordinatoru na Vašem visokom učilištu kako bi povezao Vaš AAI@EduHr elektronički identitet s Vašim podacima u ISVU.