19.9.2018.
Jesenski ispitni rok.
Akademska godina.