24.6.2019.
Neradni dan za visoko učilište.
Ljetni ispitni rok.
Akademska godina.