16.9.2019.
Jesenski ispitni rok.
Akademska godina.