Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
History of Croats in Vojvodina in the 19th and 20th Centuries - National and Cultural Identity
Abbreviation: POVBI453Load: 0(L) + 30(S) + 0(E) + 0(P) + 0(PE) + 0(ME) + 0(EE) + 0(FLE) + 0(PEE) + 0(FE) + 0(CP)
Lecturers in charge: doc. dr. sc. Krešimir Bušić
Lecturers:
Course description:
Lecture languages: - - -
Compulsory literature:
1. Literatura: A. Sekulić; Bački Hrvati-narod, život i običaji, Zagreb 1991. K. Bušić; Migracije i Kulturni identitet Hrvata Bunjevaca, Subotica 2004. K. Bušić; Povijesni okvir pri istraživanju bačkih i srijemskih Hrvata (Bunjevaca i Šokaca), Vukovar-Nijemci, 2008. P. Pekić; Povijest Hrvata u Vojvodini od najstarijih dana do 1929. godine, Zagreb, 1930. M. Evetović; Kulturna povijest bunjevačkih i šokačkih Hrvata, Subotica, 2010. J. Temunović; Subotička matica, Subotica, 2002. A. Toth, B. Dobos, O Bunjevcima u Mađarskoj, Subotica 2015. T. Žigmanov; Hrvati u Vojvodini danas-Traganje za identitetom, Zagreb, 2006.
Recommended literature:
2. Dodatna literatura: Grupa autora; Zbornik Slavonija, Srijem, Baranja i Bačka, Zagreb, 1993. Grupa autora; Leksikon podunavskih Hrvata-Bunjevaca i Šokaca, 1-14 Subotica, 2004.-2019. A. Sekulić, Hrvatski baranjski mjestopisi: povijest hrvatskih imena u Baranji, Zagreb, 1996. Grupa autora; Vukovarsko-srijemska županija, Prostor, ljudi, identitet, Zagreb-Vukovar, 2012. Gvozdić-Filjak, Z. i Lončarević, J. Srijem kalvarija Hrvata, Zagreb, 1995. L. Heka; Dalmatini (Bunjevci) u Slobodnim kraljevskim gradovima Segedinu i Subotici, Subotica 2015. S.Mačković; Proslava 250. obljetnice doseljenja veće skupine Bunjevaca (1686.-1936.), Zagreb 2015.
Legend
L - Lectures
FE - Field exercises
CP - Clinical practicals
S - Seminar
E - Exercises
P - Practicum
PE - Proofreading exercises
ME - Methodology exercises
EE - Experimental exercises
FLE - Practical foreign language exercises
PEE - Physical education excercises
* - Not graded
Copyright (c) 2006. Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Sva prava zadržana.
Programska podrška (c) 2006. Fakultet elektrotehnike i računarstva.
Oblikovanje(c) 2006. Listopad Web Studio.
Posljednja izmjena 2020-03-30