Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
The Ancient Cities of Continental Croatia
Abbreviation: POVBI123Load: 0(L) + 30(S) + 0(E) + 0(P) + 0(PE) + 0(ME) + 0(EE) + 0(FLE) + 0(PEE) + 0(FE) + 0(CP)
Lecturers in charge: doc. dr. sc. Vlatka Vukelić
Lecturers:
Course description:
Lecture languages: - - -
Compulsory literature:
1. -napomena: s obzirom da se gradivo obrađuje pojedinačno, takav je i izbor literature, što znači da će veći naglasak na osnovnu i izbornu literaturu imati student koji obrađaje seminarom zadanu temu, od ostalih OSNOVNA : Antički Rim. Panorama jedne civilizacije, Beograd - Ljubljana, 1967. Arheološka istraživanja na karlovačkom i sisačkom području, HAD, Zagreb, 1986. Arheološka istraživanja u Zagrebu i njegovoj okolici, Izdanja HAD-a, sv.6, Zagreb, 1981. Z. BURKOWSKY, Sisak u prapovijesti antici i starohrvatskom dobu, Sisak, 1999. J. BRUNŠMID, Kameni spomenici hrvatskog narodnog muzeja u Zagrebu, VHAD, 10 /1908./1909. M. BUZOV, 2000. Topografija antičke Siscije na temelju arheološke baštine, Disertacija, Zadar, 2000. M. BUZOV/V. MEŠTRIĆ, Najnovija arheološka otkrića u Hrvatskoj, Ephemeris dacoromana 12/2004 , 27-143 N. CAMBI, Antika, Zagreb, 2002. J. CARCOPINO, Rim u razdoblju najvišeg uspona carstva, Zagreb, 1981. A. DURMAN, O geostrateškom položaju Siscije, Opuscula archaeologica 16, Zagreb, 1992. Z.GREGL, Rimljani u Zagrebu, 1991. I. I. JANOŠIĆ, Vinkovci u antici i srednjem vijeku, Vinkovci, 2005. I.I. JANOŠIĆ, Urbanizacija Cibala i razvoj keramičkih središta s posebnim osvrtom na lončarske proizvode : doktorska disertacija, Zagreb-Vinkovci, 1998. Š. LJUBIĆ, Aquae Iasae (Toplice Varaždinske), VHAD, 1/2, 1879., 33-43 B. MIGOTTI, Arheološka građa iz ranokršćanskog razdoblja u kontinentalnoj Hrvatskoj, Od nepobjedivog sunca do sunca pobjede, Arheološki muzej, Zagreb, 1994, 41 ? 69. D. PINTEROVIĆ, Mursa i njeno područje u antičko doba, Osijek, 1978. D. PINTEROVIĆ, Što znamo o urbanom razvoju Murse, Antički gradovi i naselja u Južnoj Panoniji i graničnim područjima, Beograd, 1977.
Recommended literature:
2. L. BARKÓCZI, History of Pannonia, The Archaeology of Roman Pannonia, A. Lengyel - G.T.B. Radan (ur.), Lexington - Budapest, 1980. M. BULAT, Topografija istraživanja limesa u Slavoniji i Baranji, Osječki zbornik 12, Osijek, 1969. M. BUZOV, Zanatska proizvodnja u Sisciji, Histria antiqua, Pula, 2004., 173.-184. M. BUZOV/V. NENADIĆ, Segestica i Siscija, Riječi, XII/1990., Sisak S. ČAČE, Prilozi proučavanju naroda sjeverozapadnog Ilirika, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru 18(8), Zadar, 1979., 43-120 Z. GREGL/B. MIGOTTI, Civitas Iovia (Botivo) - Ludbreg, Situla, 41/2004., 131-143 Grupa autora, Vinkovci u svjetlu arheologije, katalog izložbe, Vinkovci, 1999. M. HOTI, Sisak u antičkim izvorima, Opuscula archaeologica, 16, Zagreb, 1992, 133-163 I. I. JANOŠIĆ, Građevinski materijal i njihova uporaba u Cibalama, Opuscula archaeologica 16, Zagreb, 1992., 207-218 I. I. JANOŠIĆ, Vinkovci od neolitika do srednjeg vijeka, Zbornik radova HAZU IX, Vinkovci, 1997., 267-290 J. J. MIŠKIV, Ave Marsvnnia! ?Brodenses? te salutat, Opuscula archaelogica, 23/24, 1999./2000., 103-107 F. NEMETH-EHRLICH ? P. VOJVODA, Andautonija ? rimsko urbano središte, katalog izložbe Zagreb prije Zagreba, Zagreb, 1994., 39-45 F. NEMETH-EHRLICH/D. KUŠAN, Rimsko naselje Aquae Iasae, katalog izložbe, Zagreb, 1997. B. SCHEJBAL, Prilog rekonstrukciji rimskih komunikacija na jaškom municipalnom teritoriju, Izdanja HAD-a, 21/2003., 95-120 M. SUIĆ, Antički grad na istočnom Jadranu, Zagreb, 2003. (2. izmijenjeno i dopunjeno izdanje; 1. izd.: Zagreb, 1976)
Legend
L - Lectures
FE - Field exercises
CP - Clinical practicals
S - Seminar
E - Exercises
P - Practicum
PE - Proofreading exercises
ME - Methodology exercises
EE - Experimental exercises
FLE - Practical foreign language exercises
PEE - Physical education excercises
* - Not graded
Copyright (c) 2006. Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Sva prava zadržana.
Programska podrška (c) 2006. Fakultet elektrotehnike i računarstva.
Oblikovanje(c) 2006. Listopad Web Studio.
Posljednja izmjena 2020-03-30