Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Croatian Latin Historiography
Abbreviation: POVBO325Load: 30(L) + 0(S) + 0(E) + 0(P) + 0(PE) + 0(ME) + 0(EE) + 0(FLE) + 0(PEE) + 0(FE) + 0(CP)
Lecturers in charge: prof. dr. sc. Mirjana Matijević-Sokol
Lecturers:
Course description: Course objectives are to introduce the Croatian historiography in Latin from the Middle Ages to the early 19th century.
Lecture languages: - - -
Compulsory literature:
1. Ferdo Šišić; Hrvatska historiografija od XVI. do XX. stoljeća, sv. 1-4.; Jugoslovenski istorijski časopis, I-II, Ljubljana-Zagreb-Beograd (1935)
2. Stjepan Antoljak,; Hrvatska historiografija do 1918.; Matica hrvatska, Zagreb (2002)
3. ur. Vedran Gligo, Hrvoje Morović; Legende i kronike; Čakavski sabor, Split (1977)
4. Vedran Gligo; Govori protiv Turaka; Logos, Split (1983)
5. Miroslav Kurelac; Ivan Lučić Lucius, otac hrvatske historiografije; Školska knjiga, Zagreb (1994)
Recommended literature: - - -
Legend
L - Lectures
FE - Field exercises
CP - Clinical practicals
S - Seminar
E - Exercises
P - Practicum
PE - Proofreading exercises
ME - Methodology exercises
EE - Experimental exercises
FLE - Practical foreign language exercises
PEE - Physical education excercises
* - Not graded
Copyright (c) 2006. Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Sva prava zadržana.
Programska podrška (c) 2006. Fakultet elektrotehnike i računarstva.
Oblikovanje(c) 2006. Listopad Web Studio.
Posljednja izmjena 2020-03-30