1.1.2009.
Blagdan Republike Hrvatske.
Praznik za studente.
Akademska godina.