6.1.2009.
Blagdan Republike Hrvatske.
Neradni dan za visoko učilište.
Zimski ispitni rok.
Akademska godina.