11.6.2009.
Blagdan Republike Hrvatske.
Neradni dan za visoko učilište.
Ljetni ispitni rok.
Akademska godina.