30.6.2009.
Jesenski ispitni rok.
Akademska godina.