17.12.2015.
Sjednica vijeća visokog učilišta.
Održavanje nastave.
Akademska godina.