28.12.2015.
Praznik za studente.
Održavanje nastave.
Akademska godina.