4.1.2016.
Praznik za studente.
Održavanje nastave.
Akademska godina.