31.3.2016.
Sjednica vijeća visokog učilišta.
Održavanje nastave.
Akademska godina.