30.6.2016.
Sjednica vijeća visokog učilišta.
Ljetni ispitni rok.
Akademska godina.