14.7.2016.
Sjednica vijeća visokog učilišta.
Dodatni ispitni rok.
Akademska godina.