20.7.2016.
Upis na visoko učilište u sljedeću akademsku godinu.
Praznik za studente.
Dani za izmjenu osobnih podataka studenta na Studomatu.
Studenti bez upisnog lista u akademskoj godini mogu koristiti Studomat.
Akademska godina.