15.8.2016.
Blagdan Republike Hrvatske.
Neradni dan za visoko učilište.
Praznik za studente.
Akademska godina.