15.9.2016.
Sjednica vijeća visokog učilišta.
Jesenski ispitni rok.
Akademska godina.