19.9.2016.
Upis u sljedeću akademsku godinu.
Upis izbornih predmeta za sljedeću akademsku godinu.
Upis predmeta iz više nastavne godine (za sljedeću ak. god.).
Akademska godina.