26.9.2016.
Dan visokog učilišta.
Akademska godina.