Admin koordinator

Modul Admin Koordinator namijenjen je ISVU Koordinatorima za izmjenu i pregled sljedećih podataka:

  • Generiranje novog aktivacijskog koda korisnika
  • Zahtijevanje ili brisanje elektroničkog identiteta korisnika
  • Povezivanje Studomata i Printservera
  • Pravila za ispit pred ispitnim povjerenstvom

* Više o Admin koordinatoru možete saznati ovdje.