Početna stranica Visoka učilišta Korisničke stranice
Bjelovar
Čakovec
Dubrovnik
Đakovo
Gospić
Karlovac
Knin
Koprivnica
Krapina
Križevci
Opatija
Osijek
Petrinja
Požega
Pula
Rijeka
Sisak
Slavonski Brod
Split
Šibenik
Varaždin
Velika Gorica
Virovitica
Višnjan
Vukovar
Zadar
Zagreb
Zaprešić
Popis visokih učilišta po gradovima

Visoka učilišta u sustavu ISVU po gradovima:


Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu