Početna stranica Visoka učilišta Korisničke stranice

Što je ISVU?

Informacijski sustav visokih učilišta – ISVU projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta pokrenut početkom 2001. godine u sklopu programa informatizacije visokih učilišta u Republici Hrvatskoj.

ISVU je rješenje za usklađenu informatizaciju svih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj. To je u prvom redu aplikacija za informatizaciju poslovanja sa studentima na jednom visokom učilištu koja omogućuje uređivanje baze podataka o studentima, nastavnicima, kolegijima, nastavnim planovima, upisima i ispitima. Uz to, aplikacija podržava standardne aktivnosti svakog visokog učilišta, kao što su upisi studenata, prijavljivanje ispita, unos ocjene na ispitu, izdavanje potvrda i uvjerenja te automatski generira zbirne izvještaje.

ISVU je i mrežno orijentiran sustav kojim se može uskladiti rad većeg broja visokih učilišta (npr. svih visokih učilišta nekog sveučilišta ili svih visokih učilišta u RH). Naime, sustav može osigurati jednoznačnu identifikaciju studenata, nastavnika, kolegija, odnosno nastavnih planova te razmjenu podataka između visokih učilišta, npr. u slučaju prelaska studenata ili posuđivanja nastavnika.

Treća razina korištenja ISVU jest grupiranje podataka s većeg broja visokih učilišta, tj. stvaranje skladišta podataka za potrebe sveučilišta ili Ministarstva znanosti i obrazovanja. Uz to, sustav će osigurati stvaranje jedinstvenog portala o visokoj naobrazbi u RH.

Zašto ISVU ?

U Republici Hrvatskoj postoji više od 130 visokih učilišta. Na svim studijima studira oko 160.000 studenata. Različite oblike nastave izvodi više od 12.000 nastavnika putem 50.000 različih predmeta. Tijekom svake akademske godine studenti polažu otprilike 1.600.000 ispita, a izdaje im se oko 400.000 uvjerenja i potvrda. Visoka učilišta o svojim aktivnostima moraju voditi propisanu dokumentaciju te na zahtjev Ministarstva znanosti i obrazovanja ili sveučilišta dostavljati različe zbirne izvještaje.

Izrada sumarnih izvještaja na visokim učilištima zahtijeva veliki opseg administrativnih poslova, a tako nastali izvještaji uglavnom su nezadovoljavajuće kvalitete. Istodobno, studenti su prisiljeni trošiti dosta vremena za obavljanje administrativnih poslova (upis, prijava ispita, traženje potvrda). Stoga je nužno osuvremeniti visoka učilišta, odnosno njihove studentske službe uvođenjem informacijske tehnologije.

Tko je u ISVU ?

Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava novčana sredstva za izradu i redovito funkcioniranje sustava ISVU te nadzire rad sustava.

Razvoj programske podrške i redovito funkcioniranje sustava osigurava Sveučilišni računski centar – Srce, Sveučilišta u Zagrebu.
Korisnici sustava ISVU su visoka učilišta u RH.

Računalno-komunikacijsku infrastrukturu za ISVU čine: mreža CARNet, LAN mreže visokih učilišta, središnji poslužitelji na SRCE-u te internetski kiosci (studomati) i lokalni poslužitelji na visokim učilištima.


 
  Upute za rad s ISVU modulima, česta pitanja...

Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu