MODUL KADROVI

Putem modula Kadrovi evidentiraju se podaci o:

 • akademskom stupnju osoba
 • stručnoj spremi osoba
 • stručnom nazivu osoba
 • zaposlenju osoba
 • ustrojstvenim jedinicama

Modul Kadrovi povezan je s ostalim modulima u ISVU na sljedeći način:

S MODULOM STUDIJI I STUDENTI (SiS):

Za osobe evidentirane u modulu Kadrovi u modulu Studiji i studenti (Sis) može se:
 • evidentirati im koju dužnost obavljaju na visokom učilištu i na pojedinim studijskim programima, npr. dužnost dekana, tajnika fakulteta
 • evidentirati im obavljanje dužnosti priznavanja ispita
 • evidentirati koje osobe su nositelji i izvođači pojedinih nastavnih predmeta
 • dodijeliti im dozvole za pregled ili rad s podacima o nastavnim predmetima u modulu Ispiti i modulu Nastavnički portal
 • evidentirati koje osobe su mentori za pojedine studije
Ustrojstvene jedinice koje su unesene u modulu Kadrovi vidljive su u modulu Studiji i studenti

SA STUDOMATOM:

 • putem Studomata student može izabrati mentora za diplomski rad

S MODULOM ISPITI

Za osobe evidentirane u modulu Kadrovi u modulu Ispiti može se:

 • evidentirati koje osobe su nositelji i izvođači pojedinih nastavnih predmeta
 • dodijeliti im dozvole za pregled ili rad s podacima o nastavnim predmetima u modulu Ispiti i modulu Nastavnički portal
 • evidentirati koje osobe su ocjenjivači na pismenom i /ili usmenom dijelu ispita
 • evidentirati koje osobe su članovi ispitnog povjerenstva za ispit pred povjerenstvom
 • evidentirati koje osobe su mentori za pojedine studije

SA SKLADIŠTEM PODATAKA

 • moguće je napraviti analizu uspjeha na ispitima obzirom na ocjenjivača ispita i akademski stupanj ocjenjivača ispita

SA MODULOM RASPORED SATI

 • u modulu Raspored sati moguće je evidentirati ograničenja za raspored za izvođača nastave, npr. nastavnik može izvoditi nastavu iz predmeta samo ponedjeljkom

SA NASTAVNIČKIM PORTALOM

 • osoba koja je evidentirana u modulu Kadrovi i ima dozvolu za rad s Nastavničkim portalom može izraditi tjedni plan nastave predmeta, evidentirati opis predmeta i literaturu i prihvatiti studentov izbor za mentora diplomskog rada

SA ISVU WEB StrANICAMA

 • na ISVU web stranicama moguće je objaviti nastavni program koji sadrži podatke o predmetima i svim izvođačima nastave

* Više o modulu Kadrovi možete saznati ovdje.