PRINT SERVER

ISVU Print server je servisna aplikacija koja omogućuje ispis potvrda sa Studomata.


Print server je povezan sa ostalim modulima u ISVU na sljedeći način:

S MODULOM STUDIJI I STUDENTI (SiS):

  • pomoću Print servera mogu se ispisivati samo one potvrde koje se definiraju u modulu SiS

SA STUDOMATOM:

  • sa Studomata na visokom učilištu šalje se zahtjev za printanjem potvde

* Više o Print serveru možete saznati ovdje.