Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Bjelovar
Čakovec
Dubrovnik
Đakovo
Gospić
Karlovac
Knin
Koprivnica
Krapina
Križevci
Opatija
Osijek
Petrinja
Požega
Pula
Rijeka
Sisak
Slavonski Brod
Split
Šibenik
Varaždin
Velika Gorica
Virovitica
Višnjan
Vukovar
Zadar
Zagreb
Zaprešić

Popis visokih učilišta po gradovima - Rijeka

  Rijeka
Akademija primijenjenih umjetnosti, Rijeka
Ekonomski fakultet, Rijeka
Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci, Rijeka
Filozofski fakultet, Rijeka
Građevinski fakultet, Rijeka
Medicinski fakultet, Rijeka
Odjel za biotehnologiju, Rijeka
Odjel za fiziku, Rijeka
Odjel za informatiku, Rijeka
Odjel za matematiku, Rijeka
Pomorski fakultet, Rijeka
Pravni fakultet, Rijeka
Tehnički fakultet, Rijeka
Učiteljski fakultet, Rijeka
Veleučilište u Rijeci
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu