MODUL STUDOMAT

Modul Studomat dostupan je putem Interneta, na adresi www.isvu.hr/studomat i putem ovog modula studenti:

 • prijavljuju/odjavljuju ispite
 • vide pregled podataka o ispitima u tijeku (termin i mjesto održavanja ispita, ocjena pismenog dijela ispita)
 • vide pregled ocjena i ECTS bodova položenih predmeta
 • imaju uvid u podatke o ispitnim rokovima za pojedine predmete u tekućoj akademskoj godini
 • imaju uvid u ispunjenje preduvjeta za upis/polaganje predmeta
 • evidentiraju osobne podatke
 • upisuju godinu i biraju studij/smjer kojeg će upisati
 • biraju izborne predmete
 • upisuju pad godine
 • upisuju predmete s više godine pri ponavljanju godine (upis parcijale)
 • ponovno upisuju predmete na vlastiti zahtjev
 • imaju uvid u upisane nastavne godine, upisane predmete i statuse predmeta
 • biraju mentora, temu ili predmet za diplomski rad
 • zahtijevaju ispis raznih potvrda
 • imaju uvid u razinu prava na prehranu
 • imaju uvid u financijske obveze

Modul Studomat povezan je sa ostalim modulima u ISVU na sljedeći način:

S MODULOM ISPITI:

 • podaci o prijavljenim i odjavljenim ispitima putem Studomata vidljivi su u modulu Ispiti
 • ukoliko student ne želi prihvatiti ocjenu kojom je oslobođen dijela ispita, može na Studomatu poništiti oslobođenje, te je navedena promjena vidljiva u modulu Ispiti
SA MODULOM STUDIJI I STUDENTI:
 • nakon što student obavi upis godine na Studomatu, podaci o upisanoj nastavnoj godini i studiju vidljivi su u modulu Studiji i studenti
 • upisani izborni predmeti putem Studomata vidljivi su u modulu Studiji i studenti
 • osobni podaci evidentirani prilikom upisa godine na Studomatu vidljivi su u modulu Studiji i studenti
 • podaci o izabranom mentoru, temi, ili predmetu za diplomski rad putem Studomata vidljivi su u modulu Studiji i studenti
 • podaci o izdanim potvrdama putem Studomata bilježe se u modulu Studiji i studenti
S NASTAVNIČKIM PORTALOM
 • uvid u pregled podataka o studentima koji su pristupili ispitu iz pojedinog predmeta
 • nakon što student putem Studomata odabere mentora, temu ili predmet za diplomski rad, nastavnik može putem modula Nastavnički portal potvrditi ili odbiti studentov izbor
SA ISVU WEB StrANICAMA
 • nastavni programi i akademski kalendari evidentirani u SiS mogu se objaviti na ISVU web stranicama
S NASTAVNIČKIM PORTALOM:
 • putem Skladišta podataka moguće je dobiti statističke izvještaje vezane uz analizu uspjeha na ispitima i analizu upisa nastavnih godina

* Više o modulu Studomat možete saznati ovdje.