Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sveučilište u Rijeci

Akademija primijenjenih umjetnosti, Rijeka
Ekonomski fakultet, Rijeka
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci, Rijeka
Filozofski fakultet u Rijeci, Rijeka
Građevinski fakultet, Rijeka
Medicinski fakultet, Rijeka
Odjel za biotehnologiju, Rijeka
Odjel za fiziku, Rijeka
Odjel za informatiku, Rijeka
Odjel za matematiku, Rijeka
Pomorski fakultet, Rijeka
Pravni fakultet, Rijeka
Tehnički fakultet, Rijeka
Učiteljski fakultet, Rijeka
Visoka učiteljska škola, Rijeka (do 2006. godine)
Visoka učiteljska škola, Gospić (do 2006. godine)Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu