Početna stranica Visoka učilišta Korisničke stranice

Sveučilišta

Visoka učilišta u sustavu ISVU po sveučilištima:

Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku
     
  Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
     
  Međunarodno sveučilište u Dubrovniku
     
  Sveučilište u Dubrovniku
     
  Sveučilište u Rijeci
     
  Sveučilište u Splitu
     
  Sveučilište u Zadru
     
  Sveučilište u Zagrebu
     
  Hrvatsko katoličko sveučilište
     
  Sveučilište Sjever
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu